Evenimente

 

Centrul de Studii Medievale

vă invită

marţi, 17 mai, ora 17, sala 402 (Lectoratul de Franceză), Facultatea de Limbi Străine, et. IV, la conferinţa profesorului Michel Zink de la Collège de France cu tema L’humilité au Moyen Âge

miercuri, 18 mai, ora 10, Amf. Stoicescu, Facultatea de Drept, la ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti acordat distinsului medievist.

Prof. dr. Mihaela Voicu

Director al Centrului de Studii Medievale

Fisier de tip .pdf ! Michel ZINK 

Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul L’imaginaire du corps chez les écrivains de Minuit, années 80-90 (coord. prof. dr. Dolores TOMA) a doctorandei Lidia COTEA, lector la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Universităţii din Bucureşti.

27 mai 2011, ora 14, Pitar Moş, et. I, Sala de Consiliu

Componenţa comisiei:

 • Prof. dr. Alexandra CORNILESCU, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Dolores TOMA, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Simona MODREANU, Universitatea A.I. Cuza, Iaşi
 • Prof. dr. Alexandrina MUSTĂŢEA, Universitatea din Piteşti
 • Prof. dr. Rodica POP, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti organizează în perioada 9-10 iunie 2011 Colocviul Internaţional Langage(s) et traduction, în memoria celei care a fost Profesor Mariana Tuţescu.

Colocviul reuneşte profesori şi cercetători din Algeria, Bulgaria, Canada, Franţa, Georgia, Maroc, Moldova, Polonia, România, Senegal, care vor prezenta cercetările lor în domeniul limbajului curent şi de specialitate, cât şi în cel al traducerilor.

Acest prim colocviu de lingvistică aplicată organizat de filierele Limbi Moderne Aplicate şi Traducători-Interpreţi-Terminologi ale Departamentului de Limba Franceză mizează în mod deliberat pe polisemia termenului limbaj şi, de asemenea, vizează o mai bună clarificare a raporturilor între problematica variantelor lingvistice (limbaje de specialitate vs. limbaj curent vs. limbaj literar) şi problematica traducerii într-o perspectivă în acelaşi timp descriptivă şi didactică. Principalele axe de cercetare vizate sunt: Semantica lexicală; Lexicologie de specialitate; Terminologie conceptuală;  Teoria şi practica terminologiei bi- sau multi-lingvistice; Pedagogia limbajelor de specialitate şi a terminologiei; Teorii ale traducerii: aspecte lingvistice şi metodologice ale traducerii textelor de specialitate sau a textelor literare şi de limbaj curent; Traducerea şi gestiunea interculturalului; Pedagogia traducerii (specializate, literare).

Colocviul permite cercetătorilor români şi străini să îşi prezinte rezultatele studiilor întreprinse în acest domeniu, cât şi să schimbe idei la nivel interuniversitar şi intercultural.

Comitetul de organizare al colocviului este format din conf. dr. Sonia Berbinski, conf. dr. Dan Dobre, lect. dr. Anca Velicu şi administrator Andreea Neamţu.

Evenimentul beneficiază de sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), al Ambasadei Franţei în România, al Lectoratului de franceză (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti) şi al Asociaţiei ALFEFUB.

Deschiderea şi lucrările în plen ale Colocviul Internaţional Langage(s) et traduction vor avea loc în sala Stoicescu a Facultăţii de Drept între orele 9:00-13:30, urmând ca lucrările pe secţiuni să se desfăşoare în localul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine începând cu ora 15:00 (joi), respectiv ora 9:30 (vineri).

Fisier de tip .pdf ! Poster colocviu Langage(s) et traduction 

Fisier de tip .jpg ! Affiche-colloque-9-10juin2011 

Fisier de tip .pdf ! Programme colloque Langage(s) et traduction 

Vineri, 10 iunie 2011, ora 11.30, prof. dr. Ioan Pânzaru, rectorul Universităţii din Bucureşti, va susţine la invitaţia E.S. Natsuo Amemiya, ambasadorul Japoniei la Bucureşti, conferinţa O perspectivă românească asupra culturii japoneze contemporane.

Intervenţia profesorului Ioan Pânzaru va aborda o comparaţie culturală între societatea japoneză şi cea românească, plecând de la traseele economice şi politice ale celor două ţări. Prelegerea va propune o reflecţie asupra asemănărilor şi deosebirilor dintre schemele de comportament în ambele tradiţii, pornind de la câteva teorii din studiile culturale (Takeo Doi, Chie Nakane, Takie Sugiyama Lebra şi mai recent Sonia Ryang, D. K. Kondo, Hidetada Shimizu, Hiroshi Azuma, Hiroshi Ishida) şi de la câteva opere artistice (romane, de la Kawabata la Kenzaburo Oe, şi filme precum acelea ale lui Mikio Naruse şi Takeshi Kitano).

Conferinţa O perspectivă românească asupra culturii japoneze contemporane se va desfăşura în cadrul unei întâlniri organizate la reşedinţa ambasadorului Japoniei, care va reuni membri ai Parliamentary Friendship Group Romania-Japan, reprezentanţi ai instituţiilor culturale şi guvernamentale şi personalităţi ale mediului diplomatic şi politic românesc. Întâlnirea constituie o oportunitate pentru invitaţi de a cunoaşte mai bine cultura, societatea şi sistemul de educaţie japoneză, şi de a anticipa beneficiile unor viitoare colaborări cu Japonia.

Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Les actes de langage dans l’incipit de l’interaction didactique (coord. prof. dr. Alexandra CUNIŢĂ, prof. dr. Daniel VÉRONIQUE) a doctorandei Valentina BARBU.

15 iunie 2011, ora 9, Pitar Moş, et. I, Sala de Consiliu

Componenţa comisiei:

 • Prof. dr. Liviu FRANGA, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Alexandra CUNIŢĂ, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Daniel VÉRONIQUE, Université de Provence
 • Conf. dr. Véronique TRAVERSO, Université Lyon II
 • Prof. dr. Anca MĂGUREANU, Universitatea din Bucureşti
 • Conf. dr. Sandina VASILE, Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul L’héroïsation du voyageur dans la revue « Le Tour du Monde »  (1860-1914) (coord. prof. dr. Dolores TOMA, prof. dr. Jacques LEENHARDT) a doctorandei Lucia VIŞINESCU, preparator  la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Universităţii din Bucureşti.

23 iunie 2011, ora 17, Pitar Moş, et. I, Sala de Consiliu

Componenţa comisiei:

 • Prof. dr. Alexandra CORNILESCU, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Dolores TOMA, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Jacques LEENHARDT, EHESS, Paris
 • Prof. dr. Sarga MOUSSA, Université de Lyon
 • Prof. dr. Simona MODREANU, Universitatea A.I. Cuza, Iaşi
 • Conf. dr. Ileana MIHĂILĂ, Universitatea din Bucureşti

Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Voyage et découverte de l’autre chez le chevalier d’Arvieux (coord. prof. dr. Dolores TOMA) a doctorandei Vanezia PÂRLEA, asistent  la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Universităţii din Bucureşti.

24 iunie 2011, ora 15, Pitar Moş, et. I, Sala de Consiliu

Componenţa comisiei:

 • Prof. dr. Alexandra CORNILESCU, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Dolores TOMA, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Sarga MOUSSA, Université de Lyon
 • Prof. dr. Jacques LEENHARDT, EHESS, Paris
 • Conf. dr. Rodica CHIRA, Universitatea din Alba Iulia

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză şi Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice şi Italiană

vă invită la conferinţele

Exprimarea trecutului recent în câteva limbi romanice (joi, 13 octombrie, 14-16, Amfiteatrul Haşdeu, Edgar Quinet)

Perifrazele verbale în limbile romanice (vineri, 14 octombrie, 12-14, Sala de Consiliu, Pitar Moş)

susţinute de Profesorul Jukka HAVU, distins romanist, director al Institutului de studii lingvistice, literare şi traductologie, Universitatea din Tampere, Finlanda.

Fisier de tip .pdf ! Afis conferinte Profesor Jukka HAVU 

Centrul de Studii Medievale

vă invită la conferinţa

Caractéristiques de la culture manuscrite: mouvance, variance et le problème d’erreur scribale, susţinută  joi, 27 octombrie 2011, ora 18, sala 402 (Lectoratul de Franceză), Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, et. IV, de Profesorul Stephen Morrison, director adjunct al CESCM (Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale), Poitiers.

Colocviul Marqueurs d’identité dans la littérature médiévale (XIIe-XVe siècles), Poitiers, 17-18 noiembrie 2011.

Participă, din partea Universităţii din Bucureşti, medieviştii Cătălina GÎRBEA (organizator), Ioan PÂNZARU, Mihaela VOICU (Departamentul de Limba şi Literatura Franceză), Mianda CIOBA (Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice şi Italiană), Laura DUMITRESCU, Alexandra ILINA (masterande, anul II, Studii Franceze şi Francofone).

Fisier de tip .pdf ! Programul colocviului 

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită la colocviul 

Spaţii sacre în texte literare şi filosofice, în iconografie şi în arhitectură, organizat vineri, 18 noiembrie 2011, orele 14.00, la Lectoratul francez, Edgar Quinet, et. IV.

Programul colocviului

Pentru alte detalii, vă invităm să consultaţi site-ul Centrului HETEROTOPOS.

Centrul Fundamentele Modernităţii Europene (FME)

anunţă

apariţia primei reviste româneşti dedicate modernităţii timpurii:

Journal of Early Modern Studies (JEMS)

Sunteti invitaţi să participaţi cu articole şi recenzii în limbile engleză şi franceză. 

Pentru alte detalii, puteţi consulta pagina web a revistei.

Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Le libertinage dans l’oeuvre de Crébillon-fils (coord. prof. dr. Dolores TOMA) a doctorandei Lucia MARINESCU, asistent la Departamentul de Limba şi Literatura Franceză al Universităţii din Bucureşti.

2 martie 2012, ora 11.30, Pitar Moş, et. I, Sala de Consiliu

Componenţa comisiei:

 • Prof. dr. Alexandra CORNILESCU, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Dolores TOMA, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Simona MODREANU, Universitatea A.I. Cuza, Iaşi
 • Conf. dr. Ileana MIHĂILĂ, Universitatea din Bucureşti
 • Conf. dr. Rodica CHIRA, Universitatea din Alba Iulia

Centrul Fundamentele Modernităţii Europene (FME)

Miercuri, 21 martie 2012, Centrul de cercetare „Fundamentele Modernităţii Europene” al Universităţii din Bucureşti (dir. Vlad Alexandrescu) organizează în cadrul seminarului Departamentului de Filosofie teoretică al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, conferinţa Infinity and mind: How to conceptualize infinity in early modern thinking, susţinută de asis. univ. dr. Tamás Pavlovits, Universitatea din Seghet, Ungaria.

Conferinţa se va desfăşura începând cu ora 18.00 în Amfiteatrul Titu Maiorescu al Facultăţii de Filosofie (Splaiul Independenţei, nr. 204, sector 6).

Centrul Heterotopos - Reprezentări şi practici ale spaţiului străin

Luni, 26 martie 2012, Centrul de cercetare "Heterotopos - Reprezentări şi practici ale spaţiului străin" al Universităţii din Bucureşti (dir. Dolores Toma) vă invită la conferinţa profesorului Eric Pellet (Paris XII Val-de-Marne), La crise logique chez Francis Ponge : ses formes et ses liens avec l'invention du Parti pris

Conferinţa se va desfăşura începând cu ora 17.00 la Departamentul de Limba şi Literatura Franceză al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Edgar Quinet, et. II).

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită la colocviul 

Spaţii sacre în texte literare şi filosofice, în iconografie şi în arhitectură (partea a II-a), organizat vineri, 30 martie 2012, ora 9, la Lectoratul francez, Edgar Quinet, et. IV.

Programul colocviului

Pentru alte detalii, vă invităm să consultaţi site-ul Centrului HETEROTOPOS.

Centrul de Studii Medievale

vă invită la colocviul

Prietenie - Ostilitate în Evul Mediu, organizat vineri, 30 martie, de la ora 15, şi sâmbătă, 31 martie, de la ora 9, la Lectoratul francez, Edgar Quinet, et. IV.

Fisier de tip .pdf ! Program colocviu Prietenie si ostilitate 

Carte-eveniment

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză anunţă apariţia volumului Croisées de la Modernité. Hypostases de l’esprit et de l’individu au XVIIe siècle, de conf. univ. dr. Vlad Alexandrescu.

Pentru detalii, vă invităm să consultaţi site-ul editurii Zeta Books.

Centrul de Studii Medievale

vă invită la conferinţele

Une histoire d'Arlequin, luni, 23 aprilie 2012, ora 18, Catedra de franceză 

Les enseignements d'un mari à sa femme: Le Mesnagier de Paris (1393): catéchisme et savoir vivre, marţi, 24 aprilie 2012, ora 18, Catedra de franceză

susţinute Karin Ueltschi, profesor abilitat la Institutul Catolic din Rennes.

Lectoratul francez al Departamentului de Limba şi Literatura Franceză

vă invită

marţi, 24 aprilie, începând cu ora 16, la evenimentele organizate în onoarea Belgiei francofone: Découvrir les visages de Jacques Brel - Soirée consacrée à la Belgique francophone

Fisier de tip .pdf ! programme de la soiree belge francophone 

Fisier de tip .jpg ! Afis Brel 

Lectoratul francez al Departamentului de Limba şi Literatura Franceză

vă invită

miercuri, 30 mai, ora 11, sala 402 (Edgar Quinet, et. IV), la o întâlnire cu scriitorul Dominique Fernandez, membru al Academiei franceze.

Carte-eveniment

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză anunţă apariţia volumului Dimitrie Cantemir, L’imagine irrafigurabile della Scienza Sacro-santa, îngrijit de conf. univ. dr. Vlad Alexandrescu.

Fisier de tip .pdf ! Dimitrie Cantemir_Limagine irrafigurabile della Scienza Sacro-santa 

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită la colocviul

Femmes d’extérieur. Les déplacements féminins dans la littérature et les relations de voyage (partea I), organizat vineri, 16 noiembrie 2012, ora 10, la Catedra de Limba şi Literatura Franceză, Edgar Quinet, et. II.

Programul colocviului

Pentru alte detalii, vă invităm să consultaţi site-ul Centrului HETEROTOPOS.

Lectoratul francez al Departamentului de Limba şi Literatura Franceză

vă invită

la o serie de întâlniri cu Dominique Viart, Pascal Bruckner şi Nicolas Ancion, prilejuite de târgul de carte Gaudeamus. Intâlnirile vor avea loc în zilele de 22 şi 23 noiembrie 2012, sala 402 (Edgar Quinet, et. IV).

Fisier de tip .pdf ! Affiche Gaudeamus 

 

Dans le cadre du tricentenaire de la naissance du philosophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau, le Lectorat de français de l'Université de Bucarest en partenariat avec le Département de langue et littérature françaises et l'Institut français de Bucarest vous invitent à une soirée dédiée à Jean-Jacques Rousseau, le mardi 11 décembre 2012 à partir de 18 heures, au Lectorat de français.

La soirée se déroulera de la manière suivante :

Conférence Visage de Jean-Jacques Rousseau dans la culture roumaine par Conf. Dr. Ileana Mihaila. 

Lectures vivantes d'une sélection de textes issus de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau.

Présentation d'un court-métrage réalisé par l'équipe du Lectorat de français et les élèves du Collège National Eminescu de Buzau suivi de plusieurs courts-métrages intitulés La Faute à Rousseau (films en français, sous-titrés en roumain).

Fisier de tip .jpg ! Affiche Rousseau 

Carte-eveniment

Dicţionar de scriitori francezi, Iaşi-Bucureşti, Editura Polirom, 2012

       Conceput ca formă şi corpus „enciclopedic” de Angela Ion, recitit cu ochiul eruditului de Silvia Pandelescu, tutelat cu o abnegaţie fără egal de Mariana Petrişor, mult aşteptatul Dicţionar de scriitori francezi (2012), publicat de exigenta editură Polirom, reprezintă un compendiu de referinţă al literaturii franceze de la origini până astăzi, elaborat de un colectiv de treizeci de (co)autori, dintre care unii sunt specialişti recunoscuţi şi cercetători asociaţi în cadrul Departamentului de limba şi literatura franceză al Universităţii din Bucureşti.

       Cele aproximativ 700 de (micro)monografii, ponderate valoric de statura operei în cauză şi de opțiunea afectiv-subiectivă a autorului-receptor, reflectă atât verticala fenomenului literar cât şi orizontala transgresivă a acestuia, culoarea sa contextuală, în sincronie cu istoria, filosofia, antropologia, mentalităţile, cu ştiinţele umane în general. Astfel că, pe lângă creatorii dedicaţi literelor (prozatori, poeţi, dramaturgi, memorialişti etc.), ce fac îndeobşte obiectul dicţionarelor de literatură, Dicţionarul cuprinde – ca element de originalitate, incitare şi înzestrare intelectuală - şi un florilegiu de istorici, critici şi teoreticieni literari (Barthes, Bédier, Blanchot, Genette, Lanson, Todorov, Thibaudet), lingvişti şi lexicografi (Furetière, Greimas, Larousse, Littré), oameni de teatru şi cinema (A. Antoine, J.-L. Barrault, J. Copeau, S. Guitry, J. Vilar), istorici (Ariès, Braudel, Delumeau, Quinet), filosofi (Alain, Bergson, Deleuze, Foucault, Derrida, J.-L. Marion, Ricœur), antropologi (G. Durand, R. Girard, Lévi-Strauss), psihanalişti (Kristeva, Lacan), eseişti politici şi sociologi (Bourdieu, B.-H. Lévy,Tocqueville, P. Virilio). Scriitorii francezi de origine română sunt reprezentaţi, pe lângă cele două figuri emblematice, Cioran şi Ionesco, de B. Fondane, Anna de Noailles și Tristan Tzara. Este absent, din păcate, Panait Istrati.

     În funcţie de ponderea autorului prezentat, articolul monografic poate cuprinde: un medalion crono-bio-bibliografic, reflectând succint, în oglindă, reperele vieţii şi ale operei; o analiză tematică a operei/operelor semnificative, cu evidenţierea originalităţii scriiturii; o cronologie a titlurilor de opere, antume şi postume; un cartuş cu „principalele ediţii”, în sprijinul cercetătorului; o cronologie a „traducerilor”, revelatoare atât pentru prezenţa autorului în spaţiul cultural din România cât şi pentru apetenţa, diversitatea şi calitatea traducătorilor; în sfârşit, o cronologie selectivă de „referinţe critice”, ce ilustrează succesul de public al autorului precum şi prezenţa sa în spaţiul istoriei, criticii şi exegezei literare.

       Instrument de informare practic şi fiabil pentru toți cei ce simt nevoia de a intra în contact imediat cu literatura şi gândirea franceză şi francofonă – elevi, studenţi, profesori, cercetători etc. -, fie dintr-o motivaţie profesională anume, fie, pur şi simplu, dintr-o curiozitate născută din îndelunga tradiţie culturală româno-franceză, Dicţionar de scriitori francezi îşi dovedeşte pe deplin oportunitatea, la mai bine de treizeci de ani de la ultimele lucrări de referinţă în domeniu, şi în contextul din ce în ce mai dinamic al manifestărilor francofone de orice fel în România.

Autori:

Savin Bratu, Ion Brăescu, Elena Brăteanu, Anca-Maria Christodorescu, Magda Ciopraga, Luminiţa Ciuchindel, Luminiţa Diaconu, Alexandru Dimitriu-Păuşeşti, Alina Dumitrescu, Irina Eliade, Alexandra Emilian, Angela Ion, Alexandru Matei, Irina Mavrodin, Mircea Mihalevschi, Ileana Mihăilă, Vasile Morar, Silvia Pandelescu, Mariana Petrişor, Liana-Rodica Repeţeanu, Laurent Rossion, Diana Samarineanu, Corina Sandu, Toader Saulea, Anca Sîrbu, Răzvan Ventura, Victor-Dinu Vlădulescu, Mihaela Voicu, Constantin Zaharia, Laurenţiu Zoicaş

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită

vineri, 29 martie 2013, ora 14, Sala de Consiliu (et. I, Pitar Moș), la o masă rotundă în jurul cărţii lui Ioan Pânzaru, Regimul interpretării. Literatura şi sensul acţiunii, cu participarea următorilor invitaţi:  Sorin Alexandrescu, Caius Dobrescu, Mircea Dumitru, Cătălina Gîrbea, Adrian-Paul Iliescu, Ioan Pânzaru, Marina Păunescu, Radu Toma, Lazăr Vlăsceanu.

Carte-eveniment

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză anunţă apariţia volumului À la lisière de l’absence. L’imaginaire du corps chez Jean-Philippe Toussaint, Marie Redonnet et Éric Chevillard, de lect. univ. dr. Lidia Cotea.

Pentru detalii, vă invităm să consultaţi site-ul editurii L’Harmattan.

Fisier de tip .pdf ! Recenzie Însemnări ieşene 

Fisier de tip .pdf ! Recenzie Revue Roumaine d’Études Francophones 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

organizează în perioada 9-12 septembrie 2013 Colocviul internaţional Langage(s) et traduction, partea a II-a, cu tema Figement et imaginaire linguistique.

Colocviul va integra şi un atelier ştiinţific franco-român: La professionnalisation des études universitaires.

Data limită trimitere propuneri comunicări pentru colocviu: 15 mai 2013

Data limită trimitere propuneri comunicări pentru atelier: 20 mai 2013

Fisier de tip .pdf ! Appel a contributions_LanTrad 

Fisier de tip .pdf ! Appel Atelier FR-RO 

Fisier de tip .pdf ! Programme LanTrad II 

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită la colocviul

Femmes d’extérieur. Les déplacements féminins dans la littérature et les relations de voyage (partea a II-a), organizat sâmbată, 18 mai 2013, ora 9, la Catedra de Limba şi Literatura Franceză, Edgar Quinet, et. II.

Programul colocviului

Pentru alte detalii, vă invităm să consultaţi site-ul Centrului HETEROTOPOS.

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză şi Facultatea de Litere 

vă invită la conferinţa

Marguerite Yourcenar ou l’école de la liberté, susţinută  joi, 30 mai 2013, ora 14, la Catedra de Franceză, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, et. II, de  Fisier de tip .pdf !Achmy HALLEY  , scriitor şi specialist în literatură contemporană.

Lectoratul francez al Departamentului de Limba şi Literatura Franceză

vă invită 

la o întâlnire cu scriitorul francez Fisier de tip .pdf !Philippe FOREST  joi, 30 mai 2013, ora 18.00, sala 402.

A l’occasion du Salon International du Livre Bookfest, l’Institut français de Roumanie invite à Bucarest l’écrivain français Philippe Forest. Auteur du roman Le Siècle des nuages, Philippe Forest interviendra au Lectorat de français de l’Université de Bucarest le jeudi 30 mai à 18 heures. Pour l’occasion, il sera accompagné de sa traductrice Georgeta Cristian à qui il a confié la traduction en roumain de son roman Le Siècle des nuages (2010). Cette rencontre s’adresse tout particulièrement aux étudiants passionnés de littérature française et de traduction.

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

anunţă 

prestigiosul premiu "Pierre-Georges Castex" al Academiei franceze de Ştiinţe Morale şi Politice pe anul 2013 a fost acordat colegului nostru Vlad Alexandrescu pentru lucrarea Croisées de la Modernité. Hypostases de l’esprit et de l’individu au XVIIe siècle, Zeta Books, 2012.

Decernarea premiului se va face în cadrul unei ceremonii oficiale, în sedinţa Academiei, care va avea loc sub Cupola Institutului Franţei, în luna noiembrie a acestui an.

Centrul de cercetare Fundamentele Modernităţii Europene (FME)

vă invită la colocviul

Lectures de Jean-Luc Marion, organizat în 10-11 octombrie 2013 la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti.

Fisier de tip .pdf ! Program Lectures de Jean-Luc Marion 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

vă invită la conferinţa

Le Cyborg et les lois bioéthiques, susţinută  marţi, 15 octombrie 2013, ora 18, în amfiteatrul Maiorescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, et. III, de Xavier Labbée, Institut du Droit et de l'Ethique, Université Lille 2, precedată de o intervenţie cu tema L'homme augmenté à l'âge classique din partea lui Vlad Alexandrescu, Departamentul de Limba şi Literatura Franceză, director al Centrului de cercetare Fundamentele Modernităţii Europene.

Fisier de tip .pdf ! Affiche Cyborg 

Lectoratul francez al Departamentului de Limba şi Literatura Franceză

vă invită

la o întâlnire cu scriitorul François Weyergans marţi, 29 octombrie 2013, ora 18.00, sala 402.

À l’occasion du  "Choix roumain du Goncourt", l’Institut français de Roumanie accueille l’écrivain François Weyergans. Né en 1944 dans la région de Bruxelles, François Weyergans étudie à l’Institut des hautes études cinématographiques. Il écrit des critiques pour les Cahiers du cinéma pendant plusieurs années avant de se vouer entièrement à la littérature. Lauréat du prix Renaudot en 1999, pour son roman La démence du boxeur, il reçoit le prix Goncourt en 2005 pour son roman Trois jours chez ma mère. Il entre à l’Académie française en 2009. De passage à Bucarest, François Weyergans rencontrera les étudiants de l’Université de Bucarest, le mardi 29 octobre 2013, au Lectorat de français (salle 402) à 18 heures. 

Fisier de tip .jpg ! Affiche Weyergans 

Centrul de Studii Medievale

vă invită la colocviul

Orient şi Occident. Crearea şi promovarea identităţilor în Europa medievală, organizat vineri, 8 noiembrie 2013, de la ora 9.30, la Lectoratul francez, Str. Edgar Quinet, et. IV.

Fisier de tip .pdf ! Program Colocviu Orient si Occident 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

anunţă

rezultatul deliberărilor Juriului studenţesc bucureştean pentru decernarea Premiului Goncourt 2013:

 • Locul 1: Jean-Philippe Toussaint, Nue, Minuit
 • Locul 2: Sylvie Germain, Petites scènes capitales, Albin Michel
 • Locul 3: Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, Albin Michel

Componenţa Juriului bucureştean a fost următoarea :

 • Laura Dumitrescu (anul I, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale) – preşedinte de juriu
 • Andreea Apostu (anul I, Master Studii Franceze şi Francofone)
 • Diana Mistreanu (anul I, Master Studii Franceze şi Francofone)
 • Gabriela Chitileanu (anul I, Master Studii Franceze şi Francofone)
 • Benjamin Demay (anul II, Master Studii Franceze şi Francofone)
 • Adnana Popescu (anul III, Filologie : Franceză B)
 • Ruxandra Ivan (anul III, Filologie : Franceză B)
 • Diana Curcă (anul III, Filologie : Franceză A)
 • Alexandra Holban (anul II, Filologie : Franceză A)

La ceremonia organizată joi, 31 octombrie 2013, la Institutul Francez din Bucureşti, în cadrul căreia s-a desemnat câştigătorul Premiului Goncourt în viziunea celor 6 jurii studenţeşti din România (Sorj Chalandon, Le quatrième mur, Grasset), Departamentul de Limba şi Literatura Franceză al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, a fost reprezentat de Laura Dumitrescu (preşedinta juriului studenţesc bucureştean), Lidia Cotea (director de departament), Frédéric Bonnor (lector francez),  Benjamin Demay şi Diana Curcă (membri în juriul studenţesc).

O sinteză a deliberărilor şi o serie de recenzii realizate de membrii Juriului bucureştean vor apărea în Revista Cercurilor Studenţeşti ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (RCSDLLF), numărul 2 / 2013.

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită

la o întâlnire cu scriitorul Andreï MAKINE vineri, 22 noiembrie 2013, ora 16, la Catedra de Franceză (sediul din Edgar Quinet, etajul II).

Centrul de Studii Medievale

vă invită la conferinţa

Y a-t-il un théâtre politique au Moyen Âge?, susţinută  vineri, 28 februarie 2014, ora 18, la Lectoratul francez, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, et. IV, de  Estelle DOUDET, Universitatea Lille 3.

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită la colocviul

Logiques de l'ex-centrique (partea I), organizat joi, 13 martie 2014, ora 16, la Catedra de Limba şi Literatura Franceză, Edgar Quinet, et. II.

Programul colocviului

Pentru alte detalii, vă invităm să consultaţi site-ul Centrului HETEROTOPOS.

Carte-eveniment

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză. Un secol de istorie

Editura Universităţii din Bucureşti, 2014

Editor: Lidia Cotea

Autori: Lidia Cotea, Silvia Pandelescu, Alexandra Cuniţă, Marina Păunescu, Dan Dobre, Elena Brăteanu

Ediţia a III-a a lucrării Departamentul de Limba şi Literatura Franceză. Un secol de istorie, revizuită şi adăugită, este destinată celebrării unui eveniment de marcă în viaţa Universităţii din Bucureşti: împlinirea a 150 de ani de existenţă. Cei 150 de ani de când fiinţează Universitatea se împletesc armonios cu o existenţă de peste un secol a Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (denumit, la înfiinţarea sa, Seminar de Franceză, devenit ulterior Catedră şi, din 2011, Departament). Evenimentele şi personalităţile evocate în acest istoric nu aduc în faţa cititorului o înşiruire seacă şi rece de date, ci dau măsura vie a dinamicii unei vieţi universitare de certă anvergură europeană. Prin acest ambiţios, şi nu lipsit de riscuri, exerciţiu de memorie – căci memoria noastră poate fi uneori selectivă ori deficitară – mari formatori, cărţi care au amprentat generaţii întregi de studenţi, cursuri de referinţă ale domeniului, direcţii de cercetare apărute şi dezvoltate de-a lungul anilor sunt readuse la lumină şi privite din unghiurile cele mai diverse, fiind astfel puse la adăpost de acţiunea timpului şi de riscul uitării.

A l'occasion de la commémoration du Centenaire du début de la Première guerre mondiale, le Centre de recherches HETEROTOPOS (Université de Bucarest) et l’Institut français de Roumanie vous invitent à découvrir l’œuvre balkanique de l'écrivain français Roger Vercel qui combattit sur le front d'Orient : L'âme des Balkans, à travers les romans de Roger Vercel, mercredi 14 mai 2014, à 18 heures au Lectorat de français de l'Université de Bucarest (salle 402 - 4ème étage - 5 - 7 rue Edgar Quinet, Bucarest).

Cette conférence sera donnée par Alain Vuillemin, professeur émérite de l'Université d'Artois et grand spécialiste des littératures anglaise et française du XXe siècle ainsi que des littératures étrangères d’expression française. Elle s’inscrit dans une série d’actions destinées à faire découvrir le roman de Roger Vercel : Capitaine Conan.

Fisier de tip .jpg ! conferenceUNIBUC 

Fisier de tip .pdf ! Hommage au Capitaine Conan (Fr.) 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

vă invită la congresul 

Societăţii internaţionale arturiene (SIA), care se va desfăşura la Universitatea din Bucureşti in intervalul 21-26 iulie 2014.

Fisier de tip .pdf ! Congres SIA 

Cette année, le parrain français du Choix roumain du Prix Goncourt sera Frédéric Verger. Lauréat du Choix polonais de la liste Goncourt 2013 et du prix Goncourt du premier roman, Frédéric Verger s’est fait connaître pour son roman Arden, sorti en 2013.  Frédéric Verger sera présent en Roumanie, en marge de la proclamation du lauréat du Choix roumain de la liste Goncourt, pour rencontrer les étudiants francophones. Il se rendra au Lectorat de français de l’Université de Bucarest le vendredi 31 octobre 2014, à 15 heures.

Fisier de tip .jpg ! Frederic Verger 

Le 24 novembre 2014. à 15 heures, en marge du Salon du Livre Gaudeamus, l'écrivaine française Gwenaëlle Aubry sera présente pour une rencontre avec nos étudiants autour de son roman Partages, paru en 2012.

Fisier de tip .jpg ! aubry 

Fisier de tip .pdf ! rencontre avec Gwenaelle Aubry 

Dans le cadre du bicentenaire de la mort du Marquis de Sade, le Département de langue et littérature françaises et le Lectorat de français de l'Université de Bucarest organisent une soirée spéciale le mardi 16 décembre 2014 à 18 heures, au Lectorat de français.

La soirée se déroulera de la manière suivante :

La réception de l’oeuvre du Marquis de Sade en Roumanie, conférence proposée par Ileana Mihaila, maître de conférences à l’Université de Bucarest ; 

Sade, mauvaises ou bonnes intentions, conférence proposée par Florenta Catalina Stroie, enseignante au Collège Serban Voda de Bucarest. 

Puis, quelques étudiantes de l’Université de Bucarest vous proposeront une lecture vivante de quelques extraits de l’oeuvre du Marquis de Sade. 

La soirée se clôturera par la projection d’une courte vidéo et l’inauguration de l’exposition L’influence du divin marquis sur les Beaux-Arts, préparée par Ligia Marinescu.

Fisier de tip .jpg ! Affiche Sade 

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită

luni, 9 martie 2015, ora 16 (Catedra de Franceză, et. II, Edgar Quinet) la partea I a seriei de conferinţe Intimité et voyage, în cadrul temei comune de cercetare rezultate în urma colaborării cu CELIS (Centre de recherches sur les littératures et la socio-poétique), Universitatea din Clermont-Ferrand.

Prezintă:

Dolores Toma, Jane Dieulafoy, la voyageuse indiscrète

Vanezia Pârlea, Errance(s) et intimité(s) chez Isabelle Eberhardt

Lidia Cotea, Voyage et intimité dans la création de Marie Redonnet

Fisier de tip .jpg ! Affiche Intimite et voyage 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

vă invită la colocviul 

La Francophonie roumaine : passé, présent, avenir, organizat vineri, 27 martie 2015 (Catedra de Franceză, et. II, Edgar Quinet), cu ocazia Centenarului Pompiliu Eliade.

Fisier de tip .pdf ! Programme du colloque_Francophonie roumaine 

Fisier de tip .jpg ! Affiche du colloque_Francophonie roumaine 

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită la colocviul

Hétérotopies et hétérochronies dans l'oeuvre d'Andreï Makine, organizat în zilele de 11 si 12 mai 2015, la Catedra de Limba şi Literatura Franceză, Edgar Quinet, et. II.

Programul colocviului

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

vă invită

vineri, 22 mai 2015, ora 10, sala 402 (Edgar Quinet, et. IV), la o întâlnire cu scriitorul Kamel Daoud. Romanul său Meursault, contre-enquête, replică originală la Străinul lui Camus, care a facut în 2014 obiectul alegerii Juriilor studenţeşti româneşti pentru decernarea Premiului Goncourt, se bucură de un larg şi binemeritat succes internaţional, fiind distins de curând cu Premiul Goncourt pentru roman de debut pe 2015.

Fisier de tip .pdf ! Kamel Daoud_communique 

Fisier de tip .jpg ! Kamel Daoud_affiche 

Centrul de Studii Medievale, în colaborare cu Ramura Română a Societăţii Internaţionale Arturiene şi CEFREFREA 

vă invită miercuri, 21 octombrie 2015, ora 18 (Lectoratul de Franceză) la conferinţa Artus de Bretagne: la réception d’un roman breton au Moyen Age entre politique et plaisir, susţinută de Christine Ferlampin-Acher, profesor la Universitatea Rennes 2.

Fisier de tip .pdf ! Conferinta Christine Ferlampin 

CEREFREA 

vă invită joi, 22 octombrie 2015, la colocviul La Notion de matière littéraire au Moyen Age III, în cadrul seriei de colocvii pe aceasta temă organizate în parteneriat cu Universităţile Rennes 2 şi Poitiers.

Fisier de tip .pdf ! Programme_Matieres_III_Bucarest 

Fisier de tip .pdf ! Programme_Matieres_II_Rennes 

Fisier de tip .pdf ! Programme_Matieres_I_Poitiers 

Journée d’études Internationale « Langage(s), Discours et Traduction ». Du mot aux discours, 28 mai 2016, Université de Bucarest

Le Département de français de la Faculté des Langues et des Littératures Etrangères de l’Université de Bucarest et le Centre de Réussite Universitaire soutenu par l’Agence universitaire de la Francophonie, en coopération avec le Département des Langues Étrangères Appliquées de la Faculté des Lettres et Langues de l’Université de Poitiers, et en partenariat avec l’Institut français de Roumanie organisent, dans le cadre de ses filières LEA et Traducteurs-Interprètes-Terminologues, une Journée d’Études internationale consacrée d’une part, à la problématique suscitée par la recherche linguistique, terminologique, didactique des langues de spécialité en rapport avec le langage naturel, et d’autre part, aux problèmes de traduction et aux questions concernant le culturel/l’interculturel. 

Fisier de tip .pdf ! Appel a communication JE 2016 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

vă invită la conferinţa

Les chiffonniers littéraires, susţinută luni, 22 februarie 2016, ora 10.30, în amfiteatrul Haşdeu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, et. II, de Antoine COMPAGNON – profesor la Collège de France.

Fisier de tip .pdf ! Conferinta Antoine Compagnon  

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită la colocviul

Iles réelles, îles fictionnelles, organizat în zilele de 18 şi 19 aprilie 2016.

Programul colocviului

Pentru alte detalii, vă invităm să consultaţi site-ul Centrului HETEROTOPOS.

Centrul de Studii Medievale

vă invită la colocviul

Între ALB şi NEGRU:  Culorile în simbolica medievală, organizat sîmbătă,16 aprilie 2016, de la ora 9.30, la Departamentul de franceză, Str. Edgar Quinet, et. II.

Fisier de tip .pdf ! Programul colocviului 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

vă invită la colocviul internaţional 

Langages du pouvoir au Moyen Âge : textes, témoignages, approches, organizat în zilele de 15 şi 16 decembrie 2016, de CEREFREA-Villa Noël, Departamentul de Limba şi Literatura Franceză şi Centrul Iconographè al Universităţii din Bucureşti.

Fisier de tip .pdf ! Langages du pouvoir au Moyen Âge colloque 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

vă invită la colocviul internaţional

« Langage(s), Discours et Traduction ». Du mot aux discours, organizat sîmbătă, 28 mai, de Departamentul de Limba şi Literatura Franceză al Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Departamentul de Limbi Moderne Aplicate al Universităţii din Poitiers.

Fisier de tip .pdf ! Programme JE_LanTrad 

Centrul de cercetare Iconographè

vă invită la colocviul 

Langages du pouvoir au Moyen Âge : textes, témoignages, approches, organizat în zilele de 15 si 16 decembrie 2016 la CEREFREA Villa Noël (str. Emile Zola nr. 6)

Fisier de tip .pdf ! Programme Langages du pouvoir 

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

vă invită la colocviul internaţional

« Langage(s), Discours et Traduction ». Quantification/ approximation et GN: les arbres et la forêt, organizat sâmbătă, 27 mai 2017, de Departamentul de Limba şi Literatura Franceză al Universităţii din Bucureşti şi Centrul de Reuşită Universitară în colaborare cu Departamentul de Limbi Moderne Aplicate al Universităţii din Poitiers.

Fisier de tip .pdf ! Quantification-approximation_JE_Bucarest_appel final 

Fisier de tip .pdf ! Programme JE_Quantification_Bucarest 

Centrul de Studii Medievale

vă invită la colocviul

Imaginea Invizibilului.Texte şi iconografie, care va avea loc sâmbătă, 9 decembrie 2017, ora 10.00,  Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, sala 212, et. II, str. Edgar Quinet 5-7, sector 1, Bucureşti.

Fisier de tip .pdf ! Program-Imaginea-Invizibilului 

Centrul de cercetare HETEROTOPOS

vă invită la colocviul

Corps en scène, organizat în ziua de 16 noiembrie 2018.

Apel la comunicari

Pentru alte detalii, vă invităm să consultaţi site-ul Centrului HETEROTOPOS.

Programul colocviului

Carte-eveniment

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză anunţă apariţia volumului L’Héroïsation du voyageur dans la revue « Le Tour du Monde » (1860-1914), de asist. univ. dr. Lucia Vişinescu.

Pentru detalii, vă invităm să consultaţi site-ul editurii L’Harmattan.

Centrul de Studii Medievale

vă invită la colocviul

Tentaţia (re)întoarcerii la Origini în sursele medievale şi în discursul medieviştilor, organizat în zilele de 9 şi 10 noiembrie 2018.

 

Pagină actualizată la 05 Noiembrie 2018.