Catedra de Istorie Antica, Arheologie şi Istoria Artei

Catedra are în prezent 14 membri, personalităţi marcante în domeniu. Sunt specialişti care acoperă domenii fundamentale ale istoriei antice şi arheologiei (Orientul antic, Istoria Greciei, Istoria Romei, Istoria veche a României, Epigrafie, etc.) cu o pregătire de specialitate şi cu o activitate ştiinţifică care se bucură de recunoaştere internaţională. In cadrul catedrei functioneaza si doua centre de cercetare, Centrul de Istorie Comparata al Societatilor Antice si Seminarul de Arheologie "Vasile Parvan". Membrii catedrei au fost şi sunt şi în prezent iniţiatorii unor ample programe de cercetare, finanţate de CNCSIS, sunt autorii unor lucrări ştiinţifice importante şi sunt membri în principalele organisme şi organizaţii internaţionale de profil.

Șef catedră

Lect.univ.dr. Daniela Zaharia

Membri


Prof.univ.dr. Gheorghe Vlad Nistor

Prof.univ.dr. Miron Ciho

Prof.univ.dr. Lukacs Antal

Prof.univ.dr. Ecaterina Gabriela Lung

Conf.univ.dr. Monica Chicideanu

Conf.univ.dr. Emilian Alexandrescu

Conf.univ.dr. Simona Corlan-Ioan

Conf.univ.dr. Cristian Olariu

Conf.univ.dr. Ion Carol Opriș

Lect.univ.dr. Carol Căpiță

Lect.univ.dr. Daniela Zaharia - director DIAAIA

Lect.univ.dr. Florica Bohîlțea-Mihuț

Lect.univ.dr. Andrei Alexandrescu

Lect.univ.dr. Valentin Bottez

Asist.dr. Alexandra Clara Țârlea

Asist.drd. Mihaela Marcu-Bogan


Profesori emeriți

 

Prof.univ.dr. Alexandru Vulpe, membru al Academiei Române

Prof.univ.dr. Zoe Petre

Prof.univ.dr. Lucian Boia

Prof.univ.dr. Alexandru Barnea


Contact departament

Adresa: Facultatea de Istorie, Bd. Regina Elisabeta 4-12, sala 301
Email:
web: www.unibuc.ro

departament din:
Facultatea de Istorie.

Conducere

Director: Lect.univ.dr. Daniela Zaharia
Director adj.:  
Secr. Dep.:  

Membri

 
Pagină actualizată la 01 Februarie 2013.