Seminariile Departamentului de Geologie

 

Calendarul seminariilor

 

Data / Ora 18:00

Numele

Titlul / Tematica prezentării

JOI 3 Noiembrie 2016

Dr. Csiki-Sava Zoltan

Arhipelagul Cretacic al Europei -
un model al evoluției insulare

   

JOI 17 Noiembrie 2016

Dr. habil. Mihai Emilian Popa

Noutăți paleobotanice ale anului 2016

   

JOI 8 Decembrie 2016

Dr. Alexandu Adrășanu

Noul Program UNESCO pentru Geoștiințe
și Geoparcuri

   

 

JOI 15 Decembrie 2016

Dr. Mihaela Grădinaru

Izotopii stabili ai fierului din cadrul microbialitelor
feruginoase asociate depozitelor condensate din
Jurasicul mediu

   

 

JOI 12 Ianuarie 2017

Dr. Ștefan Vasile

Biodiversitatea asociaţiilor de vertebrate din
Pleistocenul timpuriu de la Copăceni,
jud. Ilfov

   

 

JOI 26 Ianuarie 2017

Dr. Iuliana Lazăr

Evoluția părții estice a Platfomei Carbonatice Getice
în Valanginian: de la producție carbonatică, la
expunere subaeriană și înecarea platfomei

   

 

JOI 23 Februarie 2017

Academician Theodor Neagu

O noua sistematică a foraminiferelor planctonice
mezozoice

Dr. Anca Luca

Criterii microscopice de analiză comparativă a ceramicii
neolitice. Studiu de caz: ceramica neolitică din
cultura Gumelnița

JOI 9 Martie 2017

Dr. Eugen Grădinaru

Peisaje geologice basarabene în zona Nistrului

   

JOI 23 Martie 2017

 

 

Drd. Dragoș Panaitescu

Analiza microfaciesală a olistolitelor carbonatice din
formațiunile de fliș ale Munților Bucegi

Dr. Dumitru Relu Roban

Proveniența depozitelor clastice apțian-albiene din
sistemul moldavidelor în baza caracteristicilor
petrografice și a determinărilor geocronologice
U-Pb pe zircoane detritice

JOI 6 Aprilie 2017

Dr. Csiki-Sava Zoltan

Veniți din Africa? Poate nu...

   

JOI 27 Aprilie 2017

 

Dr. Viorel Gheorghe Ungureanu

Cartarea habitatelor marine și noile tehnologii de
investigare acustică

   

JOI 11 Mai 2017

Dr. Alina Floroiu

Analiza izotopilor de oxigen și carbon pe microfaună
din Bazinul Dacic

   

JOI 25 Mai 2017

Dr. Marius Stoica

Paratethys

   

JOI 8 Iunie 2017

Drd. Roxana Pirnea

Plante oligocene din partea vestică a
Bazinului Petroșani

   
     
 

Prezentările PPT vor avea o durata de maximum 30 de minute si vor fi urmate de discuții
încă 30 de minute (în zilele cu o singură prezentare) sau 20 de minute prezentarea și
20 de minute discuții (în cazul in care vom avea două prezentări în aceeași zi).

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 31 Octombrie 2016.