Scurt istoric

Marile descoperiri științifice și dezvoltarea industriei din secolul al XIX-lea marchează afirmarea chimiei ca ramură de știință independenta și conturează cele trei direcții principale: chimia anorganică, chimia organică și chimia fizică, devenite ulterior domenii de cercetare bine definite. Așa cum arăta profesorul I.G. Murgulescu evenimentul care a omologat chimia fizică ca o nouă știință este apariția primei reviste de chimie fizică în anul 1887: Zeitschrift für Physicalische sub îndrumarea lui W. Ostwald și J. H. van’Hoff. Din acest moment se poate vorbi despre ”Chimia Fizică modernă”.

            Un moment important în stimularea interesului față de chimia fizică este marcat în anul 1921 de apariția primului curs de chimie fizică din Romania al profesorului Petru Bogdan (4 volume), considerat inițiatorul chimiei fizice în țara noastră. Au urmat lucrările profesorului Eugen Angelescu: „Curs de Chimie Fizică” (1931) și „Introducere în Chimia Fizică” (1940).

În anul 1948, ca urmare a reorganizării învățământului superior din țara noastră Chimia se desprinde din Facultatea de Științe, iar Chimia Fizică devine obiect de studiu obligatoriu în toate Facultățile de Chimie sau cu profil chimico – tehnologic.

În urma acestei  reorganizări în anul 1949 Facultatea de Chimie avea cinci Catedre de Chimie si o Catedra de Fizică Generală. Mai tarziu Facultatea de Chimie si-a creat si o Catedra de Matematici Speciale astfel în anul 1964, Catedra de Fizică era condusă de Profesorul Gheorghe Atanasiu, geofizician, membru corespondent al Academiei Române, iar Catedra de Matematici Speciale de Profesorul Arno Kahane. Cele doua catedre au rămas în cadrul Facultăţii de Chimie  până în zilele noastre. Acest lucru a fost posibil  pentru că fizica si matematica sunt discipline indispensabile atât învăţământului cât şi cercetării în chimie

În anul 1949 profesorul I. G. Murgulescu este numit șeful  Catedrei de Chimie Fizică din noua Facultate de Chimie de la Universitatea din București, moment care marchează începutul unei perioade fructuoase de afirmare și dezvoltarea a chimiei fizice moderne.

            Învățământul de chimie fizică capătă un nou avânt prin organizarea în cadrul Facultății de Chimie a secției de „Chimie fizică” în 1951 și „Radiochimie” în 1957.

În anul 1963 Catedra de Chimie Fizică se divide în trei catedre fiecare reprezentând o direcție importantă de predare și cercetare:

  • Structura atomilor și moleculelor;
  • Cinetica chimică care cuprindea colectivele de cinetică chimică, cinetica stărilor de agregare, fotochimie și radiochimie;
  • Termodinamică chimică și electrochimie care cuprindea și colectivele chimia fizică a macromoleculelor și sistemelor coloidale.

            Fiecare dintre aceste direcții este ilustrată și dezvoltată ulterior de personalități științifice remarcabile, creatori de școală la rândul lor, dascălii actualei generații de cadre didactice din Facultatea de  Chimie și cărora le datorăm prestigiul științific și recunoașterea internațională a școlii românești de chimie fizică. Astfel numele profesorilor Victor Emanue Sahini (academician), Rodica Vilcu, Tatiana Oncescu, Eugen Segal (academician), Octavian Radovici și Jean Păun, care au contribuit la realizarea magistralului tratat „Introducere în Chimia Fizică” alături de profesorul I.G. Murgulescu rămân legate de afirmarea și dezvoltarea unor domenii de cercetare și de formare a multor generații de specialiști.

In perioada 1977-1990, Catedra de Chimie Fizică, Catedra de Fizică și Catedra de Matematică  au aparținut Institutului  Politehnic Bucuresti, iar din anul 1990 au revenit la Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti.

            În plan științific perioada de după 1990 este marcată de amplificarea și inițierea unor noi cooperări științifice cu prestigioase universități și colective de cercetare din Franța, Germania, SUA,  Ungaria., Croația, etc., ceea ce a dus la afirmarea și recunoașterea internațională  tot mai pegnantă a școlii de chimie fizică de la Universitatea din București.În anul 1993 se inființează Centrul de Cercetări de Chimie Fizică Teoretică și Aplicată, care funcționază în regim de autofinanțare  prin cercetare  orientată prin direcțiile colectivelor departamentului și care se înscrie pe linia dezvoltării echilibrate a cercetării fundamentale și a cercetării aplicative.

În anul 2006 Catedra de Fizica şi Catedra de Matematică s-au unit si au format Catedra de Fizică și Matematici Aplicate.  In anul 2010 Catedra de Chimie Fizica prin unire cu Catedra de Fizică și Matematici Aplicate a dus la formarea Departamentului de Chimie Fizică care dispune de un puternic potențial uman și material de învățământ și cercetare reflectat atât în tematica de cercetare modernă și diversă care face obiectul multor granturi de cercetare cât și în numărul mare de lucrări publicate în reviste științifice din țara și străinate.

 

 

Pagină actualizată la 04 Octombrie 2011.