Activitatea didactică

 

Departamentul de Chimie Analitică coordonează următoarele cursuri universitare:

LICENŢĂ

      Ştiinţe exacte – Chimie

      Ştiinţe exacte – Biochimie tehnologică

     Ştiinţe ale naturii – Chimia Mediului

MASTER

     Chimia medicamentelor şi a produselor cosmetice

     Poluarea chimică a mediului

 • Metode analitice în controlul calităţii mediului - an I, sem. II
 • Instrumentatie, automatizare şi analiza în flux în monitorizarea mediului - an II, sem. II

     Chimia materialelor avansate

     Abordarea integrată a ştiinţelor naturii

 • Chimie analitică - an I, sem. I
 • Metode de monitorizare a substanţelor toxice - an II, sem. II

     Chimie Didactică

 • Analiza calitativă - între cerinţe practice şi abordări inovatoare - an I, sem. I
 • Elemente de analiză biochimică, opţional – an I, sem. I
 • Chimie analitică aplicată în studiul mediului înconjurător, opţional - an I, sem. II
 • Principiile analizei cantitative si aplicaţii practice - an II, sem. I
 • Tehnici instrumentale de analiză în aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor de chimie - an II, sem. II

     Tehnici de măsurare în chimie (taxă)

 • Asigurarea calităţii în chimia analitică - an I, sem. I
 • Prelevare şi preparare de probe - an I, sem. I
 • Parametrii operaţionali ai metodelor de analiză - an I, sem. I
 • Chemometrie - an I, sem. I
 • Tehnici cuplate în chimia analitică - an I, sem. II
 • Standardizare şi metrologie în chimia analitică - an I, sem. II
 • Metode de recunoaştere a structurii reactivilor analitici - an I, sem. II
 • Optimizarea proceselor analitice - an I, sem. II
 • Automatizare în chimia analitică - an II, sem. I
 • Metode enzimatice în chimia analitică - an II, sem. I
 • Tendinţe actuale în chimia analitică - an II, sem. I
 • Reactivi organici în chimia analitică - an II, sem. I
 • Controlul de calitate în chimia analitică - an II, sem. I

     Biomolecule (taxă)

 • Senzori chimici şi biosenzori - an I, sem. I
 • Tehnici analitice în studiul biomoleculelor - an I, sem. II

     Managementul calităţii în chimie (taxă)

 • Instrumente şi mecanisme în managementul mediului - an I, sem. I
 • Prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale. Validarea metodelor de analiză - an II, sem. I

     Chimie supramoleculară (taxă)

 • Receptori macrociclici în chimia analiticǎ - an II, sem. I
 • Electroanaliza bazată pe biomolecule - an II, sem. II

DOCTORAT

 • Modulul: Spectrometrie de masă

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 17 Martie 2011.