Centre de cercetare

 

Centrul de cercetare HETEROTOPOS - Reprezentări şi practici ale spaţiului străin

 

Director: prof. dr. Dolores TOMA

Pagina webhttp://www.limbistraine.com/ro/cercetare/heterotopos/

E-mail: heterotopos@gmail.com

 

Direcţii tematice

 • Identitate şi alteritate
 • Practici culturale ale călătoriei
 • Poetica spaţiului
 • Psihologia dezrădăcinării şi a aproprierii locului străin
 • Colonizarea teritoriilor celuilalt
 • Locuri antropologice vs non-locuri
 • Tipologii spaţiale : acasă, la ceilalţi, locuri publice, no man’s land; locuri sacre şi locuri profane ; spaţii masculine şi feminine etc.
 • Geografii imaginare
 • Teorii şi reprezentări ale peisajului
 • Atitudini faţă de mediul înconjurător
 • Spaţii patrimoniu
 • Management al turismului


 

Centrul de STUDII MEDIEVALE

Director: prof. dr. Ecaterina LUNG

Pagina web: http://csm.cc.unibuc.ro/ro_csm.html

E-mail: ecaterina.lung@gmail.com

 

Direcţii tematice

 • Studiul interdisciplinar al culturii medievale: literatură şi filozofie a Evului Mediu european, teologie şi patristică, istoria mentalităţilor, istorie eclesiastică, istoria instituţiilor şi a gîndirii politice, istoria şi teoria artei, sociologia culturii
 • Teoria discursului: semiotica, pragmatica şi hermeneutica textului medieval
 • Studiul surselor documentare; ecdotică si critica textului; istoria cărţii şi a lecturii

 

 

Centrul Fundamentele Modernităţii Europene (FME)

 

Director: prof. dr. Vlad ALEXANDRESCU

Pagina web: http://modernthought-unibuc.blogspot.com/

E-mail: valexandrescu@gmail.com

 

Direcţii tematice

 • Studiul culturii, ideilor, ştiinţei, societăţii şi spiritualităţii secolului al XVII-lea european

 

 

Centrul de cercetare ICONOGRAPHÈ – Centrul de studii în filologie, iconografie medievală şi receptarea Evului Mediu  

Director: Prof. dr. Cătălina Gîrbea

Pagina web: https://centreiconographe.wordpress.com

E-mail: catalinagirbea@yahoo.fr

 

Direcţii tematice

 

 

Pagină actualizată la 31 Iulie 2016.