Dotări

 

Departamentul de Chimie Analitică are o dotare instrumentala care permite cercetare pe teme moderne şi integrarea studenţilor şi doctoranzilor în activitatea cadrelor didactice. Dintre instrumentele analitice moderne cu care departamentul este înzestrat, pot fi menţionate:

 • cromatografe de gaze cu detecţie FID sau MS;
 • cromatografe de lichide cu diverse detecţii (UV, ELSD, conductometrică, electrochimica);
 • spectrometru de absorbţie atomică cu atomizare în flacără şi generare de hidruri;
 • spectrometre de absorbţie şi emisie moleculară in UV-VIZ inclusiv cu fibre optice;
 • combine electrochimice (BAS, AUTOLAB, PalmSens);
 • echipament pentru determinarea rezonanţei plasmonului de suprafaţă;
 • instrument pentru tehnica ELISA;
 • bio-chemiluminometru pentru analize batch şi online;
 • dispozitiv obţinere senzori prin serigrafiere DEK 248;
 • sistem automat de extracţie în fază solidă;
 • sisteme de analiză prin injectare in flux.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 11 Martie 2011.