Unibuc CLASSICA


CUPRINSUL


PRIMA PAGINĂ

PRESCURTĂRI

PREFAŢĂ

INTRODUCERE

AROMÂNII:

1.  Numele şi răspândirea lor în Peninsula Balcanică 

2.  Tulpinile Aromânilor: Aromânii din Epir şi Tesalia – Aromânii din Olimp. – Grămustenii – Fărşeorţii. – Aromânii din Mulovişte şi Gopeşi – Viaţa Aromânilor

3.  Patria primitivă a Aromânilor

4.  Numărul Aromânilor

5.  Ocupaţiunea, locuinţa şi portul lor

6.  Starea culturală la Aromâni 

PARTEA I

DIALECTUL AROMÂN

1.  Primele scrieri în dialectul aromân

2.  Scriitorii aromâni din prima direcţie: Theodor Cavallioti. – Daniil Moscopoleanul

3.  Scriitorii aromâni din a doua direcţie: Constantin Ucuta. – Codex Dimonie

4. Scriitorii aromâni din Austria şi Ungaria: Gheorghe Constantin
Roja. – Mihaii G. Boiagi. Manuscrise macedoromâne

5.  Primele încercări ştiinţifice asupra dialectului aromân: Petru Maior

  – Ion Eliade Rădulescu. – I. C. Massimu. – Dimitriu Athanasescu – Timoteiu Cipariu. – Grigoriu Silasi – Ioan Caragiani

6. 
Începutul cercetărilor sistematice asupra dialectului aromân: Fr.

Miklosich – Gustav Weigand.– Ştefan Mihăi-leanu (no). – Paul Dachselt (iii). – Arno Dunker – Kurt Schladebach – A. J. B. Wace şi M, S. Thompson

7.  Contribuţii nouă la studiul dialectului aromân: Per. Papahagi.

Ioan Urban Jarnik. – Th. Capidan. – Tache Papahagi.– Al. Rosetti.– G. Pascu. –.L. Spitzer.–Alexandru Philippide

8.  Literatura dialectală: Dimitrie Atanasescu – Grigore Haralamb Grandea.– Mehmed Said. – "Albumul Macedo-Român ". – "Macedonia "–"Gazeta Macedoniei ". – "Revista Pindului ". – " Frăţilia ". " Graiu Bun" –"Viaţa  Albano-Română" 
" Revista Balcanică ". – " Flambura ". – " Penin­sula Balcanică ". – Simeon Bărnuţiu. – Dimitrie Bolintineanu.–I. Caragiani.– Vangheliu Petrescu . – Taşcu Iliescu. – Teodor Burada. – Radu Pătărlăgeanu. –Teodor Burada.– Gustav Weigand.– M. G. Obedenaru.– Per. Papahagi. Gheorghe Şaiacdzi. – Steriu N. Cionescu – I. A. Candrea, Ov. Densusianu, Th. D. Speranţa. – A. J. B. Wace şi M. S. Thompson – Tache Papahagi – William Martin-Leake – L. Heuzey – Francois Lenormant

PARTEA II

LOCUL DIALECTULUI AROMÂN IN LIMBA ROMÂNĂ 

I. Particularităţi gramaticale: 1. În fonologie . – 2. În morfologie – 3. în sintaxă; – 4. Consideraţiuni finale

II. Lexicul latin şi străin: 1. Elementul latin. – 2. Elementul grec. – 3. Elementul albanez.– 4. Elementul slav.– 5. Elementul turc. – Elementul italian

III.  Influenţa aromână asupra limbilor balcanice: în limba greacă – în limba albaneză – în limbile  bulgară şi sârbă

IV.  Deosebiri de graiu: 1. Graiul de nord şi graiul de sud

2. Deosebiri de graiu după ţinuturi: Graiul Românilor din  Olimp Graiul Românilor din Albania. Graiul Muloviştenilor şi Gopeşenilor

PARTEA III FONOLOGIA.

Sunetele: 1. Vocale. – 2. Diftongi. – 3. Consonante 

Vocalismul:

A accentuat

A neaccentuat

E accentuat

E neaccentuat

I  accentuat

I  neaccentuat

O accentuat

O neaccentuat

U accentuat

U neaccentuat

Diftongii

Consanantismul:

Labiale

Dentale

Guturale

Spirante

Nasale

Lichide

Spirante interdentale

Alte sunete

Epenteza 

Epiteza

Metateza

Afereza

Asimilare, Disimilare

Cantitatea vocalelor 

Sincopa

Haplologie 

Accentul

MORFOLOGIA

Substantivul

Masculine

Feminine

Ambigene

Declinarea

Substantivele masculine şi ambigene

Substantivele feminine

Declinarea numelor proprii

Nume proprii masculine

Nume proprii feminine

Nume proprii de localităţi

Adjectivul

Numeralul

Numerale cardinale

Numerale ordinale

Numerale distributive 

Numerale multiplicative

Pronumele

Pronumele personal 

Declinarea pronumelui personal

Pronumele posesiv

Declinarea pronumelui posesiv

Pronumele demonstrativ 

Declinarea pronumelui demonstrativ

Pronumele reflexiv

Pronumele relativ şi interogativ

Declinarea pronumelui relativ şi interogativ

Pronumele nehotărit

Verbul

Treceri de conjugări

Prezintele indicativ

Prezintele conjunctiv

Prezintele imperativ

Imperfectul

Perfectul simplu

Perfectul compus 

Mai-mult-ca -perfectul

Perfectul conjunctivului

Viitorul

Viitorul anterior

Condiţionalul prezinte

Condiţionalul trecut

Infinitivul

Participiul trecut

Gerundiul

Verbe cu forme neregulate

Verbe auxiliare 

Forma pasivă

Forma reflexivă

Verbe impersonale

Postverbale 

Adverbul

Prepoziţiunea

Conjuncţiunea

Interjecţiunea 

DERIVATIUNEA 

Sufixele

Prefixele

Cuvinte compuse

SINTAXA

Articolul

Substantivul

Adjectivul

Numeralul 

Verbul 

Adverbul

Prepoziţiunea

Conjuncţiunea

Indice

Îndreptări şi adăogiri

 

© University of Bucharest 2005. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: March 2005. This book was first published on paper by Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, București 1932.
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC

Unibuc Classica is a joint project between the University of Bucharest: www.unibuc.ro and the Central University Library: www.bcub.ro