Proiect 716 din din 2013

Novel design of lean burn postcombustion catalyst with hierarchical porous structure

Denumirea programului din PN II: CAPACITATI

Tipul proiectului: Modulul III – Cooperări Bilaterale

Durata contractului: 24 luni

An bugetar

Tipul etapei

Numărul etapei

Datele de început şi sfârşit ale etapei

2013

Etapă unică an

1

01/01/2013- 31/12/2013

2014

Etapă finală an

2

01/01/2014- 31/12/2014

Partener român:  Universitatea din Bucuresti

 

Partener străin: Unite de Catalysee et de Chemie du Solide

 

Durata proiectului bilateral: 24 luni

 

Obiectivele generale urmărite:

Obiectivele generele ale proiectului sunt urmatoarele:

(a) Dezvoltarea de catalizatori noi de tip metal nobil suportat, preparati prin cai noi de sinteza

bazate pe experienta si cunostintele echipei de cercetare romane, potrivite pentru aplicatii

practice importante vizand purificarea gazelor cu continut in NOx prin H2/CO-SCR si H2/HCSCR.

(b) Caracterizarea detaliata a sistemelor catalitice dezvoltate, in scopul de a acumula informatii

fundamentale cu privire la efectul compozitiei chimice a suportului (Ce-Zr-O), a structurii si

morfologiei asupra texturii particulelor de metal nobil suportate, gradului de interactiune al

acestora cu suportul, cat si efectulului conjugat al acestor proprietati asupra activitatii si

selectivitatii in procese de-NOx.

(c) Caracterizarea detaliata a sistemelor catalitice dezvoltate, in scopul de a acumula informatii

fundamentale cu privire la efectul compozitiei chimice a suportului (Ce-Zr-O), a structurii si

morfologiei asupra texturii particulelor de perovskit suportate, gradului de interactiune al

acestora cu suportul, cat si efectulului conjugat al acestor proprietati asupra activitatii si

selectivitatii in procese de-NOx.

(d) Colectarea de informatii mecanistice (de exemplu, natura chimica a intermediarilor de

reactie adsorbiti activi si inactivi, concentratia superficiala a intermediarilor activi adsorbiti ai

NOx), utilizand tehnici cinetice avansate.

(e) Diseminarea rezultatelor experimentale in reviste stiintifice internationale cu factor de

impact ridicat in domeniul catalizei.

2014

Activitatile prevazute in Planul de realizare la acest proiect pentru anul 2014 au fost:

  1. Caracterizarea detaliata sa sistemelor catalitice dezvoltate, in scopul de a acumula informatii fundamentale cu privire la efectul compozitiei chimie a suportului, a structurii si morfologiei asupra texturii particulelor de metal nobil suportate, gradului de interactiune al acestora cu suportul cat si efectului conjugat al acestor proprietati asupra activitatii si selectivitatii.
  2. Colectarea de informatii mecanistice (de exemplu, natura chimica a intermediarilor de reactie adsorbiti activi si inactivi, concentratiaa superficiala aa intermediarilor activi adsorbiti, utilizand tehnici cinetice avansate.
  3. Diseminarea rezultatelor experimentale in reviste stiintifice internationale cu factor de impact ridicat in domeniul catalizei

Pentru realizarea activitatilor anului 2014 experimentele au fost proiectate in scopul de a evidenția existența sau absența efectului cooperării dintre centrii A si B in materielele de tip perovskit atat din punct de vedere structural cat si catalitic. Datorita avantajelor spectrometriei Mössbauer, pentru a raspunde acestor intrebari s-a selectat drept material de studiu perovskitul EuFeO3 . Pe langă experimentele de spectrometrie Mössbauer, EXAFS a fost folosită pentru a elucida structura acestui material. Oxidarea selectivă si totală a toluenului au fost investigate cu scopul de a corela rezultatele obtinute din spectrometrie, cu proprietatile catalitice ale acestui material.

Concluzii

In concluzie, in baza studiilor efectuate in anul 2014, s-a stabilit si publicat pentru prima data in literatura: 1) Structura unui perovskit de tip EuFeO3 din analiza EXAFS; 2) s-a aratat ca reducerea fierului datorita cresterii temperaturii este „compensata” oxidarea europiului in timpul reactiei catalitice si 3) s-a stabilit mecanismul de oxidare al toluenului pe astfel de catalizatori.

In concluzie s-au indeplinit in totalitate obligatiile contractuale ale anului 2014.

Diseminare

Articole

1. M. Florea, M. Alifanti, V. Kuncser, D. Macovei, N. Apostol, P. Granger, V.I. Parvulescu, J. Catal, 316 (2014). 130-140

2. C. Tiseanu, V.I. Parvulescu, D. Avram, B. Cojocaru, M. Sanchez-Dominguez, Exceptional capability of nanosized CeO2 materials to “dissolve” lanthanide oxides established by time-gated excitation and emission spectroscopy, Dalton Trans.,43 (2014) 7622-7630

3. Y. Wu, C. Dujardin, C. Lancelot, J.P. Dacquin, V. I. Parvulescu, M. Cabié, C.R. Henry, T. Neisius, P. Granger, Catalytic after-treatment for NO and N2O abatement from nitric acid plants : A sequential approach using noble metal modified perovskites, J. Catal., under revision

 

Prezentari orale

1. M. Florea, C.G. Rotaru, N. Neagu, G. Postole, V.I. Parvulescu, P. Gelin, Ceria synthesis by modified precipitation route, The 11th International Symposium on the "Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts", Louvain-la-Neuve, Belgium, 6-10 July, 2014.

 

 

Pagină actualizată la 03 Decembrie 2014.