Program de licență

 

Studenţii de la secţiile de rusă (Filologie, ITT, LMA) beneficiază de burse în Federaţia Rusă în baza Acordului interguvernamental care oferă următoarele posibilităţi:

- Studii complete (licenţă, masterat, doctorat)  la oricare din universităţile de stat din Federaţia Rusă;

- Cursuri de 4 luni (1 semestru) la Institutul de limbă rusă „A.S. Puşkin” şi la Universitatea Pedagogică de Stat „A.I. Herzen” – ambele din Moscova;

- Cursuri de vară (1 lună) la Institutul de limbă rusă „A.S. Puşkin”.

Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru bursele de studii în străinătate, acordate în cadrul documentelor de colaborare bilaterală sau oferite în mod unilateral şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3781/2010  (vezi mai detaliat: http://www.roburse.ro/ ).

Tot pentru spaţiul Federaţiei Ruse se mai acordă burse pentru studii complete sau parţiale de către Agenţia Rossotrudnicestvo. De gestiunea acestor burse se ocupă Centrul Rus pentru Cultură şi Ştiinţă din Bucureşti (vezi: http://rou.rs.gov.ru/ro/centrul-rus-la-bucuresti).

De asemenea, în cadrul programelor Erasmus+ sau CEEPUS, există posibilitatea de a merge cu bursă la universităţi din spaţiul UE, precum: Universitatea „Kliment Ohridţki” din Shumen, Bulgaria; Universitatea „Karl-Franzens” din Graz şi Universitatea din Viena, Austria; Universităţile din Budapesta şi din Szeged, Ungaria, ş.a. Diferitele destinaţii din cadrul programului Erasmus sunt anunţate din timp, iar selecţia studenţilor se face prin concurs la nivelul facultăţii noastre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 02 Iulie 2016.