© 2013-2014, “Didactica Nova”
"Technology Changes Everything" www.evolllution.com

 

INVITAŢIE către cadrele didactice universitare: actualizaţi programele analitice şi elaboraţi resurse universitare digitale prin metode didactice şi instrumente tehnologice adecvate generaţiei tinerilor studenţi.

 

INVITAŢIE către studenţi: analizaţi şi votaţi cursurile ce vă ajută să învăţaţi eficient şi să obţineţi competenţele de care aveţi nevoie.

 

INVITAŢIE către firme de IT, organizaţii educaţionale: participare prin colaborare şi parteneriat în vederea elaborării la nivelul universităţilor din România a unui curriculum academic inovativ.

 

"Imaginaţia este sursa tuturor realizărilor umane." Sir Ken Robinson http://sirkenrobinson.com

Book: Out of Our Minds: Learning to be Creative (Wiley/Capstone) By Sir Ken Robinson

Book by Sir ken Robinson

 

A Conversation with Sir Ken Robinson: How is Technology Transforming Education? http://blogs.adobe.com

 

 

digital text

Conceptual framework for designing and comprehending digital text [source: Computers & Education 63 (2013) 259–266]

 

Current formal education still prepares students primarily for the world of the past, rather than for possible worlds of the future.” Howard Gardner, Five Minds for the Future

How has the world of the child changed in the last 150 years? It’s hard to imagine any way in which it hasn’t changed. They’re immersed in all kinds of stuff that was unheard of 150 years ago. And yet, if you look at schools today ... they are more similar than dissimilar.” Peter Senge, Director, Center for Organizational Learning, MIT


 

Project Based Learning (PBL)
for the 21st Century Skills (such as collaboration, communication & critical thinking) - http://www.bie.org
Definition.
In Project Based Learning, students are pulled through the curriculum by a meaningful question to explore, an engaging real-world problem to solve, or a challenge to design or create something. Before they can accomplish this, students need to inquire into the topic by asking questions and developing their own answers. To demonstrate what they learn, students create high-quality products and present their work to other people. Students often do project work collaboratively in small teams, guided by the teacher. Source: www.bie.org/about/what_is_pbl

CONCURSUL "DIDACTICA NOVA"

Curriculum academic inovativ: Cursuri universitare pentru secolul XXI

Concurs dedicat aniversării a 150 de ani  de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 2014                   (Click pentru Rectorii UB: UB - 150 de ani de existentaFisier de tip .pdf ! Rectorii UBrectori-UB-foto

sigla aniversara UB

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

- FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI -

- Departamentul pentru Formarea Profesorilor -

Forum pe facebook: fb Prietenii istoriei UB: fb

ANUNŢ: Rezultatele Concursului se amână în OCTOMBRIE 2017 -înscrierile de contrubuţii vor continua

FPSE - Panduri 90

COMUNICAT DE PRESĂ: Fisier de tip .pdf ! Invitatie-UB-150ani , ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN: PROFESOR vs. STUDENT Comtext formativ  Fisier de tip .pps ! PPT , Prezi

LISTELE DE ÎNSCRIERI ACCEPTATE: Secţiunea A   |  Secţiunea B   | Secţiunea C

Vă rugăm să vă înscrieţi online: FORMULAR DE INSCRIERE ONLINE *** VĂ DORIM SUCCES! ***

 
1864 - "VIRTUTE  ET  SAPIENTIA" - 2014

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI: 2014 - "150 de ani de existenţă"

SECŢIUNI:

 • Secţiunea A: Cursuri universitare digitale pentru MATEMATICĂ şi ŞTIINŢELE NATURII
 • Secţiunea B: Cursuri universitare digitale pentru ŞTIINŢE  INGINEREŞTI
 • Secţiunea C: Cursuri universitare digitale pentru ŞTIINŢE SOCIALE, UMANISTE, JURIDICE

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: Iunie 2013 – Septembrie 2014

PERIOADA DE EVALUARE: Septembrie – Octombrie 2014

CATEGORII DE PREMII:

 • Premiul de excelenţă "UB-150 de ani": pentru un curs al unui cadru didactic UB
 • Premiul pentru un curs votat de studenti
 • Premiul pentru un curs votat de profesori si studenti
 • Premiul de excelenţă "Intel": pentru un curs elaborat cu tehnologii moderne (un Notebook cu procesor Intel®)
 • Premiul de excelenţă "Siveco": pentru un curs cu un continut inovativ (Tableta PC )
 •  Premiul pentru un curs elaborat prin colaborarea mai multor autori 

PREMIEREA:

24 octombrie 2014, Sesiunea plenară a Conferinţelor  CNIV şi ICVL (http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu) desfăşurată la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

MOTTO:

Educaţia, Cultura şi Tehnologia transformă gândirea şi atitudinea oamenilor. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare superficială
"Este mult mai greu să-i înveţi pe studenţi cum să înveţe decât să le predai." Henry Hallett Dale (1875-1968), Premiul Nobel în Psihologie şi Medicină (1936)
"Tot ceea ce am învăţat, am învățat din cărţi." Abraham Lincoln
Conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale. Metode didactice şi pedagogice adecvate generaţiei de tineri.
   
UB 15 ani

 

Coordonare proiect: Conf. dr. Marin Vlada, Lect. dr. Olimpius Istrate
Fisier de tip .pdf ! Rectorii UB

UB-2013

Rectorii UB (I) Banner Didactica Nova Rectorii UB (II)

Comunicat de presă UB, 4 iulie 2013: Universitatea din București sărbătorește 149 de ani de la înființare, 4-16 iulie

- "Pentru anul viitor, Universitatea din București a deschis deja seria de evenimente pe care le pregătește cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţare prin Concursul „Didactica Nova”, care are ca temă dezvoltarea unui curriculum academic inovativ: conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale. Cursurile universitare digitale vor avea o nouă concepţie prin metode didactice şi prin instrumente tehnologice actuale, adecvate generaţiei de tineri." - http://media.unibuc.ro/

Tema

Curriculum academic inovativ si Resurse educaţionale digitale:

 • Actualizarea  programelor  analitice şi a cursurilor universitare
 • Conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale folosind tehnologii moderne
 • Utilizarea de metode didactice şi pedagogice adecvate generaţiei de tineri pentru elaborarea cursurilor universitare.
learn how to learn
 http://atc21s.org/

CONTEXT/FLUX FORMATIV: Curriculum-Piaţa muncii-Profesorul-Studentul.

"În teorie, teoria şi practica sunt asemănătoare. În practică, acestea nu sunt la fel." - Albert Einstein

Concepţia şi elaborarea cursurilor vor ţine seama de obiectivele învăţării prin descriptorii generici definiţi de matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS): 1. cunoaştere, înţelegere şi utilizare a unui limbaj specific; 2. explicare şi interpretare; 3. aplicare şi rezolvare de probleme; 4. reflecţie critică şi constructivă; 5. creativitate şi inovare; 6. autonomie şi responsabilitate; 7. interacţiune socială; 8. dezvoltare personală şi profesională.

Comtext formativ

 

Resurse educaţionale digitale: Actualizarea  programelor  analitice şi  a cursurilor universitare.

Cadrele didactice au responsabilitatea "să-şi îmbunătăţească activitatea didactică, având mereu în vedere evaluarea rezultatelor învăţării, autonomia studentului, capacitatea lui de gândire critică, de rezolvare a problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după absolvire.” (Art. 40. Carta Universitară,  Universitatea din Bucureşti, 2011)

21ST-CENTURY SKILLS
Mediul de învăţământ: CADRE DIDACTICE, CERCETĂTORI, STUDENŢI, PROFESORI ŞI ELEVI DIN MEDIUL PREUNIVERSITAR CNIV 2009 Iasi expo eLearning 2013 Expo CNIV 2009 Studenti FPSE + UB

The gateway to European innovative learning

UE, 26 sept. 2013: Commission launches "Opening up Education" to boost innovation and digital skills in schools and universities: http://www.openeducationeuropa.eu/en/?

"Rolul predării în definirea meritului academic are nevoie de un accent şi de o recunoaştere mai puternice, în special în termeni de carieră. Sunt total de acord cu propunerea ca toate cadrele didactice din învăţământul superior să fie învăţate cum să predea." Androulla Vassiliou, Comisarul european pentru educaţie.
"The education landscape is changing dramatically, from school to university and beyond: open technology-based education will soon be a 'must have', not just a 'good-to-have', for all ages. We need to do more to ensure that young people especially are equipped with the digital skills they need for their future. It's not enough to understand how to use an app or program; we need youngsters who can create their own programs. Opening up Education is about opening minds to new learning methods so that our people are more employable, creative, innovative and entrepreneurial." Commissioner Androulla Vassiliou.
Source: http://ec.europa.eu/education/news/20130925_en.htmhttp://www.openeducationeuropa.eu/en/?
Ref. : Sinteza - Raportul UE „Strategy University 2015“ - Fisier de tip .pdf ! Raportul-UE-2015

"Şcoala de azi le oferă elevilor şi studenţilor modalităţi prin care să folosească inteligenţa altora, şi nu modalităţi pentru a fi capabili să-şi dezvolte şi utiliza capacităţile personale în rezolvarea problemelor. Învăţarea se poate exercita plenar şi poate deveni eficientă doar prin iniţiativele profesorilor şi elevilor, şi nu prin instrucţiuni ministeriale." acad. prof. dr. Solomon Marcus

Procesul invatarii

Curs universitar digital

DEFINIŢIE. Un curs universitar digital reprezintă un produs software ce este utilizat de studenţi şi profesori, de regulă  prin intermediul unei platforme de e-Learning sau pe iPad (cu iBooks), Tablet PC. Acesta oferă accesul comod şi eficient la cunoştinţele şi informaţiile cele mai noi, metode noi şi eficiente de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, instruire şi formare permanentă, în scopul obţinerii unei experienţe privind înţelegerea şi stăpânirea de cunoştinţe şi competenţe într-un domeniu al cunoaşterii. Un curs universitar clasic în format tiparit (print), chiar în format pdf, conţine reprezentări statice ale unor descrieri de teme şi subiecte, explicaţii şi texte, teoreme şi demonstratii, scheme şi tabele, grafice şi diagrame, etc. Utilizarea noilor tehnologii împreună cu folosirea metodelor moderne pedagogice şi psihologice, susţinute de instrumente software oferite de calculator, dau posibilitatea cadrelor didactice să conceapă şi să proiecteze cursuri universitare digitale într-o nouă abordate atât ştiinţifică, căt şi  pedagogică. Astfel, se pot realiza reprezentări dinamice pentru descrierea şi studiul proceselor şi fenomenelor pentru abordări şi soluţii noi în cercetare, pentru schimbări şi interpretări noi ale unor teorii, modele şi metodologii. Tehnologii şi instrumente software actuale (software educaţional şi software ştiinţific) ce pot fi folosite: platforme web 2.0 (blog, wiki), Course Builder (Google), ToolBook Assistant (SumTotal-nl), HTML, Macromedia Flash, Cult3D, JavaScript, LabView, MatLab, MathCAD, Mathematica, Origin, Graphing Calculator 3D, Simulink, PolySpace, SigmaPlot, MolPro, Thermo-Calc, etc. Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti
Vlada, Marin (2013) Manuale digitale şi resurse universitare digitale – întrebări şi definiţii , În: Elearning.Romania (ISSN 2247-9007), Online: elearning.ro/manuale-digitale-si-resurse-universitare-digitale
Exemplu. Matematica prin MATHEMATICA (online .pdf)- în cadrul proiectului POSDRU/56/1.2/S/32768 (2010-2013), “Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea crearii de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”, http://www.edumanager.ro/community/  Online (pdf) , Ref.: platforma Academic - http://www.edumanager.ro/academic.php(www.edumanager.ro)
Autori:
Mircea Ivan (1), Ariadna Pletea (2),  Teodor Stihi (3), Gloria Cosovici (1), Daniela Inoan (1),
(1) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, (2) Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, (3) Universitatea Politehnica Bucureşti

**** Lucrarea a primit Premiul de excelenţă "CNIV 2012" pentru produse educaţionale digitale si idei inovatoare de cercetare-dezvoltare: http://c3.cniv.ro/files/premii_excelenta-12.pdf (Proiectul CNIV Romania - http://c3.cniv.ro/)

Exemplu. Massachusetts Institute of Technology (MIT) OpenCourseWare | Free Online Course Materials: http://ocw.mit.edu/courses/
Exemplu. The Future of Online Education For anyone, anywhere, anytime: Explore free courses from edX universities - https://www.edx.org/
Exemplu. M. Vlada, Informatică aplicată. Modele de aproximare, software şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, PRINT, ISBN 778-606-16-0190-5, 257 pag., 2012 [programa analitica actualizata 100%]; Cap. 3: LINK (.pdf)

 

Computers & Education: "In the higher education classroom, the textbook is one of the many tools used for learning. In some courses, the textbook is central to class discourse. In other courses, the text is supplementary and acts as a guide for segueing among the topics covered. Whatever role the faculty chooses for the textbook to play in the course, instructors and students alike consider the textbook an essential learning tool. In this digital age, the nature of the textbook is changing. Eighty percent of college and university students own laptops, and an increasing number are purchasing tablets, smart phones, and other handheld devices (Smith & Caruso, 2010). Recognizing the increased adoption of mobile devices, publishers are offering an increased number of textbooks in digital format. These digital texts, also called e-textbooks, can be accessed via the Internet and downloaded on tablets, e-readers, smart phones, and laptops. The adoption of e-textbooks, along with the broad range of interactive learning features, is projected to exponentially grow within the next two to three years (Becker, 2010; Reynolds, 2011). Unfortunately, as is true with many technological advances, the educational research to support the efficacy of e-textbooks consumed via mobile devices lags behind development and adoption."

Authors: Amanda J. Rockinson- Szapkiw*, Jennifer Courduff, Kimberly Carter, David Bennett,  Electronic versus traditional print textbooks: A comparison study on the influence of university students’ learning, Computers & Education 63 (2013) 259–266, ISSN: 0360-1315, Elsevier Ltd. (Impact Factor: 2.970)
Ref: www.journals.elsevier.com/computers-and-education , www.sciencedirect.com/science/journal/03601315

 

Manualul digital - Definiţii

"Manualele în variantă digitală reprezintă o abordare nouă în implementarea componentei TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare. Acestea trebuie să fie utilizabile atât în procesul de predare-învăţare-evaluare, cât şi în mod individual. Manualele în variantă digitală trebuie să îmbogăţească procesul educaţional cu activităţi multimedia interactive. Sarcinile de lucru definite în vederea formării/dezvoltării competenţelor trebuie să creeze activităţi multimedia interactive de învăţare (AMII) reprezentate prin exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care prin utilizare aduc un plus de profit cognitiv.
Componentele AMII sunt date de:
- materiale interactive care servesc procesul învăţării prin implicarea elevului în diverse activităţi cu potenţial formativ: explorare, cercetare, proiectare, observare, autoevaluare;
- itemi de învăţare optimi care permit formarea şi dezvoltarea de competenţe transversale;
- portofoliul educaţional digital – biblioteca virtuală/ digitală, personalizată  (în conjuncţie cu platforma on-line care îl găzduieşte), ce conţine realizările personale ale elevului, rezultatele activităţii individuale sau în echipă şi toate datele relevante privind competenţele dezvoltate pe pacursul activităţilor, care stabileşte legături cu o bază de date online;
Clasele de complexitate ale AMII sunt:
- Static: cuprinde itemi educaţionali cu care elevul are o interacţiune scăzută: desene, fotografii, diagrame statice, hărţi statice.
- Animat: cuprinde animaţii sau filme asupra cărora elevul are un control limitat la secvenţierea derulării ilustraţiei prin Play, Stop, Pauză.
- Interactiv: cuprinde itemi educaţionali cu grad înalt de interactivitate – simulări, emulări de procese, rezolvare de probleme, joc educativ- prin care elevul reuşeşte, prin joc, experiment şi descoperire să atingă un profit cognitive superior.
- Complex: aplicaţii software complexe care, în plus, oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare atât în interiorul fiecărui capitol în parte cât şi pe parcursul întregului manual". (Ministerul Educaţiei Naţionale, mai 2013).


MEN-Dezbatere publică: Specificaţii tehnice pentru manualele şcolare destinate clasei I

"Prezentarea unui conținut educațional în format digital este numită diferit: ebook, digital textbook, e-textbook, SuperBook sau enhanced-book, însă termenul generic de manuale digitale pare să fie cel mai potrivit, cuprinzând o varietate de modalități de transpunere a unui conținut de învățământ în format electronic.Principala temă de discuție constă în valoarea acestor materiale pentru educație, iar eficiența strategiei didactice și maniera de proiectare a sarcinilor de lucru din cadrul manualului sunt aspecte care primează în evaluarea calității acestuia și în analiza întregului program de implementare a manualelor digitale. Marele avantaj al manualelor digitale este că pot valorifica deplin componenta ”activă” (sarcinile de lucru) – ca modalitate concretă de a atinge obiectivele de învățare prin descoperire, exersare, reflecție, în acord cu o anumită accepțiune a modului în care se realizează cel mai eficient învățarea (de ex.: behaviorism, cognitivism, constructivism). În această viziune, diferența dintre un manual digital și un manual tipărit este dată de faptul că un manual digital nu poate fi tipărit fără a i se pierde calitatea definitorie de a fi interactiv – pentru a nu mai vorbi de alte caracteristici care i-ar putea fi integrate precum instrumentele de social networking și adnotările (sociale). O serie de caracteristici pot fi asociate pachetului de învățare în format digital:
- hipertext (legături semantice între secvențe de conținut)
- integrarea multimedia: simulări, filme didactice, animaţie interactivă, clipuri audio
- integrarea de activități de învățare complexe și de jocuri educative (de tip serious games)
- acces online (pentru descărcare, pentru realizarea unor teme în cooperare sau în competiție, pentru trimiterea rezolvării unor sarcini de lucru etc.)
- posibilitatea de lucru direct pe manual, eventual, colaborativ (căutare, subliniere/ evidențiere, adnotări, rezolvarea sarcinilor de lucru etc.)
- sarcini de evaluare/ de auto-evaluare (inclusiv posibilitatea construirii unui ”portofoliu electronic” al elevului)
- posibilitatea de actualizare/ modificare și completare facilă și cu costuri reduse
- posibilitatea de personalizare (de către instituție, profesor sau elev)
- resurse suplimentare integrate.
În ultimii douăzeci de ani, cele mai abordate teme în discuțiile despre elaborarea unui manual electronic s-au referit la designul vizual (în corespondență cu accentul pe conținut – latura pasivă) și la interactivitate (activitățile de învățare – componenta activă)." Olimpius Istrate, Lect. dr., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Studiu/Articol: Olimpius Istrate (2013) Manuale digitale sau Cum migrăm către un mediu educațional avansat tehnologic. Ce așteptări avem astăzi de la un program de implementare a manualelor electronice?. În: Elearning.Romania (ISSN 2247-9007) Nr. 89/2013. București: Institutul pentru Educație. Online: www.elearning.ro/arhiva/89

“Manualul digital este definit ca un model funcţional prin care se asigură trecerea de la reproducerea informaţiei la crearea cunoaşterii de către elevi. În baza cercetării fundamentale şi aplicative am structurat conţinutul eBook. Am elaborat deja prototipuri funcţionale, iar evaluarea calitativă făcută în interiorul şcolilor a relevat că profesorii şi elevii sunt pregătiţi să îmbrăţişeze noua tehnologie. Am reuşit să creăm efectul de imersivitate pe care îl aşteptăm de la un manual digital. Lecţiile nu sunt simple pdf-uri transpuse pe ecran, ci sunt însoţite de secvenţe audio, video, animaţii, simulări, activităţi în laboratoare reale sau virtuale, iar în e-portofoliu pot fi salvate toate temele şi încercările elevilor. Astfel, lecţiile capătă sunet şi culoare, simulările incită imaginaţia, iar temele devin adevărate provocări penru elevi. Manualul digital astfel elaborat oferă sistemului de învăţământ naţional o viziune inovativă asupra abordării curriculare şi asupra activităţii la clasă şi în afara ei, prin caracterul interactiv al conţinuturilor învăţării şi prin utilizarea tehnologiei touch-screen pe care tableta o pune la dispoziţia elevilor. Mulţi dintre ei sunt deja familiarizaţi cu utilizarea tabletelor şi a smartphone-urilor, astfel ca interacţiunea va fi una firească. Avem în vedere crearea unor proiecte prin care aceste manuale să ajungă la elevi." Prof. Radu Jugureanu, AeL eContent Manager,  SIVECO Romania.

Ref.: Conferinţa ZF Mobilio, 15-16 Aprilie 2013: http://www.agora.ro/

Observaţie: Elaborarea unui manual digital este posibilă prin contribuţia unor psihopedagogi, specialişti în proiectarea învăţării, programatori, graficieni, designeri şi profesori de mare valoare din învăţământul românesc.

 

Exemplu. Aprilie 2013: Primele manuale digitale pentru elevii claselor I - XII realizate de SIVECO Romania (Abecedarul, Istoria, Fizica şi Geografia); Ref.: Conferinţa ZF Mobilio, 15-16 Aprilie 2013; http://www.agora.ro/ ; video: http://adevarul.ro/educatie/ (primul manual digital de istorie pentru învăţământul preuniversitar)
Exemplu. Martie 2013: asa-zis  "Manual digital" realizat în România destinat elevilor din clasele III-VII "Lecţia verde – Creează-ţi mediul!" (aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale) http://www.lectiaverde.ro/  [se poate descărca gratuit pe iPad, cu iBooks.] OBSERVAŢIE: Acest exemplu de "manual digital", deşi este avizat de MEN, nu respecta Specificațiile tehnice elaborate de MEN, într-adevăr mai târziu, în luna mai (21.05.2013, Document aflat în dezbatere publică): conţine doar documente .pdf.

© Google 2012: A New World for Learning - http://www.google.com/edu/

Course Builder by Google (software and technology)

"Course Builder is our experimental first step in the world of online education. It packages the software and technology we used to build our Power Searching with Google online course." http://code.google.com/p/course-builder/

Course Builder (Generatorul de curs) conține software-ul și instrucțiunile pentru prezentarea materialului de curs, care pot include lecții, activități studențești și evaluările. Acesta conține, de asemenea, instrucțiuni pentru utilizarea altor produse Google pentru a crea diverse cursuri și de a evalua eficacitatea unui curs. Pentru a utiliza Generatorul de curs, ar trebui să aveți unele aptitudini tehnice la nivelul unui web master  (HTML și JavaScript).

Obs.: As of 21 March 2013, Course Builder 1.3.1 is now available

Microsoft Virtual Academy (learning and technology)

"Successful technologists never stop learning and great technology never stops evolving. Microsoft Virtual Academy (MVA) offers online Microsoft training delivered by experts to help technologists continually learn, with hundreds of courses, in 11 different languages. Our mission is to help developers, knowledgeable IT professionals and advanced students learn the latest technology, build their skills, and advance their careers. MVA is free of charge, and the entire service is hosted on Windows Azure. " http://www.microsoftvirtualacademy.com/

MVA (Microsoft Virtual Academy). Developers who want to learn how to build apps for the web, Windows or Windows Phone can explore our courses on App Development training, HTML5 training, C# training, and Windows Phone app development. IT Pros who are looking to evaluate, deploy, administer, update, and manage infrastructure in their organization should checkout our online courses on Windows Server training, Windows 8 training, Windows Azure training, and Microsoft Virtualization.

 

                         M. Eminescu la LItere UB                   sigla aniversara UB                    AL. Ioan Cuza UB 1864

 

 

© 2013-2014, “Didactica Nova”, University of Bucharest
– initiative by Marin Vlada, Olimpius Istrate (CNIV Project) and
Ovidiu  Pânişoară (FPSE)

 

 

 

 

Pagină actualizată la 20 Noiembrie 2015.