Unibuc CLASSICA


CUPRINSUL


Prima pagină

Prefață


INTRODUCERE

1. Românii și ținuturile locuite de ei . Meglenul propriu zis și regiunea locuită de Români .
Etnografii Peninsulei Balcanice care au scris despre Meglenoromâni . Orășelul Nânta; tipul și portul Nântenilor . Ocupațiunea Nântenilor . Trecerea la islamism a Românilor din Nânta . Obiceiuri creștinești la Nânteni . Suferințele Românilor din celelalte comune . Comuna Oșani . Luptele Românilor din Oșani cu Nântenii . Închinarea comunei Oșani lui Ahmed-Aga. Comuna Birislav . Comuna Lugunța . Comuna Huma . Comuna Liumnița . Comuna Cupa . Comuna Târnareca . Comuna Barovița . Comuna Livadz .
2. Locuința și vieața în familie, credințe și obiceiuri . Locuința primitivă la Meglenoromâni .
Curățenia în casă, hrana și băutura lor . Portul Meglenoromânilor . Înfătișarea Meglenoromânilor . Boli și superstiții la Meglenoromâni . Obiceiurile de Crăciun si de Paști Nunta la Meglenoromâni .
3. Ocupațiunea locuitorilor . Agricultura .
Cultura gogoșilor de matasă . Meseriile .
4. Originea Meglenoromânilor .
Păreri cu privire la amestecul Românilor din Meglen cu Pecenegii . Meglenoromânii socotiți ca o rămașită a Vlahilor care au luptat sub steagul Țarului Samuel . Originea Românilor din Meglen studiată din punctul de vedere linguistic . Meglenoromânii țin de ramura românismului sud-dunărean . Amestecul lor cu Pecenegii în regiunea Meglenului pare exclusă .

DIALECTUL MEGLENOROMÂN .
1. Locul dialectului meglenoromân în limba română . Originea dialectului meglenoromân .
Transformările de graiu propriu dialectului meglenoromân . Asemănările cu dialectul aromân . Asemănările cu dialectul dacoromân . Asemănările cu dialectul istroromân . Dialectul meglenoromân, cu toate asemănările lui aparente cu dialectul aromân, ține de graiul Românilor din sud .
2. Elementul latin . Elementul latin este acelaș ca în celelalte dialecte . Cuvinte Comune cu dialectul dacoromân care nu există
în dialectul aromân si istroromân . Cuvinte comune cu dialectul aromân care nu există în dialectele dacoromân și istroromân Cuvinte comune cu dialectul istroromân si dacoromân care nu există în dialectul aromân . Cuvinte comune între dialectul aromân si dacoromân care nu există în dialectul meglenoromân .
3. Elementul albanez . Arbori și plante
Viețuitoare . Termeni ciobănești . Corpul omului și părțile lui îmbrăcăminte . Nume de înrudire . Cuvinte cu diferite însemnări .
4. Elementul bizantin si neogrec . Elemente grecești în dialectul meglenit care există și în dialectele aromân si dacoromân, lipsind în limbile slave din sud .
Cuvinte grecești de proveniența mai nouă care se gasesc si în dialectul aromân. Cuvinte grecești care se găsesc si în limba bulgară . Transformările ce a suferit elementul grecesc în dialectul meglenoromân .
5. Elementul slav . Lexicul slav din dialectul meglenoromân se înfățișează sub o îndoită formă .
Cuvinte referitoare la corpul și părțile lui . Cuvinte referitoare la diferite ocupațiuni . Cuvinte referitoare la plante și animale . Studiu comparativ asupra elementului slav din dialectul dacoromân, meglenoromân și aromân . Influența bulgară răsăriteană asupra dialectului meglenoromân. Transformările elementului slav în dialectul meglenit .
6. Elementul turc .
7. Elementul roman .

A. FONOLOGIA .
Sunetele. 1. Vocale. 2. Diftongi. 3. Consonante.
Vocalismul . A accentuat .
A neaccentuat . Observațiuni . E accentuat . E neaccentuat . Observațiuni . I accentuat . I neaccentuat . Observațiuni . O accentuat . O neaccentuat . Observațiuni . U accentuat .U neaccentuat .
Consonantismul . Labialele
Observațiuni-Dentale . Observațiuni . Guturale . Observațiuni . Licide Observațiuni . Nasale .

B. MORFOLOGIA .
Substantivul .
Declinarea substantivelor masculine si ambigene . Declinarea substantivelor feminine . Declinarea numelor proprii de persoana . Adjectivul . Pronumele. Pronumele personal . Declinarea pronumelui personal . Pronumele posesiv . Pronumele demonstrativ . Pronumele relativ și interogativ . Pronumele nehotărît. . Numeralul . Verbul. Prezintele indicativ . Prezintele conjunctiv Prezintele imperativ -Imperfectul Perfectul simplu. Perfectul compus . Mai mult ca perfectul . Viitorul . Conditionalul - Infinitivul . Participiul trecut . Gerunziul Verbe cu forme neregulate . Verbele ajutătoare . Verbe impersonale . Adverbul . Prepozițiunea . Conjuncțiunea . Interjecțiunea

C. FORMAREA CUVINTELOR . Sufixele .
Prefixele .

D. SINTAXA.

Indice.

Bibliografie

Poze


 
 
University of Bucharest 2005. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: May 2005. This book was first published on paper by BUCUREȘTI , Cultura Națională, 1925
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC

Unibuc Classica is a joint project between the University of Bucharest: www.unibuc.ro and the Central University Library: www.bcub.ro