Filologie Slavă

 

 

Capitalele tarilor slave

 

Catedra de Limbi şi Literaturi Slave, cu o tradiţie de peste 50 de ani, cuprinde şapte secţii de limbi slave moderne: bulgară, cehă, croată, sârbă, slovacă, polonă, ucraineană şi două lectorate de limba macedoneană şi slovenă. Cei 21 de membri ai departamentului depun o activitate susţinută în plan ştiinţific şi didactic, marea majoritate fiind recunoscuţi prin lucrările publicate şi participările la simpozioanele ori congresele de profil în slavistica internaţională.
Masteratul de filologie slavă asigură absovenţilor aprofundarea cunoştinţelor de slavistică şi raportarea acestora la filologia românească. În cadrul fiecărei secţii activează lectori străini, vorbitori nativi care se îngrijesc de o mai bună însuşire a limbii slave studiate. Absolvenţii secţiilor de limbi şi literaturi slave îşi desfăşoară activitatea atât în învăţământ, cât şi în presă, radio, televiziune, translaţie ori management cultural.
Limbile slave oferă o perspectivă cel puţin interesantă asupra unor culturi şi unor civilizaţii cu care românii au interferat permanent în ultimele secole, iar limba slavă veche este esenţială în înţelegerea apariţiei şi dezvoltării culturii române scrise.
Mai jos, puteți descărca formatul electronic (PDF) al istoricului departamentului.

Fisier de tip .pdf ! Istoric al Catedrei de limbi slave

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 27 Septembrie 2016.