Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

Logo Departament

 

PREZENTARE

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză, unul dintre cele mai vechi din Universitatea din Bucureşti, s-a bucurat totdeauna de prezenţa, în rândurile membrilor săi, a unor specialişti apreciaţi atât în calitate de cercetători, cât şi ca rafinaţi oameni de cultură. Mulţi dintre ei au fost creatori de şcoală, legându-şi numele atât de apariţia unor noi direcţii de studiu pe tărâmul lingvisticii sau al literaturii franceze, cât şi de publicarea unor lucrări de mare valoare ştiinţifică, instrumente cu rol esenţial în formarea promoţiilor succesive de profesori de limba şi literatura franceză.

Depunând eforturi pentru a asigura rezultate la acelaşi nivel la care au situat-o predecesorii lor, actualii componenţi ai colectivului departamentului se numără printre specialiştii cunoscuţi în literatura franceză, în literaturi francofone sau în lingvistica franceză de orientările cele mai diverse.

Printre actualele direcţii de cercetare ale colectivului - care sunt aprofundate în programe de masterat - pot fi menţionate următoarele:

 • Analiza şi istoria conceptelor literare şi a confluenţelor interculturale franco-române
 • Cercetări de antropologie culturală şi istoria mentalităţilor
 • Studii medievale
 • Terminologie şi traducere specializată
 • Analiza discursului
 • Analiza contrastivă
 • Lexicografie bilingvă

Departamentul mai cuprinde doi lectori străini prin acord cultural (Franţa, Belgia).


 Reviste care apar în cadrul Departamentului:

 • Revista Centrului de Studii medievale (MEDIAEVALIA
 • Revista Centrului Fundamentele Modernităţii Europene, Journal of Early Modern Studies (JEMS), indexată în ISI Thomson Emerging Sources Citation Index

 • Revista Cercurilor studenţeşti ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (RCSDLLF)

 

NOU! 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I FILOLOGIE FRANCEZĂ B (LIMBI STRĂINE, LITERE/LUC), TRADUCĂTORI-INTERPREŢI

Luni, 1 octombrie 2018, ora 16, studenţii anului I Filologie Franceză B (Limbi Străine, Litere/LUC), respectiv Traducători-Interpreţi care NU au dat examen de admitere la limba franceză se vor prezenta la testul de limbă organizat în vederea împărţirii pe grupe de studiu.

Sălile în care va avea loc testarea, precum şi repartizarea studenţilor în săli vor fi comunicate la deschiderea anului universitar care va avea loc luni, 1 octombrie, ora 15, în amfiteatrul Haşdeu.

 

ATENŢIE! Repartizarea pe grupe de studiu a studenţilor este condiţionată de prezenţa la testare, aceasta având caracter OBLIGATORIU. Studenţii absenţi nu vor fi repartizaţi pe grupe, prin urmare se vor afla în imposibilitatea de a-şi lua orarul şi de a se prezenta la cursuri.

 

Orarul anului I Filologie Franceză B, respectiv Traducători-Interpreţi va fi afişat în intervalul 1-3 octombrie, după împărţirea studenţilor pe grupe de studiu.

Studenţii anului I LMA vor beneficia de o testare aparte. Toate informaţiile în acest sens le vor fi comunicate ulterior.

NOU!

Orar FRANCEZA semestrul I 2018-2019

 

Ultima actualizare: 3 octombrie 2018

Fişe de disciplină

                                                                            Ultima actualizare: 2018

 

Grupe anul I 2018-2019

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2018

 

Precizări cu privire la statutul disciplinei Practica limbii

Fisier de tip .pdf ! Practica limbii_Regulament studenti 

 

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

 • Regulament valabil din mai 2006 până la 1 octombrie 2012:

Fisier de tip .pdf ! Regulament activitate studenti FLLS 

 • Regulament valabil de la 1 octombrie 2012:

Fisier de tip .pdf ! Regulamentul_studentului_2012 

 • Regulament UB valabil din februarie 2015 până la 1 octombrie 2016:
Fisier de tip .pdf ! Regulament UB privind activitatea profesionala a studentilor_2015
 • Regulament UB valabil din octombrie 2016:
  Fisier de tip .pdf ! Regulament UB privind activitatea profesionala a studentilor 2016 

 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză: concursuri didactice – standarde specifice

Standarde valabile pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019

Standarde valabile pentru semestrul II al anului universitar 2018-2019

 

Calendar academic 2017-2018

Structura anului universitar


Calendar – susţinere examene de an şi restanţe/reexaminări

Fisier de tip .pdf ! Calendar examene de an_restante_reexaminari FLLS 

 

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Str. Edgar Quinet 5-7, et. 2, sect I, 010017, Bucuresti
Tel: Tel. Departament: +004.021.314.35.08. interior 101
Tel/Fax: +004.021.312.13.13
Email: catedrafranceza@g.unibuc.ro

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Conducere

Director: prof.dr.habil. Lidia COTEA

Secretar: Gabriela LUPU
Pagină actualizată la 11 Ianuarie 2019.