Engleză

 

 

În ultimii zece ani, datorită creşterii spectaculoase a numărului de studenţi, Catedra de Engleză s-a dezvoltat în ritm rapid, în cadrul ei predând aproape cincizeci de cadre didactice cu vârste cuprinse între douăzeci şi cinci şi şaptezeci de ani.

Orientându-se de la început către cele două mari literaturi - britanică şi americană - studiile literare au fost completate cu studierea civilizaţiilor şi culturilor britanică şi americană, cărora li se adaugă cele răspunzând interesului deosebit al multor studenţi pentru literatura şi cultura de expresie engleză din alte spaţii (australian, canadian, african etc.). O particularitate a catedrei este accentul pus pe studiul teoretic şi aplicativ al abordărilor critice contemporane ale fenomenului cultural, prin cursuri ce asigură pătrunderea în spaţiul cultural românesc a celor mai recente dezvoltări critic-culturale. Cursurile de lingvistică engleză au un profil distinct în comparaţie cu alte catedre similare prin componenţa teoretică şi explicativă pe care o cuprind.

Catedra acordă maximă atenţie predării funcţionale a limbii, precum şi însuşirii limbajelor speciale. În acest sens, menţionăm înfiinţarea şi dezvoltarea secţiei de traducători şi interpreţi şi a secţiei de limbi moderne aplicate.

În cadrul catedrei funcţionează programe de studii aprofundate legate strâns de activitatea de cercetare desfăşurată de către membrii catedrei.

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Strada Pitar Mos 7-13, sector 1, Bucuresti
Email: catedradeengleza@yahoo.com

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Conducere

Sef departament: Conf. dr. Octavian Roske 
Secretar dept.: Valentina-Monica Barba 
Pagină actualizată la 09 Martie 2017.