Activitatea de cercetare

 

Principalele direcţii de cercetare, concretizate în lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară şi străinătate, în care sunt implicaţi studenţi şi doctoranzi, sunt următoarele:

 • metode de separare şi concentrare în chimia analitică;
 • tehnici cromatografice de analiză;
 • automatizare în chimia analitică;
 • metode spectrometrice de analiză;
 • metode electrochimice în controlul calităţii (mediu, alimente şi medicamente);
 • senzori şi biosenzori în biochimie analitică şi imunoanaliză;
 • recunoaştere moleculară;
 • standardizare, asigurarea calităţii şi acreditarea laboratoarelor.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a departamentului se concretizează în circa 35 – 40 articole ştiinţifice publicate anual în reviste cotate ISI (din care cea mai mare parte fiind publicate în străinătate), prin comunicări la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate, cărţi sau capitole publicate în edituri naţionale sau internaţionale. O parte consistentă a preocupărilor membrilor Departamentului de Chimie Analitică este îndreptată către colaborări şi realizarea de proiecte ştiinţifice.

Centre de cercetare

 • Centrul de cercetare Chimie Analitică Aplicată
 • Centrul de cercetare Metode Automate de Analiză
 • Laborator pentru controlul calităţii produselor – LABORQ

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 11 Martie 2011.