Teme pentru lucrarile de  LICENTA si DIZERTATIE

 

 

AN UNIVERSITAR 2015-2016

TEME PENTRU LUCRARI DE LICENTA  

Nr.crt

Tema

Profesor coordonator

1

Studiu privind rolul Laboratorului de cercetari subterane in depozitarea definitiva a combustibilului radioactive ars (CITON)

Cristian Marunteanu

2

Probleme geologice ingineresti la proiectarea metroului Bucuresti – Studiu de caz: subtraversarea cu scutul a statiei Eroilor 1 si amenajarii hidrotehnice a r. Dambovita (METROUL)

Cristian Marunteanu

3

Managementul hidrostructurilor de mica adâncime: regim de exploatare, zone de protectie. Studiu de caz: Bucuresti/Vlădesti/Ramnicu Sărat/Mislea)

Daniel Scradeanu

4

Evaluarea conditiilor de protectie ale zacamintelor de ape minerale carbogazoase. Studiu de caz: Paltinis-Vatra Dornei

Daniel Scradeanu

5

Evaluarea impactului depozitelor de deşeuri anorganice asupra hidrostructurilor freatice. Studiu de caz: Pantelimon-Neferal

Daniel Scradeanu

Giuliano Tevi

6

Studiul conditiilor de stabilitate din arealul dealului Hoia, jud. Cluj

Florica Stroia

7

Studiul conditiilor de stabilitate din arealul Tg Mures

Florica Stroia

8

Modelarea matematica in studiul dinamicii apelor subterane

Irina Mircea

9

Contributia mecanismelor de transport in solutie la stocarea geologica a CO2

Iulian Popa

10

Studiul interdependentei ape de suprafata - ape subterane in areale carstice (Baile Felix – 1 Mai)

Iulian Popa

11

Studiul conditiilor hidrogeologice si hidrochimice – acviferul Sarmatian din Dobrogea de Sud.

Iulian Popa

12

Corelarea informatiilor hidrogeologice si geofizice in studiul zonelor contaminate. Studiu de caz

Iulian Popa

Florina Tuluca

13

Evaluarea resurselor si posibilitatilor de intrebuintare a Tufului de Dej, existent pe Valea Cepari, judetul Bistrita Nasaud.

Mihai Marinescu

14

Evaluarea resurselor si posibilitatilor de intrebuintare a Tufului de Dej, existent la nord de localitatea Dumitra, judetul Bistrita Nasaud.

Mihai Marinescu

 

TEME PENTRU LUCRARI DE DIZERTATIE  

Nr.crt

Tema

Profesor coordonator

1

Studiu privind proiectarea geologica inginereasca si de mediu a unui deposit de deseuri nepericuloase.

Cristian Marunteanu

2

Elaborarea studiului geotehnic in vederea proiectarii excavatiilor adanci in mediul urban (METROUL)

Cristian Marunteanu

3

Modelarea  distribuţiei spaţio-temporale a umidităţii în zona nesaturată a acviferelor freatice cu ajutorul sistemelor informatice senzitive.  Studiu de caz: Buzău/Focsani/Bucuresti

Daniel Scradeanu

4

Proiectarea epuismentului hidrostructurilor locale pe amplasamentul constructiilor civile. Studiu de caz: Sema Park_Bucuresţi/Mall-Timişoara/Otopeni-Bucuresti

Daniel Scradeanu

5

Evaluarea impactului depozitelor de deşeuri organice asupra hidrostructurilor freatice. Studiu de caz: Electromontaj-Bucuresti,/Tandarei-Ialomita

Daniel Scradeanu

6

Evaluarea impactului asupra mediului generat de exploatarea materialului aluvionar. Studiu de caz: balastiere, Lunca Buzăului;

Giuliano Tevi

7

Evaluarea impactului asupra mediului generat de producerea energiei din surse hidro. Studiu de caz: MHC Văile Buda, Capra, Otic, jud. Argeș.

Giuliano Tevi

8

Utilizarea GIS și a datelor de teledetecție în evaluarea impactului ecologic – Studiu de caz: impactul activității agricole asupra apelor subterane

Giuliano Tevi

9

Modelarea transferului termic in cazul sistemelor GSHP

Popa Iulian

10

Influenta conditiilor hidrogeologice in proiectarea si amplasarea sistemelor ATES

Popa Iulian

11

Evaluarea conditiilor hidrogeologice pentru determinarea zonelor de protectie – studiu de caz Ciobotani (jud. Mures si Harghita)

Popa Iulian

12

Evaluarea resurselor de gresie in extinderea nordica a vechii cariere Deleni, judetul Iasi, pe baza datelor geologice din treptele de cariera si masuratorilor de rezistivitate electrica

Mihai Marinescu

13

Evaluarea resurselor de gresie ramase sub haldele de steril in partea sudica si estica a carierei Deleni, judetul Iasi

Mihai Marinescu


 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 10 Iulie 2015.