N. IORGA              -    Istoria   Bisericii Românești și a Vieții religioase a românilor    -        Volumul al II-lea

 

TABLA CUPRINSULUICARTEA a III-a

EPOCA  ROMÂNEASCĂ

Partea a I-a.
Lupta pentru desăvârşirea unirii Românilor de peste munţi. 

Cap. I. Politica religioasă a lui Vodă-Brâncoveanu şi tipăriturile muntene din epoca sa
Cap. II. Arhierei greci la Curtea lui Brâncoveanu 
Cap. III. Politică făţarnică a Mitropolitului Atanasie de Ardeal. A doua Unire cu Roma

Cap. IV. Urmările nemijlocite ale Unirii.
Cap. V. Întărirea Unirii de cătră Curte
Cap. VI. Împotriviri la îndeplinirea Unirii
Cap. VII. Noul Vlădică ardelean Ioan Patachi
Partea a II-a.
Biserica  românească din Principate la începutul epocei
fanariote

Cap. I. Moartea Patriarhului Dosofteiu. Noul Patriarh Hrisant
Cap. II. Căderea Mitropolitului AntimPartea a III-a.
Bisericile  româneşti din Principate în legătură cu Ruşii şi în luptă cu Grecii

Cap. I. Biserica moldovenească dela moartea lui Dosofteiu până la 1750 şi legăturile ei cu puterea domnească.
Cap. II. Reformele In Biserică ale lui Constantin-Vodă Mavrocordat
Cap. III. Mişcarea împotriva grecizării Bisericii Moldovei
Cap. IV. Mănăstirea Bisericanilor, Pahomie şi introducerea
în Moldova a noii vieţi schivniceşti din Rusia 

Partea a IV-a.
Introducerea limbii româneşti în slujba şi în cântarea bisericească

Cap. I. Opera episcopului Damaschin 
Cap. II. Urmaşii lui Damaschin

Cap. III. Nouăle tipărituri muntene


Partea a V-a.
Împrejurări ardelene de luptă împotriva Unirii


Partea a VI-a.
Biserica din Principate în era războaielor ruso-turceşti 

Cap. I. Biserica munteană în epoca Mitropolitului Grigorie
Cap. II. Noua epocă de tipărituri româneşti: episcopul Chesarie de Râmnic
Cap. III. Mişcarea de înoire bisericească a călugărilor din Putna
Cap. IV. Munca de cărturari a călugărilor  putneni 
Cap. V. Începutul literaturii teologice la Români
Cap. VI. Biserica din Bucovina anexată la Austria şi noul Guvern străinPartea a VII-a.
Învierea spiritului bisericesc prin reforma lui Paisie de Neamţ

Cap. I. Paisie şi paisianismul în Principate 
Cap. II. Paisianismul şi Biserica Moldovei supt Mitropoliţii Leon Gheuca şi lacov Stamati 

Partea a VIII-a.

Unirea curentului religios paisian, sprijinit de arhiereii din Principate, cu noul curent naţional de peste munţi

Cap. I. Episcopul de Argeş Iosif
Cap. II. Schimbarea în sens românesc a spiritului în Biserica unită Samuil Klein, Şincai şi Petru Maior ca răzvrătiţi religioşi
Cap. III. Biserica neunită şi cea d'intâiu organizare a ei 
Cap. IV. Lucrările de teologie ale celor trei mari scriitori ardeleni 

Partea a IX-a.

Unirea tuturor curentelor religioase în opera lui Yeniamin,Mitropolitul Moldovei

Cap. I. Noile tipărituri ieşene
Cap. II. Tipărituri ardelene şi noul gir de tipărituri al lui Veniamin Costachi. Veniamin şi tulburările din 1821
Cap. III. Biruinţa curentului paisian în Principatul Ţerii-Româneşti

Partea a X-a.

Lupta Bisericii cu Statul şi luarea ei în stăpânire de acesta. Organizarea Bisericilor de peste munţi 

Cap. I. Sfârşitul vechilor curente de cultură bisericească
Cap. II. Cultura laică şi Statul după norme apusene în luptalor cu Biserica românească
Cap. III. Biserica bucovineană în acest timp

Partea a XI-a.

Amestecul Statului în Biserica din România. Organizarea ei. Alcătuirea definitivă a Bisericilor româneşti de peste hotarele României.  Încheiere

Cap. I. Lupta şi înfrângerea Mitropolitului Veniamin. 

Cap. II. Luarea în stăpânire de către  Stat a averilor episcopiilor şi mănăstirilor de ţară

Cap. III. Organizarea cea nouă a Bisericilor româneşti de peste munţi

Cap. IV. Moştenirea lui Şaguna 

Cap. V. Biserica bucovineană în cea din urmă a ei fază. 

Cap. VI. Biserica din România supt Cuza-Vodă.  Loviturile date Bisericii moldovene. Secularizarea averii mănăstirilor închinate

Cap. VII. Schisma pentru numirile de episcopi

Încheiere

Lista Mitropoliţilor şi episcopilor români

I. Episcopia Cumanilor

Il. Episcopia (catolică) de "Severin şi părţile de dincoace de munţi" (Transalpina).

III. Episcopia Argeşului (catolică)

IV. Episcopia de Bacău (catolică)

V. Episcopi de Nicopole, având grija Principatului muntean.

VI. Episcopia de Siretiu (pentru Moldova-de-sus) (catolică). 

VII. Episcopi de Moldova sau Baia Moldovei (catolici)

VIII.  (I ortodoxă) Mitropolia Ungrovlahiei

IX. (II) Episcopia Severinului şi a Noului-Severin sau a Râmnicului

X.  (III) Episcopia de Cetatea-Albă

XI.  (IV) Mitropoliţi ai Moldovei

XII.  (V) Exarhi maramurăşeni, rezidând la Sf. Mihail din Peri, lângă Sighet

XIII.  (VI) Episcopia Vadului («de Rhew»).

XIV.  (VII) Noii episcopi de Vad şi Maramurăş

XV.  (VIII) Episcopia de Gherla

XVI.  (IX) Episcopia de Roman

XVII.  (X) Episcopi ortodocşi rătăcitori prin Ardeal

XVIII.  (XI) Episcopi de Galaţi

XIX.  (XII) Episcopia de Rădăuţi

XX.  (XIII) Episcopi exempţi ai Bucovinei şi Dalmaţiei. 

XXI.  (XIV) Episcopii din Feleac, lângă Cluj 

XXII.  (XV) Protopopi de Şegheşti, ai Crişurilor. 

XXIII.  (XVI) Protopopi de lnidoara şi ai Haţegului 

XXIV.  (XVII) Episcopia Buzăului

XXV.  (XVIII) Episcopii din Geoagiul-de-sus 

XXVI.  (XIX) Episcopia calvinizantă pentru tot Ardealul

XXVII.  (XX) Episcopi de Ardeal sfinţiţi la Ipec şi în Principate ; ortodocşi

XXVIII.  (XXI) Episcopia de Inău (Ienopole) 

XXIX.  (XXII) Episcopia Huşilor

XXX.  (XXIII) Episcopi ai Proilavului

XXXI.  (XXIV) Bisrica unită a Românilor din Ardeal şi Ungaria 

XXXII.  (XXV) Episcopia de Oradea-Mare 

XXXIII. (XXVI) Episcopi de Buda, Câmpii Măhaciului şi în Ardeal

XXXIV.  (XXVII) Episcopi, apoi Mitropolit!, români ortodocşi de Ardeal

XXXV.  (XXVIII) Episcop al Benderului şi Achermanului. 

XXXVI.  (XXIX) Episcopii Argeşului

XXXVII.  (XXX) Mitropolia Basarabiei

XXXVIII.  (XXXI) Episcopia de Arad 

XXXIX.  (XXXII) Episcopia Lugojului 

XL. (XXXIII) Episcopia de Caransebeş

XLI. (XXXIV) Episcopia Ismailului (Dunării-de-jos). 

Adaus la Mitropolia Ungrovlahiei 

Erata 

Erata la lista episcopilor și mitropoliților

Tabla numelor, redactată de d. D. Munteanu-Râmnie 

Iscălituri
© University of Bucharest 2005. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: January 2005. This book was first published on paper by Vălenii-de-Munte, Tipografia "Neamul Românesc", 1909
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC
Unibuc Classica is a joint project by the University of Bucharest and the Central University Library.