Limbi Moderne

Specificul Departamentului de Limbi Moderne a Facultatii de Limbi si Literaturi  Straine  este acela de a asigura pregatirea studentilor nefilologi in domeniul  studierii limbilor engleza si franceza, pe o durata de  unu sau doi ani,  in vedera obtinerii unei certificari de competente lingvistice, document necesar la inscrierea la examenul de licenta.

In ultimii trei ani, profesorii catedrei noastre au regandit programa  si  tehnicile didactice de predare conform Cadrului European Comun de Referinta in  predarea limbilor moderne, document  emis de Consiliul Europei si care asigura un cadru omogen, unitar si coerent in predarea si evaluarea competentelor lingvistice, conform unor standarde si descriptori care descriu cu claritate cunostintele , deprinderile si atitudinile pe care utilizatorul unei limbi le dobandeste.

Metoda urmarita permite studentului sa faca fata exigentelor comunicarii, depasind frontierele lingvistice si culturale-  in alti termeni sa indeplineasca sarcini si activitati comunicative in diverse contexte ale vietii sociale.

 Nivelurile comune de referinta ofera  un mijloc de inregistrare a progresului inregistrat de catre student.

Ipoteza de la care se pleaca este aceea ca studentul devine un utilizator experimentat si competent.

Ansamblul celor sase niveluri utilizate in acest document se bazeaza pe practica  actuala a unui numar de organisme institutionalizate de certificare lingvistica, facilitand mobitatile si migrarea in spatiul european.

Asadar, in predarea limbilor moderne- in cazul nostru a limbii engleze si franceze- operam cu unitati de masura si norme stabile si recunoscute.

Pornind de la acest Cadru Comun, care cuprinde un sir explicit de obiective, continuturi, metode si modalitati de evaluare, profesorii Catedrei de Limbi Moderne au regandit programa, cunostintele de limbi straine si competentele acumulate in procesul de invatare fiind grupate si evaluate in functie de cele sase niveluri A1 - C2 si cinci deprinderi esentiale (ascultarea, citirea, exprimarea scrisa , discursul oral si participarea la o conversatie).

Se asigura astfel cadrul de pregatire a  studentilor nefilologi imbinand metodele traditionale de predare a gramaticii, a vocabularului, a diferitelor structuri lexicale etc cu modalitati de studiere si intelegere a diferitelor tipuri de texte, de cultura generala dar si de specialitate, in fucntie de profilul facultatii.

 Un alt scop il constituie  dobandirea competentelor  de scriere  alaturi de competenta de exprimare orala in  diverse situatii date, prin  exprimare de opinii, argumentare, emitere de idei , critici, etc.

Catedra noastra functioneza pe baza de comenzi primite indeosebi de la facultatile cu profil nefilologic .

 Cursurile  au o  durata de  1 an sau doi ani  si sunt asigurate de catre cei  13 profesori de limba engleza si 6 profesori de limba franceza, alaturi de colaboratori externi - profesori suplinitori sau doctoranzi.

In predare, sunt folosite manuale alternative, pe profiluri si nivele, editate de edituri de prestigiu, alaturi de materiale si manuale elaborate de catre chiar profesorii catedrei in cadrul a doua programe de cercetare (CERES si CNCSIS ), doua CD-ROM-uri elaborate in concordanta cu normele Cadrului European Comun de Referinta in predarea limbilor moderne.

Incepand cu anul 2008, profesorii nostri isi propun ca evaluarea finala a studentilor nefilologi sa tinteasca spre nivelul B1 la toate cele cinci competente lingvistice., nivel obligatoriu spre admiterea la examenul de licenta.

Acest lucru inseamna ca studentii pot intelege elemente esentiale ale comunicarii  cind se foloseste un limbaj standard pe teme familiare, legate de munca, studiu, petrecerea timpului liber, etc.

Deasemenea, ei pot sa se descurce in majoritatea situatiilor survenite pe timpul unei calatorii  inbtr-o regiune unde se vorbeste limba engleza sau franceza, pot sa alacatuiasca un discurs simplu si coerent pe teme familiare sau legate de domeniile lor de interes. Pot relata un eveniment, o experienta, un plan de viitor, pot descrie  ceea ce ce spera sa se intimple, pot prezenta argumente si explicatii, sustinand o idee sau un proiect.

Pentru a ajunge la acest nivel de competenta studentii parcurg mai multe module de studiu: modulul de gramatica, modulul de traducere si retroversiune, modulul de intelegere a textului citit, modulul de conversatie si modulul de a intelege un text ascultat.

Studentii vor fi capabili sa redacteze texte precum compozitii, eseuri, proiecte, scrisori oficiale, neoficiale, documente necesare la angajare, la aplicarea pentru un post, etc.

Evaluarea are loc in doua etape: pentru evaluarea competentei de scris,  la finele semestrul 2 , respectiv 4, studentul va prezenta un portofoliu cu lucrari de tipul scrisori oficiale, scrisori neoficiale, scrisoare de intentie, eseuri/ proiect.

Iar la finele perioadei de studiu, in vara, in pre-sesiune, profesorii vor aloca  ultimele seminare timpului necesar evaluarii orale: se vor testa intelegerea unui text citit, competentele de vorbit si de interactiune verbala.

 Pe linga trecerea notelor in catalog, profesorii vor completa o diploma care va avea configurarea propusa de Cadrul European Comun  de Referinta in Predarea Limbilor Moderne cuprinzand cei sase descriptori pentru fiecare din cele 5 competente lingvistice.

In cazul studentilor care au deja certificate emise de organisme si institutii internationale recunoscute, (Certificate Cambridge, Toefl, Ielts, Pasaportul European al Limbilor, certificatele ECL, DALF, DELF etc) acestia vor primi diploma fara sa mai frecventeze cursurile si fara sa mai de probele  mentionate mai sus. 

Mentionam ca acest demers se adreseaza numai facultatilor nefilologice si nu presupune nici un fel de cost suplimentar din partea facultatilor care ne fac comanda, caci examinarea se face in timpul ultimelor seminarii, iar diplomele vor fi  si achitate din veniturile rectoratului.

 

 
Pagină actualizată la 04 Decembrie 2015.