Activitatea de cercetare

Direcțiile  actuale de cercetare a căror tematică se înscrie pe linia dezvoltării echilibrate atât a cercetării fundamentale cât şi a celei cu caracter aplicativ  dau și denumirea colectivelor departamentului:

  • Colectivul de Structura şi Reactivitatea Moleculelor şi Biomoleculelor, în cadrul căruia sunt abordate probleme de structură și spectroscopie moleculară, de calculul indicilor de reactivitate și a căilor de reacție, optimizări de geometrii moleculare, calculul suprafețelor de energie potențială, studiul interacțiilor moleculelor cu biopolimerii, studii fizico-chimice în domeniul magnetismului molecular și studii de spectroelectrochimie.
  • Colectivul de Cinetica Reacţiilor Chimice în Sisteme Omogene şi Heterogene, orientat către studiul cineticii reacțiilor complexe, cinetica reacțiilor enzimatice, studiul reacțiilor heterogene gaz – solid, probleme de fotochimie și fotobiologie, studii asupra inițierii și propagării exploziilor în sisteme gazoase, precum și studii cinetice privind interacțiile medicament – biopolimer.
  • Colectivul de Termodinamică Chimică şi Termochimie, orientat către studii de energetică chimică, studii  de termodinamică chimică fenomenologică în sisteme neideale, faze condensate, echilibre de fază, termodinamică statistică și modelare  în soluții, termodinamica proceselor ireversibile, termocinetică neizotermă și reacții oscilante,  precum și studii referitoare la extracția cu lichide supercritice .
  • Colectivul de Electrochimie şi Coroziune, are ca preocupări de cercetare cinetica proceselor de electrod, coroziunea și biocoroziunea metalelor și este implicat și  în probleme de spectroelectrochimie.
  • Colectivul de Chimia fizică a sistemelor coloidale şi macromoleculare,  în cadrul căruia  sunt abordate  interacțiile polimerilor cu diferite substanțe,  fizico – chimia soluțiilor și gelurilor de polimeri  cu rezolvarea unor probleme impuse de diverse ramuri industriale și obținerea și caracterizarea fizico – chimică a sistemelor coloidale.
  • Colectivul de Radiochimie, al cărui profil se reflectă în studiul radiolizei compușilor organici și anorganici, în studiul degradării termo și radioinduse a unor materiale polimerice cu ajutorul metodelor de luminiscență, în studiul proceselor de schimb izotopic, precum și al proceselor fizico – chimice de marcare izotopică.    
  • Colectivul de Fizica cuantică care abordează probleme de optică cuantică și de teoria procesării cuantice, precum și probleme de fizică atomică și moleculară.
  • Colectivul de Fizica mediului, are ca obiect cercetarea aerosolilor atmosferici și a depunerilor atmosferice.
  •  Colectivul de Fizica materialelor, care studiază materiale în strat subțire, materiale magnetice și nanomateriale.
  • Colectivul de Teoria operatorilor.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 04 Octombrie 2011.