Unibuc CLASSICA


CUPRINSUL

PRIMA PAGINĂ

PREFAȚA

INTRODUCERE

Călătoria mea de recunoaștere in Meglen. — Prima impresie ce am avut asupra dialectului meglenoromân.— Particularitățile lui locale

Cum am strâns materialul din acest volum. — Conținutul basmelor. — Cântecele

Începuturile învățăturii românești la Meglenoromâni

Starea actuală a Românilor din Meglen. — Răspândirea lor in Asia Mica, in Tracia Orientală și în Țară

CĂNTECE

I. Ninelu

II. Lu Pepa

III. Lu lca

IV. Lu Mușa

V. Lu Vena

VI. Lu Toșu

VII. Lu Traia

VIII. Feata cu Ludi

IX. Tega cu Dumuzu

Alte cântece: X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII

BASME

1. Mul'are și moarte

2. Uomu fucara, Domnu și lu ampiratu il’ă

3. Picuraru și dracu

4. Lu ampiratu il'ă și izmichiaru lu tsorbadziia

5. Pricazma lu Chiosu

6. Popa și Ludu

7.Mai micu frati, furil' și tsurbadzija

8.Popa tsurbadzija și izmichiaru

9. Feta tsi manca cal'

10. Lisitsa și pădăru

11.Băba și feta tsi taltsa furlin și răzint

12. Șarpili cu lisitsa

13 Lisitsa și lupu

14. Mul'are și foartitsli

15. Pricazma lu un pașă

16. Moșu tsi tal'ă tsintsi mil' di sufliti

17.Uomu fucara

18.Pricazma lu doi uamin mintšunoș

19. Pricazma lu jimitati di uom

20. » lu barbatu și mul'are

21 » lu dracu

22.Domnu și uomu cu taifă

23. Pricazma lu Naida

24 » lu odza cu măgaru .

25 » lu doi uamin sirumaș

26. Fitsoru și plotsa di cal

37. Lisitsa și feta lu ampiratu

28. Lamna cu șapti capiti

29. Tsel'a doi macson si sinfada

30. Lisitsa și lupu

31. Deadu moș și cu treil' frats

32. Trejl' fitsor și lamna

33. Deadu cu baba

34. Rapu și lamna

35. Uomu din dzindem

36. Uratsu și lupu

37. Frigurea, ratsimintu și anghilu

38. Feata di tsorbadzlia, baba și birberu

39. Chiradziia, răslănu, corbu și furniga

40. Rapu și fitsoru lu chiaia cu niveasta lu ampiratu

41. Fitsoru izmichiar

42. Carbunăru și samuvila

43. Mai bun pari și mal și no-ai, elem priatili și ai

44. Bărbatu linos și cadona ludă

45. Uratsu și boil'

46. Fitsoru lu cafedziia și fitsoru lu viziru

47. Dăut Nalbanti

48. Feata și scandu

49. Pul'u tse s-fatsea fitsor și feata di ampirat

50. Deadu și Domnu

51. Ampiratu și il'u lui prifat izmichiar

52. Ghiuptsil' buricoș

53. Uomu și șăprătca

54. Fitsoril' cu baba

55. Jeji

56. Treil' frats și Domnu

57. Uomu și dovnicu

58. Vărla-tsurmă

59. Feata cu meara

60. Pricazma lu doil' frats tsi s- feasiră măgar

61. Curun Chisidziia

62. Mul'area și anghialu

63. Deadu și fitsoru

64. Fitsorlu tse s- feasi tserbu

65. Cătuneanlu su Zlătarlu

66. Un picurar

67. Tsarlu

68. Zmeulu su Geagea

69. Tsel' doii' frats

70. Pricazmă

71. »

72. Lisitsa și lupu

73. Lamna cari manca feati

74. » tsi » » .

75- Picuraru și dzăngărașu

76. » și șarpili

77. Treil' frats

78. Fitsoru di ampirăt

79. Fitsoru tse anvitso zănăiatur di la drac

80. Pelișpadișă, Răpina și Caraarap

81. Fitsoru cu soari ăn frunti și iapa cu luna ăn frunti

82. Pricazma lu lisitsa

83. Pupadiia și poarca ancurunată cu un fitsor

84. Uomu fucara și gal'ina șarotă

85. Fitsoru di ampirat, divu uom și rapca

86. Uomu scăpat di calotscă și nișanliia cal

87. Pricazma lu Nitsă fălitoru

88. Lupu, ursa și lisitsa

89. Fitsoru și vuica-sa.

90. Feata tsi și feasi sumuvilă

91. Fitsoru și baba

92. Fitsoril' și lamna

93. Pricazma lu pădaru și lisitsa

94. Feta cu nume di fitsor

GHICITORI (Mintsun)

Acu. — Băltiia. — Boarea. — Britsu. — Bumbacu cu vitla. — Bureatili. — Caisturu cu caisturitsa. — Călinca. — Candil'u. -— Capu. — Capra. — Cartea. — Tsarcu (di moară). — Tsoula si upinca. — Tsurapi. — Cornu cu coarnili. — Cusoru. — Fărina di alb gărnisor. — Focu. — Fumu. — Fusu. — Gardu. — Ghiumu. — Gura. — Iscra. — Broasca. — Jel'ca. — Lăstinu cu ticfa. — Leagănu. — Limba. — Lingura. — Liubinitsa. — Lușnacu. — Lăstina cu ticfa. — Mamca. — Manușa di stumnitscă. — Mașa. — Mel'u. — Moara. — Mutuvila. — Nasu. — Nuca. — Palișnicu. — Peara. — Piducl'u. — Podnitsa și tsostu. — Portsil' eu jiru. — Porcu cu peara. — Prasleanu. — Scandu. — Soarili. — Soba. — Șandanu. — Șarpili și năprotca. — Struminarea. — Străniștea. — Stog. — Stărniști cu seatsirea. 7 — Stumnitsca. — Sulu. — Tompana și featili. — Tunitu. — Tsatsali di vacă.— Ticfa. — Tigana. — Uocl'il'. —Uou. — Ureacl'a. — Ușa. — Vărteșli. — Virghili. — Vitla di bumbac. — Zeastili. — Zuua și noaptea. — Arșonu (Rășonu). — Uziru vacal'ă

FRAZEOLOGIE

 
     

University of Bucharest 2005. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Last update: JUNE 2005. This book was first published on paper by BUCUREȘTI , Cultura Națională, 1925
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
Raluca OVAC

Unibuc Classica is a joint project between the University of Bucharest: www.unibuc.ro and the Central University Library: www.bcub.ro