Anunturi

 

5 mai 2011: Conferinţa internaţională de onomastică "Numele şi numirea", Baia Mare, 19-21 septembrie 2011

Fisier de tip .pdf ! Conferinta de Onomastica sept 2011

  Formularul de inscriere si rezumatul se pot trimite pana la data de 31 mai 2011.

Perceptii ale timpului - Conferinta anuala a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine din Bucuresti

11-12 noiembrie 2011

Fisier de tip .pdf ! Conferinta anuala a Facultatii_formular de inscriere 

11 octombrie 2011: oferte de job-uri pentru studenti  - Compania Call Point

Fisier de tip .jpg ! Call Point 

14 octombrie 2011: Délégation Wallonie-Bruxelles - concours d'écriture : "Si Maeterlinck écrivait en 2011"

La Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest, en partenariat avec le Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles (CED – WB) et l’Association Emile&Cie, organise le concours d'écriture "Si Maeterlinck écrivait en 2011".

L'objectif est à la fois d'inciter à la (re)découverte du théâtre de cet auteur belge et de permettre à des auteurs roumains de se révéler aux milieux littéraires et théâtraux, en Roumanie, en Communauté française de Belgique, et plus largement dans le monde francophone. 

Les conditions de candidature, le calendrier et le jury:

Fisier de tip .pdf ! Appel CONCOURS MAETERLINCK 2011 VD 

20 octombrie 2011: burse de performanta stiintifica pentru studenti

Fisier de tip .pdf ! Burse de performanta stiintifica 

25 octombrie 2011: în atenţia studenţilor anului III, Franceză A şi B (Litere + Limbi străine)

Studenţii care nu au depus până la data de 1 noiembrie 2011 cereri de înscriere la cursurile opţionale, respectiv nu apar pe lista profesorilor pentru care au optat, vor avea automat absenţă în catalogul disciplinei. Prezenţa pe lista unui profesor nu suplineşte înscrierea oficială prin cerere adresată asist. dr. Diana Colceriu.

25 octombrie 2011: în atenţia cadrelor didactice ale Departamentului

Formular de candidatură pentru calitatea de reprezentant în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii

Fisier de tip .JPG ! Formular de candidatura 

1 noiembrie 2011: Journées Doctorales de l'Université de Savoie: « Un autre regard sur l'objet », 2-4 avril 2012

Fisier de tip .pdf ! Appel a communications 

14 noiembrie 2011: Colloque "Politiques linguistiques et langues autochtones d'enseignement dans l'Europe des vingt-sept", Paris, 28-30 juin 2012

Fisier de tip .pdf ! Colocviu international - Paris 2012 

16 noiembrie 2011: în atenţia masteranzilor / absolvenţilor interesaţi să urmeze o carieră de traducător în cadrul instituţiilor europene

Este în curs de desfăşurare o selecţie EPSO pentru traducători: EPSO/CAST/S/1/2011 (publicată la 25 octombrie, data limită de înscriere – 29 noiembrie). Pentru informaţii detaliate, a se vedea pagina http://europa.eu/epso/apply/today/contract_en.htm.

Procedura de recrutare la instituţiile europene se efectuează în principal prin concursuri generale organizate de Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO). Participarea la concurs implică depunerea candidaturii pe cale electronică pe site-ul internet al EPSO. Candidaţii trebuie să deţină o diplomă universitară (cel puţin 3 ani de studii superioare), să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, să cunoască foarte bine una dintre cele 3 limbi de lucru ale UE: engleză, franceză sau germană + o altă limbă oficială a UE şi să fie cetăţeni ai unui stat membru UE.

17 noiembrie 2011: în atenţia masteranzilor / absolvenţilor interesaţi să urmeze o carieră de traducător în cadrul instituţiilor europene

Joi, 24 noiembrie, orele 18, sunteţi invitaţi la o întâlnire cu Liliana Comănescu, reprezentant al Direcţiei Generale Traduceri (DGT) a Comisiei Europene la Bucureşti pentru prezentarea programului EPSO/CAST/S/1/2011. Întâlnirea va avea loc la Departamentul de Franceză, Edgar Quinet, et. II.

19 noiembrie 2011: în atenţia studenţilor

Décathlon : 40.000 collaborateurs dans plus de 25 pays, dont la Roumanie…

Alina Raicu, responsable des ressources humaines chez Décathlon à Bucarest vous invite à une présentation d’opportunités de carrière dans le cadre de la campagne de recrutement Décathlon-Roumanie 2011.

Vous êtes attendus le jeudi, 24 novembre, à 18h, au Département de français (5, rue Edgar Quinet, 2ème étage).

La présentation Décathlon enchaînera sur la rencontre avec le représentant de la DGT à Bucarest (présentation du programme de recrutement de traducteurs EPSO/CAST/S/1/2011).

23 noiembrie 2011: în atenţia cadrelor didactice / doctoranzilor / masteranzilor

Se scot la concurs 4 posturi de cercetător pe durată determinată în cadrul grantului CNCS Models of Producing and Disseminating Knowledge in Early Modern Europe: the Cartesian Framework (code PN-II-ID-PCE-2011-3-0998; NEC; director conf. dr. Vlad Alexandrescu).

Fisier de tip .pdf ! Job announcement Researcher 

Fisier de tip .pdf ! Job announcement Assistant researcher 

26 noiembrie 2011: în atenţia cadrelor didactice ale Departamentului

Adrian Curaj, Director UEFISCDI:

Ne face placere sa va anuntam ca in urma demersurilor realizate de catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI impreuna cu furnizorii serviciilor de acces la bazele de date internationale cu continut stiintific, incepand din data de 26 octombrie 2011, accesul la informatia stiintifica este oferit in regim mobil (prin utilizator si parola), integral si gratuit, pentru toti cercetatorii si cadrele universitare din Romania, la toate platformele si colectiile de reviste stiintifice din cadrul proiectului ANELIS - Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare:

 • American Institute of Physics (AIP)
 • Cambridge Journals
 • Derwent Innovations Index
 • Emerald
 • Institute of Physics (IOP)
 • Journal Citation Reports
 • Oxford Journals
 • ProQuest Central
 • SAGE
 • ScienceDirect
 • Scopus
 • SpringerLink
 • Taylor & Francis
 • Web of Science
 • Wiley-Blackwell
 • WOK Web of Science

Pentru a beneficia de serviciul de acces mobil, avem rugamintea sa ne comunicati adresa de email si institutia de cercetare la care sunteti afiliat pe adresa contact.anelis@uefiscdi.ro.

2 decembrie 2011: în atenţia studenţilor / absolvenţilor interesaţi să urmeze o carieră didactică în învăţământul preuniversitar

Stagii de practica pedagogica in scoli europene - Asistenti Comenius

Actiunea se adreseaza absolventilor, studentilor (cu cel putin 2 ani absolviti la momentul depunetii candidaturii) si masteranzilor a caror specializare conduce catre o cariera didactica si care au absolvit modulul psihopedagogic. Candidatii au posibilitatea sa faca practica pedagogica pe o durata cuprinsa intre 13 si 45 de saptamani, intr-o scoala europeana identificata de  Agentia Nationala in baza de date a C.E. Candidatilor aprobati li se acorda in functie de perioada stagiului si tara de destinatie un grant menit sa acopere cheltuielile de transport, cazare, masa, precum si o suma pentru pregatirea lingvistica (in limba tarii  gazda), pedagogica si culturala.

Toate informatiile referitoare la aceasta actiune (termenul limita, conditiile de candidatura si documentele necesare candidaturii) sunt publicate pe site-ul ANPCDEFP la sectiunea  Programul Sectorial Comenius - Asistenti  Comenius si Scoli Gazda: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=255&d=41

Termenul limita pentru depunerea candidaturii  pentru apelul  2012 este 31.01.2012.

Datele de contact ale responsabilului de actiune: Mărioara ENE, marioara.ene@anpcdefp.ro, 021 201 07 23. 

11 decembrie 2011: în atenţia cadrelor didactice ale Departamentului (directori de masterate + coordonatori de doctorate)

Dans le cadre de son action pour le renforcement de la coopération universitaire et scientifique franco-roumaine, le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l'Ambassade de France en Roumanie lance un appel d’offre destiné à soutenir la mobilité dans des formations universitaires conjointes de niveau Master et au-delà.

Cet appel à projets s’adresse aux enseignants et aux chercheurs des institutions universitaires roumaines qui développent un projet de master et/ou de doctorat, en partenariat avec un établissement d’enseignement supérieur français.

11 decembrie 2011: în atenţia masteranzilor din anul II

Până la data de 15 ianuarie 2012 trebuie să îi comunicaţi asist. dr. Vanezia Pârlea titlul disertaţiei de masterat, însoţit de avizul coordonatorului.

14 decembrie 2011

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză anunţă cu profundă durere trecerea în nefiinţă a profesorului universitar doctor Paul Miclău, fost decan, conducător de doctorat, membru al Uniunii scriitorilor, personalitate de excepţie a lingvisticii, semioticii şi poeziei româneşti şi franceze.

9 ianuarie 2012: Burse doctorale şi post-doctorale în cadrul programului SCIEX

În cadrul programului SCIEX (Scientific Exchange Program) derulat între Elveţia şi noile state membre ale Uniunii Europene (printre care şi România) există un program de burse doctorale şi post-doctorale, valabil pentru toate domeniile (inclusiv didactica FLE), cu o durată cuprinsă între 6 şi 24 de luni într-o Universitate elveţiană. Găsiţi informaţii suplimentare la adresa http://www.unil.ch/eracareer/page76178.html.

10 ianuarie 2012: în atenţia studenţilor

13-14 ianuarie 2012: noaptea albă a bibliotecilor în Pitar Moş

Fisier de tip .pdf ! Prezentarea evenimentului 

Fisier de tip .JPG ! Posterul evenimentului 

Fisier de tip .pdf ! Programul evenimentului 

11 ianuarie 2012: în atenţia masteranzilor / absolvenţilor interesaţi să urmeze o carieră de traducător în cadrul instituţiilor europene

Antena Direcţiei Generale Traduceri (DGT), Comisia Europeană, doreşte să le reamintească tuturor celor interesaţi că ne aflăm în plină perioadă de depunere a candidaturilor pentru stagiul care începe la 1 octombrie 2012. Durata stagiului este de cinci luni, fiind vizaţi absolvenţii de studii universitare care doresc să se familiarizeze cu modul de funcţionare a DGT, Comisia Europeană, şi să dobândească experienţă profesională. Pentru informaţii suplimentare despre stagiile în cadrul DGT, a se vedea adresa http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/trainee/index_fr.htm. Pentru depunerea candidaturii, accesaţi site-ul internet dedicat Biroului pentru stagiihttp://ec.europa.eu/stages/index_fr.htm si completaţi formularul electronic. Data limită: 31.01.2012.

Persoană de contact: Liliana Comănescu, reprezentant DGT, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, telefon: 021.203.54.85, e-mail: liliana.comanescu@ec.europa.eu

Joi, 19 ianuarie, ora 15h30, sala 407, Liliana Comănescu va face o scurtă prezentare a modului de completare a documentaţiei în vederea selecţiei pentru stagiile EU de traducere din octombrie 2012. 

12 ianuarie 2012: în atenţia studenţilor

Dans le cadre du mois de la francophonie, les lectorats français de l’Université de Bucarest, de l’Université Polytechnique de Bucarest (UPB), de l’Académie d’Etudes Economiques de Bucarest (ASE) et des Universités de Sibiu, Cluj et Timisoara organisent un grand Concours de photographies sur le thème « Dis-moi dix mots qui nous relient », avec le soutien de l'Ambassade de France en Roumanie et d'autres partenaires publics et privés.

L’édition 2011-2012 mettra à l’honneur le thème de l’intime, de l’expression personnelle et dix mots, puisés dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau, dont ce sera le tricentenaire de la naissance en 2012: Âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe, transports.

Un site entier est consacré à ces dix mots: http://www.dismoidixmots.culture.fr/

Ce concours s'adresse aux étudiants francophones (ou en passe de l'être...) Les participants devront choisir et illustrer un ou plusieurs mots avec une photo accompagnée d’une légende explicative (jusqu’à trois photos par participant, chacune devant être accompagnée d’une légende).

Date limite d’envoi des photos et des légendes à l’adresse dixmots@gmail.com : 27 février 2012

La remise des prix aura lieu pendant le mois de la francophonie, au mois de mars. Une exposition des meilleurs travaux sera inaugurée dans chacun des lectorats par la suite. Les lauréats remporteront des prix tels qu'un séjour en France (1er prix) ou un séjour en Belgique (deuxième prix).

Fisier de tip .pdf ! Reglement 

Fisier de tip .jpg ! Affiche 

Fisier de tip .doc ! Inscription 

13 ianuarie 2012

Centrul de Studii Medievale vă invită joi, 19 ianuarie 2012, ora 18, sala 402 (Lectoratul francez), la conferinţa prof. dr. Laura Bădescu, Observaţii asupra cărţilor de blesteme emise în Ţara Românească (secolul al XVIII-lea).

Fisier de tip .jpg ! CSM_conferinta 19 ian 2012 

13 ianuarie 2012: în atenţia cadrelor didactice ale Departamentului

Cadrele didactice sunt invitate să predea până la sfârşitul sesiunii (12 februarie 2012) 30-40 de fişe EADS completate de studenţi.

Formular de evaluare a activităţii didactice de către studenţi (EADS)

Fisier de tip .pdf ! EADS_evaluarea activitatii didactice de catre studenti 


15 ianuarie 2012: în atenţia studenţilor

Miercuri, 18 ianuarie, ora 17.00, Isabelle Glas vă invită la o prezentare a Burselor Guvernului Francez, organizată de Institutul Francez din Bucureşti.

Fisier de tip .jpg ! Prezentare BGF 

25 ianuarie 2012: în atenţia studenţilor

Puteţi consulta toate apelurile pentru transmiterea de candidaturi pentru bursele guvernului francez pe site-ul Ambasadei Franţei în România, la adresa: http://www.ambafrance-ro.org/index.php/fr_FR/dossiers/la-cooperation-et-l-action-culturelle/la-cooperation-universitaire-et-scientifique.

27 ianuarie 2012: în atenţia studenţilor

Pentru a candida la bursele cofinanţate de companiile Dalkia-Veolia / Eurocopter/ Michelin si Renault, transmiteţi un CV până la data de 19 februarie la adresa isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr

Fisier de tip .pdf ! Report date limiteRo 

18 ianuarie 2012: în atenţia studenţilor şi a cadrelor didactice

În luna februarie 2012 se deschide programul de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală "Vasile Pârvan" (Accademia di Romania din Roma) şi "Nicolae Iorga" (Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia), acordate pentru anul universitar 2012-2013. Detalii la adresa www.roburse.ro.

Fisier de tip .jpg ! Comunicat 

21 ianuarie 2012: în atenţia cadrelor didactice 

Le Centre Régional Francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO) de l’Organisation internationale de la Francophonie, dans le cadre du Programme «Enseignement du français», lance un appel à candidature dans le but de trouver un/des centre/s de formation partenaire/s pour l’animation des formations du CREFECO en 2012. Des candidatures individuelles de professeurs universitaires sont également acceptées à condition que l’intéressé(e) soit rattaché(e) à une structure universitaire – département, centre de recherches, etc.

Nous vous invitons à consulter le site internet du CREFECO: http://www.crefeco.org/ où vous pourrez télécharger les documents nécessaires pour poser votre candidature : la présentation du CREFECO, la programmation de formations en 2012, la présentation du formulaire de candidature, le formulaire de candidature.

________________________________________

Le Centre régional francophone pour l'Europe Centrale et Orientale (CREFECO) lance un appel à candidatures pour la coordination pédagogique d’un projet régional portant sur la méthodologie d’élaboration de fiches pédagogiques pour l’évaluation des niveaux B1et B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et sur l’élaboration d’un support didactique par une équipe régionale coordonnée par un(e) expert (e).

Nous vous invitons à consulter le site internet du CREFECO: http://crefeco.org/display.php?fr/Annonces/472, qui contient les documents à télécharger pour déposer une candidature.

La date limite de réception des candidatures est fixée au 20 février 2012.

3 februarie 2012: în atenţia studenţilor înscrişi în anul II (ciclul Licenţă) şi anul I (ciclul Master)

Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) oferă burse pentru stagii de practică.

Detalii la adresa http://www.auf.org/bourses/bourses-de-de-stages-professionnels/ 

22 februarie 2012: în atenţia studenţilor / absolvenţilor

La campagne de recrutement de candidatures pour l'Institut de la Francophonie pour l'administration et la Gestion - IFAG (année académique 2012-2013) est ouverte jusqu'au 16 avril 2012. Le dépôt de candidature se fait à partir du site http://www.ifag.auf.org/Formation/concours-d-entree/article/concours-d-entree-2012-2013 en remplissant le formulaire en ligne.

Masters proposés:

 • Master en administration des entreprises de l’Université de Nantes
 • Master en gestion publique européenne de l’Université de Liège
 • Master en économie sociale et solidaire de l'Université Lumière Lyon 2

Fisier de tip .pdf ! Affiche-IFAG 

24 februarie 2012: în atenţia studenţilor

Zilele Francofoniei 2012

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză şi Lectoratul francofon pregătesc sărbătorirea francofoniei 2012, manifestaţie care va avea loc între 28 şi 30 martie. În vederea organizării acestei sărbători, invităm studenţii – autori de poezie, proză, teatru (care scriu în română sau în franceză) şi pe studenţii-artişti (care pictează, recită, dansează, fac fotografii artistice sau cântă) să trimită o selecţie a creaţiilor lor sau intenţia de participare (interpreţi, dansatori) la adresele soniaberbinski@yahoo.com şi frederic.bonnor@gmail.com, până la data de 10 martie.

Se doreşte o punere în evidenţă a personalităţii complexe a studenţilor de la toate secţiile (Filologie A si B, TI, LMA, LUC, Comunicare).

Se intenţionează şi organizarea unei secţiuni de traducere a poeziilor studenţilor-autori care scriu în română de către studenţii de la secţiile de traducători.

Pentru pictori, se are în vedere realizarea unor microexpoziţii, iar lucrările lor vor fi însoţite de texte create de alţi studenţi sau de către autorii tablourilor ori fotografiilor.

Cum vizualul se îmbină cu auditivul, manifestarea prin cântec sau dans este de asemenea binevenită şi dorită.

Aşteptăm participarea dumneavoastră!

27 februarie 2012: în atenţia studenţilor

Haideţi să studiem în Franţa! 

Întâlnire informativă cu privire la studiile în Franţa 

Luni, 5 martie 2012

Amfiteatrul Haşdeu, ora 10

 • „A studia în Franţa: posibilităţi, etape, finanţări” – Raluca Smadu, responsabilă a serviciului Campus France din Bucureşti.
 • „Bursele Guvernului francez şi bursele cofinanţate – Isabelle Glas, responsabilă a serviciului universitar, Serviciul de Cooperare, Ambasada Franţei la Bucureşti.
 • Prezentarea burselor Erasmus – lect. dr. Flavia Florea, Departamentul de Limba şi Literatura Franceză, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti.

Lectoratul de franceză, ora 11

 • Examene şi certificate (DELF/DALF) propuse de către Institutul Francez din România, prezentare realizată de Françoise Rousseau, directoarea cursurilor de la Institutul Francez din România, împreună cu asistenta sa Ruxandra Boitan.

---------------------------------------------------------

Allons étudier en France !

Réunion d'information sur les études en France

Lundi 5 mars 2012

Amphithéâtre Haşdeu – 10 heures

 • « Etudier en France: possibilités, démarches, financements », présentation par Raluca Smadu, responsable de l’Espace Campus France, Bucarest.
 • « Les bourses du Gouvernement français et les bourses cofinancées », présentation par Isabelle Glas, chargée de mission universitaire, Service de Coopération, Ambassade de France à Bucarest.
 • Présentation des bourses Erasmus – Flavia Florea, chargée de cours, Département de Langue et Littérature Françaises de la Faculté des Langues et Littératures Étrangères, Université de Bucarest.

Lectorat de français – 11 heures

 • « Examens et certifications (DEFL/DALF) proposés par l'Institut Français de Roumanie », présentation par Françoise Rousseau – directrice des cours à l'Institut français de Roumanie – et son assistante Ruxandra Boitan.

6 martie 2012: în atenţia studenţilor/masteranzilor doritori să studieze franceza în regim de limba a III-a sau facultativ

Doriţi să profitaţi de acest an pentru a învăţa limba franceză? Atunci puteţi urma cursurile organizate în fiecare vineri începând cu ora 16.00 la Lectoratul de franceză (Sala 402, et. 4). Aceste cursuri se adresează cu precădere studenţilor din anii I si II de la secţia de Traducere-Interpretare (în regim de Limba a III-a), fiind deschise pentru toţi studenţii Facultăţii (de la secţiile de Filologie, LMA, inclusiv ciclul Master), care le pot urma în regim facultativ.

Pentru mai multe informaţii: frederic.bonnor@gmail.com

7 martie 2012: Luna Francofoniei - activităţi  organizate de Lectoratul francez

Calendarul evenimentelor

Fisier de tip .pdf ! Mars2012_calendrier 

8 martie 2012: Sesiunea ştiinţifică internaţională "Le Dialogue des Cultures entre Tradition et Modernité", Alba Iulia, 17-18 mai 2012

Fisier de tip .pdf ! Call for papers_Alba Iulia_FR_2012 

29 martie 2012: în atenţia studenţilor

11.05.2012 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor

Perioada de înscriere a lucrărilor: 29.03.2012 – 22.04.2012

Fisier de tip .pdf ! Apel Sesiunea de comunicari stiintifice a studentilor din FLLS 

8 aprilie 2012: în atenţia elevilor / studenţilor

24-30 iulie 2012: tabără francofonă Predeal

Fisier de tip .pdf ! TABARA FRANCOFONA Franco-Aventure 

Fisier de tip .doc ! Fiche d'inscription tabara 

8 aprilie 2012: în atenţia studenţilor / cadrelor didactice

Vacanţă: 13-17 aprilie 2012

Rectoratul a decis ca zilele de 13 (vineri) şi 17 (marţi) să fie libere, cu condiţia recuperării ulterioare a orelor, până la sfârşitul lunii aprilie.

18 aprilie 2012: în atenţia studenţilor / cadrelor didactice

Lectoratul francez al Departamentului de Limba şi Literatura Franceză organizează marţi, 24 aprilie, începând cu ora 16, o serie de activităţi în onoarea Belgiei francofone:

Découvrir les visages de Jacques Brel - Soirée consacrée à la Belgique francophone

Fisier de tip .pdf ! programme de la soiree belge francophone

Fisier de tip .jpg ! Afis Brel 

21 aprilie 2012: în atenţia studenţilor / absolvenţilor

Lectoratul francez al Departamentului de Limba şi Literatura Franceză şi site-ul francofon de recrutări Franco-Jobs.com organizează vineri, 27 aprilie 2012, la Lectoratul francez (str. Egdar Quinet 5-7, et. IV, sala 402) acţiunea de informare Francophonie et insertion professionnelle.

Fisier de tip .pdf ! Programme Insertion professionnelle 

Fisier de tip .jpg ! Affiche 

18 iulie 2012

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză anunţă scoaterea la concurs a postului de asistent vacant cu numărul 34 (pe durată nedeterminată).

Detalii la adresele:

http://unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_Didactic.php

http://www.old.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/iul/17_22_28_05Ultima_varianta_ANEXA_2__posturi_Asistent_si_Lector-_perioada_NEDETERMINATA.pdf

Bibliografia concursului

Fisier de tip .pdf ! Bibliografie concurs asistent 

Susţinerea probelor

17.09.2012 – ora 10: examen scris şi oral

18.09.2012 – ora 10: prelegere publică de prezentare a celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi a planului de dezvoltare a carierei universitare 

18.09.2012 – ora 12: prelegere de specialitate (lecţie deschisă - seminar)

Locul desfăşurării concursului

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (sediul din Edgar Quinet), Catedra de Franceză, etajul II

 

7 octombrie 2012: în atenţia studenţilor anilor I şi II care doresc să urmeze modulul psihopedagogic

Precizări sosite din partea Departamentului de Formare a Profesorilor

Fisier de tip .pdf ! Publicitate DPPD Nivel I 2012 Limbi straine 

Fisier de tip .pdf ! Adresa facultati spre informare 4 oct 2012 

9 noiembrie 2012: în atenţia studenţilor

Chasse au trésor francophone de Bucarest 

Fisier de tip .pdf ! Chasse au tresor francophone 

Fisier de tip .jpg ! Affiche 

5 decembrie 2012: à l’attention des mastérants en MTSST, en CLOE, en MEFIC et en Études françaises et francophones, ainsi qu’à l’attention des étudiants en L3 de Traducteurs-Interprètes et de LMA.

Décathlon : 40.000 collaborateurs dans plus de 25 pays, dont la Roumanie…

Ramona Şerbǎnescu, responsable du Département de Traductions et Communication chez Décathlon à Bucarest vous invite à une présentation des stages pratiques et autres opportunités de carrière dans le cadre de la campagne de recrutement Décathlon-Roumanie 2012

Vous êtes attendus le mardi 11 décembre, à 12h (Salle 404)

11 ianuarie 2013

Le Département de français de la Faculté des Langues et des Littératures Etrangères de l'Université de Bucarest a l'honneur d'inviter nos collègues des Universités du monde entier intéressés par le sujet à participer au Colloque International Langage(s) et traduction (II) - Figement et imaginaire linguistique qui aura lieu du 9 au 12 septembre à Bucarest. 

Fisier de tip .pdf ! Appel a contributions_LanTrad 

11 ianuarie 2013: în atenţia studenţilor

Concours Une photo + une légende sur le thème Dis-moi dix mots semés au loin - édition 2012-2013

Fisier de tip .png ! affiche-dixmots-web

Fisier de tip .pdf ! reglement_concours10mots2013 

26 ianuarie 2013: în atenţia studenţilor

L'Institut pour l'Etude de la Francophonie et de la Mondialisation (IFRAMOND) lance un appel à candidatures pour recruter des étudiants pour sa formation diplômante intitulée "L'Etude de la Francophonie et de la Mondialisation". Celle-ci sera dispensée à partir du 24 avril 2013. Cette formation a pour objectif de former au niveau du troisième cycle des diplomates, des professionnels (des secteurs publics et privés) et des étudiants à la Francophonie.

La date limite de dépôt de dossier de candidature a été fixée au 20 février 2013.

Fisier de tip .pdf ! Dossier-candidature_IFRAMOND-EFM_2013 

Fisier de tip .pdf ! Plaquette_IFRAMOND-EFM_2013 

22 februarie 2013

Centralizator rezultate concursuri didactice, semestrul I, 2012-2013:

Fisier de tip .pdf ! Centralizator_rezultate_concursuri_februarie2013_Franceza 

3 martie 2013: în atenţia studenţilor / masteranzilor / doctoranzilor

Colocviul internaţional Camus au 21e siècle destinat studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, organizat la Budapesta în perioada 12-14 iunie 2013 cu ocazia centenarului naşterii lui Albert Camus.

Fisier de tip .pdf ! Colloque Camus 2013 

Fisier de tip .doc ! Fiche inscription les 12-14 juin 2013 

16 martie 2013

A l’occasion de la fête de la francophonie, la Faculté des langues et littératures étrangères de l’Université de Bucarest se délocalise à l’Institut français, le temps d’une Journée franco-arabe, le mercredi 27 mars 2013. Cette journée est le fruit d’une collaboration entre la Section langue arabe du département de langues orientales et le Lectorat de français du Département de français. Elle vise à promouvoir les deux langues, les deux cultures auprès des étudiants et plus généralement auprès des Bucarestois.

Fisier de tip .pdf ! presentation.fr 

Fisier de tip .jpg ! affiche 

4 aprilie 2013: în atenţia studenţilor

Începând cu data de 4 aprilie, până la sfârşitul semestrului II, de la Lectorat se pot împrumuta / restitui cărţi în următoarele zile şi intervale orare:

 • marţi, 10-12: permanenţă asigurată de Frédéric Bonnor
 • miercuri, 10-14: permanenţă asigurată de Claire Lefèvre
 • vineri, 12-14: permanenţă asigurată de Frédéric Bonnor

29 aprilie 2013: Concursul de traduceri « Mot à monde »

Echipa care ne-a reprezentat anul acesta la etapa naţională a concursului de traduceri « Mot à monde », organizată la 27 aprilie, la Cluj, a câştigat premiul I. Este un concurs la care iau parte studenţi din toate universităţile din ţară. Fragmentul propus pentru traducere a fost selectat din romanul Si tu passes la rivière al scriitoarei belgiene Geneviève Damas, care a primit Premiul celor 5 continente în 2012.

Câştigătoare a etapei locale, echipa noastră a fost alcătuită din Iuliana  NICULA şi Flavia GORUN, studente în anul II la secţia de Filologie (Portugheză - Franceză).

Juriul local: Luminiţa DIACONU, Toader SAULEA şi Sidonie MEZAIZE de la Librăria franceză din  Bucureşti " Kyralina".

14 mai 2013: în atenţia studenţilor/masteranzilor doritori să efectueze practică la Yves Rocher

Le Département de français de la Faculté des Langues et des Littératures Etrangères en coopération avec l’entreprise YVES ROCHER organise une journée de présentation d’entreprise en vue du recrutement de stagiaires dans la perspective d’une embauche ultérieure. Le stage est inscrit dans le programme de Pratique en entreprise exigée par le curriculum universitaire. Sont invités à prendre part aux présentations faites par les responsables Yves Rocher tous les étudiants aux sections qui ont le français dans leur programme d’étude : Master CLOE, Master Etudes Francophones (MSFF), Master Traductions (MTSST ; MEFIC), MSCILL, LMA, Traducteurs – Interprètes (TI), Philologie - FR langue A + Langue B, Langue A + FR langue B.

Detalii:

Fisier de tip .pdf ! Yves Rocher 

Fisier de tip .pdf ! invitatie_YR UniBuc 

17 mai 2013: în atenţia studenţilor

Réunion d'information sur les études en France

Mardi 21 mai à 15 heures (Amphithéâtre Hasdeu), le Département de français de l’Université de Bucarest, en association avec l’Institut français de Roumanie, vous propose une présentation des études en France et dans l’espace francophone.

Cette présentation, coordonnée par Diana Colceriu et Lucia Visinescu, sera l’occasion de diffuser pour la première fois une vidéo de promotion du programme Eramus, fruit d’une collaboration entre le Département de français de l’Université de Bucarest et les services de l’Institut français de Roumanie.

Raluca Smadu, du bureau Campus France, complètera le propos de cette vidéo par une courte présentation des études en France. Enfin, Justine Lacousse, chargée de mission au service de coopération universitaire et scientifique de l’Institut français, présentera le programme de Bourses du Gouvernement Français.

6 iunie 2013: în atenţia studenţilor

AIESEC BucureştiFisier de tip .pdf ! AIESEC  - oportunităţi stagii de practică profesională pentru studenţi

Găsiţi informaţii suplimentare la adresa http://www.aiesecbucharest.ro/.

19 iulie 2013

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi pe durată nedeterminată: lector vacant 26, lector vacant 32, asistent vacant 43.

Detalii la adresa:

http://unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_Didactic.php

Bibliografia concursului

Fisier de tip .pdf ! Concursuri_Franceza_Bibliografii 

Susţinerea probelor

 • 19.09.2013 – începând cu ora 10: proba scrisă (pentru posturile de lector şi asistent), urmată de proba orală (pentru postul de asistent)
 • 20.09.2013 – începând cu ora 10: prezentarea proiectului de dezvoltare a carierei universitare (pentru posturile de lector)
 • 20.09.2013 – începând cu ora 12: proba practică - susţinerea unui curs/seminar (pentru posturile de lector şi asistent)

Locul desfăşurării concursului

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (sediul din Edgar Quinet), Catedra de Franceză, etajul II

 

20 septembrie 2013

Centralizator rezultate concursuri didactice, semestrul II, 2012-2013:

Fisier de tip .pdf ! Centralizator_rezultate_concursuri_septembrie2013_Franceza 

17 septembrie 2013

L'Agence universitaire de la Francophonie lance un appel à candidatures pour des projets de Soutien aux formations francophones de niveau Master. Voir rubrique "Appel d'offres" du site régional http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appel-doffres-regional/

Formulaire de candidature:

Fisier de tip .doc ! Soutien_aux_Masters_formulaire_2013 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 30 octobre 2013.

8 octombrie 2013: în atenţia masteranzilor MTSST / MEFIC / MCLOE

Sunteti invitaţi să participaţi la activităţile prilejuite de vizita Ilenei Busuioc, în cadrul unei misiuni VTS la Bucureşti, in intervalul 14-16 octombrie 2013: prezentări, ateliere, activităţi terminologice şi schimburi de informaţii lingvistice.

Program

Fisier de tip .pdf ! VTS_Ileana_Busuioc_Work_Programme_Bucharest_RO 

12 octombrie 2013: în atenţia studenţilor

Chasse au trésor francophone de Bucarest 2013

Fisier de tip .pdf ! Chasse au tresor francophone 2013 

Fisier de tip .jpg ! Affiche chasse au tresor 2013 

12 octombrie 2013: în atenţia studenţilor/masteranzilor doritori să studieze franceza în regim de limba a III-a sau facultativ

Doriţi să profitaţi de acest an pentru a învăţa limba franceză? Atunci puteţi urma cursurile organizate în fiecare joi începând cu ora 14.00 la Lectoratul de franceză (Sala 402, et. 4). Aceste cursuri se adresează cu precădere studenţilor din anul I de la secţia de Traducere-Interpretare (în regim de Limba a III-a), fiind deschise pentru toţi studenţii Facultăţii începători la franceză (de la secţiile de Filologie - LSS / Litere, LMA, inclusiv ciclul Master), care le pot urma în regim facultativ.

Pentru mai multe informaţii: frederic.bonnor@gmail.com

Fisier de tip .pdf ! affiche limba III 

17 octombrie 2013: în atenţia studenţilor / masteranzilor

Sunteti invitaţi să participaţi la activităţile Atelierului L'image est ailleurs, organizat în cadrul Centrului Regional al Francofoniei (CEREFREA). Primul atelier din această serie va fi animat de Laura Dumitrescu şi se va desfăşura marţi, 22 octombrie 2013, de la ora 18, în sala 7, etajul II, clădirea din Schitu Magureanu.

La ultima şedinţă a atelierului, pe 17 decembrie 2013, se va organiza un concurs de eseuri, în urma căruia cele mai bune lucrări vor primi premii, constând în cărţi şi în dvd-uri, acordate de Librăria Franceză.

Program

Fisier de tip .pdf ! Programme_Atelier bimensuel_Limage est ailleurs 

Fisier de tip .pdf ! Affiche_Atelier bimensuel_Limage est ailleurs 

4 decembrie 2013: în atenţia studenţilor / masteranzilor

Concurs de eseuri cu premii în cadrul atelierului Autour des images : approches thématiques de l’art, organizat de Centrul de reuşită universitară.

Fisier de tip .jpg ! concours essai 

16 martie 2014: în atenţia studenţilor / masteranzilor

Sunteţi invitaţi să participaţi la trei evenimente organizate în luna francofoniei:

- marţi, 25 martie 2014, orele 16, Lectoratul francez - prezentarea a două firme franceze / francofone: Yves Rocher şi Webhelp şi a oportunităţilor profesionale oferite de acestea

Fisier de tip .jpg ! Affiche Yves Rocher 

Fisier de tip .jpg ! Affiche_Webhelp 

- joi, 27 martie 2014, orele 14, Lectoratul francez - conferinţa-atelier susţinută de Françoise Ploquin: Vous êtes roumanophone et francophone. Alors vous pouvez comprendre les autres langues romanes

Fisier de tip .jpg ! Affiche_conference atelier 

Fisier de tip .pdf ! Communique_de_presse_27_mars_2014 

- joi, 27 martie, orele 17, Lectoratul francez - lansare de carte: Sonia Berbinski (coord.), Le français à travers la chanson

Fisier de tip .pdf ! Lansare de carte 

29 martie 2014: în atenţia studenţilor / masteranzilor

Sunteti invitaţi să participaţi la prezentarea mobilităţilor Erasmus în Franţa, organizată marţi, 1 aprilie 2014, ora 13, în amfiteatrul Hasdeu (et. II, sediul din Edgar Quinet).

Fisier de tip .jpg ! Mobilitati Erasmus Franta 

4 aprilie 2014: în atenţia studenţilor / masteranzilor / doctoranzilor

Le Département de langue et littérature françaises de l’Université de Bucarest vous propose de participer au Concours de traduction L’expérience bucarestoise de Roger Vercel à l’épreuve du roumain, en lien avec la commémoration du Centenaire du début de la première guerre mondiale. Ce concours porte sur un extrait du roman Notre père Trajan de Roger Vercel. Pour participer, vous devez être inscrit à l’Université de Bucarest et déposer au lecteur de français, Frédéric Bonnor, le formulaire de participation, avant le 11 avril 2014.

Fisier de tip .jpg ! Affiche concours traductions 

Fisier de tip .pdf ! Presentation du concours 

Fisier de tip .pdf ! Reglement du concours 

Fisier de tip .docx ! Formulaire de participation 

18 aprilie 2014: în atenţia studenţilor / masteranzilor / doctoranzilor

Le Centre de réussite universitaire (CRU) de l’Université de Bucarest a le plaisir de vous inviter à participer à l’atelier Les représentations de la femme soutenu par des professeures, des chercheures et des étudiantes de l’Université de Bucarest parmi lesquelles Ionela Băluță, Oana Calen, Simona Necula, Theodora Eliza Văcărescu, Mihaela Stănică, Daniela Rovența-Frumușani, Alexandra Irimescu, Laura Grünberg, Oana Bălută, Lidia Cotea, Carmen Gheorghe.

Comment a-t-on construit la réflexion sur la femme à travers le temps ? L’atelier sur les représentations de la femme se propose de répondre à cette question en plusieurs sessions qui traversent les siècles pour aboutir aux représentations de la femme contemporaine.

Programme

29 mai 2014 - Table ronde et concours d’essais : Les représentations de la femme. Normes et transgression

Les trois meilleurs essais, à envoyer avant le 22 mai 2014 à l’adresse simona.necula@cerefrea.eu, seront publiés dans la revue Revista Cercurilor studenţeşti ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (RCSDLLF) de l’Université de Bucarest. Des prix offerts par nos partenaires seront annoncés prochainement.

8 iunie 2014: în atenţia studenţilor

Ouverture à Bucarest d’un centre d’examen d’entrée à l’Inalco

L’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) est la plus ancienne et la plus prestigieuse des grandes écoles consacrées à la formation de traducteurs. Ses origines remontent au règne de Louis XIV, quand la France voulut se doter de spécialistes en langue ottomane pour commercer avec Constantinople. Avec une centaine de langues et civilisations enseignées, cet institut unique au monde accueille 8 000 étudiants chaque année, représentant 109 nationalités différentes.

L’Inalco s’est doté en 2010 d’un master professionnalisant destiné à pallier l’inexistence de formation spécifique dans un grand nombre de langues dites « rares » : le master TRM (Traduction, Rédaction et Médiation multilingue) est ainsi ouvert à une quarantaine de langues du monde, dont le roumain, le hongrois et le rromani. Il couvre 13 des 24 langues officielles de l’Union européenne.

Les enseignements du master TRM sont conformes au référentiel d’excellenceEMT de la Commission européenne. Le cursus se déroule sur deux ans, avec un semestre intégré dans une université partenaire (par ex. Bucarest, Cluj ou Iaşi) et un semestre de stage en entreprise.

L’Inalco est un grand établissement public délivrant des diplômes d’État. Les frais annuels de scolarité sont de l’ordre de 450 €.

Pour la première fois en 2014, le master TRM ouvre un centre d’examen d’entrée en Roumanie.

Les candidats devront être titulaires d’une licence ou équivalent et pouvoir attester d’un excellent niveau en français (C1 ou C2) ainsi qu’en anglais (B2 ou C1), en plus de leur langue A/maternelle (roumain, hongrois, rromani), qu’ils maîtriseront parfaitement à l’écrit.

Les personnes intéressées sont invitées à :

- lire attentivement la brochure du master TRM

- puis envoyer leur dossier de candidature complet à master.trm@inalco.fr, en précisant leur combinaison linguistique, avant le samedi 21 juin 2014.

Les candidats présélectionnés seront convoqués aux épreuves d’admissibilité organisées à l’Institut Français de Bucarest le vendredi 27 juin (admissibilité) et le mercredi 2 juillet (admission) 2014.

10 septembrie 2014

Centralizator rezultate concursuri didactice, semestrul II, 2013-2014:

Fisier de tip .pdf ! Centralizator_rezultate_concursuri_septembrie2014_Franceza 

15 octombrie 2014: în atenţia studenţilor

Chasse au trésor francophone de Bucarest 2014

Fisier de tip .pdf ! communique de presse 

Fisier de tip .pdf ! comunicat de presa 

Fisier de tip .pdf ! reglement de la Chasse au tresor francophone 

Fisier de tip .jpg ! Affiche chasse au tresor 

15 octombrie 2014

L'Agence universitaire de la Francophonie lance un appel à candidatures pour des projets de soutien aux formations francophones de niveau Master. 

Voir la rubrique Appel à projets «soutien aux formations francophones de niveau master» du site régional http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/appel-projets-soutien-aux-formations-francophones-/

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 17 novembre 2014.

21 octombrie 2014: în atenţia studenţilor

A partir de la rentrée 2014, le Département de français de l’Université de Bucarest, l’Inspectorat scolaire de la Ville de Bucarest, l’Institut français de Roumanie et le Lectorat de français de l’UniBuc mettent en place une rencontre régulière autour de la didactique du français langue étrangère : les Jeudidactiques.

La première rencontre aura lieu le jeudi 30 octobre 2014, au Lectorat de français, entre 10 heures et 12 heures. Elle s’adresse aux étudiant(e)s qui souhaitent devenir professeurs de français. Elle permettra de resserrer les liens entre les professeurs de français du pré-universitaire et de l’Université, entre formation initiale et formation continue, discours théorique et pratiques de classe.

Cette première rencontre sera l’occasion d’écouter Mme Anca Cosaceanu (Université de Bucarest) qui interviendra sur « La didactique des langues de la méthodologie SGAV à l’approche actionnelle ». Puis, vous aurez le plaisir d’écouter l’intervention de Mme Mihaela Cosma (Collège national Mihai Eminescu de Bucarest) portant sur « L’approche communic’actionnelle ».

Fisier de tip .jpg ! Jeudidactiques 

 

La deuxième rencontre aura lieu le 27 novembre 2014: « Les (multi)médias en classe de FLE ».

Fisier de tip .jpg ! jeudidactique 

Fisier de tip .pdf ! jeudidactiques presentation 

 

La troisième rencontre aura lieu le 21 mai 2015, de 10h00 à 12h00 à la Faculté de Langues étrangères de l'Université de Bucarest: « Les débats présidentiels : un type particulier d’interactions médiatiques », conférence donnée, lors de cette édition spéciale, par Catherine KERBRAT-ORECCHIONI, Professeur émérite à l’Université Lumière Lyon 2, Docteur honoris causa de l'Université de Bucarest.

 Pour vous inscrire, remplissez ce formulaire.

 

8 decembrie 2014: în atenţia studenţilor

Le Centre de réussite universitaire de l’Université Dunărea de Jos de Galați Roumanie, en collaboration avec le Département d’éducation et formation spécialisées de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal, vous invite, le 8 décembre 2014, à 17h00, à la visioconférence « Le développement des compétences professionnelles des futurs enseignants » soutenue par Mme France DUFOUR (Professeure, directrice du programme de baccalauréat en adaptation scolaire et sociale) et Mme Mirela MOLDOVEANU (Professeure, directrice adjointe du programme de baccalauréat en adaptation scolaire et sociale). 

Le CRU de l’Université de Bucarest vous invite à participer à cet événement par visioconférence dans ses locaux (1, Bd. Schitu Măgureanu, étage 5, salle 15).

20 decembrie 2014: în atenţia studenţilor

L'appel à candidatures pour les bourses du gouvernement français (niveau Master 2 et Doctorat) vient d'être lancé.

L’appel reste ouvert jusqu’au 28 février 2015.

Liens utiles:

Fisier de tip .pdf ! FLYER_BOURSES 2015 

14 ianuarie 2015: în atenţia studenţilor

Sunteţi invitaţi să participaţi la concursul naţional de traduceri « Mot à Monde ».

Textul de tradus pentru ediţia din 2015 a acestui concurs reprezintă un fragment din romanul lui Kamel Daoud, Meursault contre-enquête, declarat câştigător de juriile studenţeşti din România în cadrul competiţiei pentru decernarea Premiului Goncourt (30 octombrie 2014).

A se vedea mai jos descrierea evenimentului, extrasul propus si formularul de înscriere.

Mult succes tuturor participanţilor!

Fisier de tip .pdf ! Presentation 

Fisier de tip .pdf ! extrait a traduire 

Fisier de tip .docx ! fiche_inscription_motamonde 

25 ianuarie 2015: în atenţia studenţilor / masteranzilor

Apelul la candidaturi pentru mobilităţi de stagii profesionale finanţate de AUF este deschis până pe 2 martie 2015.

Pot candida studenţi în licenţă sau master (minim anul 2 de studii universitare).

Studenţii îşi identifică singuri un loc de stagiu în străinătate şi obţin o scrisoare de accept din partea respectivei instituţii. Limba de lucru trebuie să fie franceza.

Candidaţii selecţionaţi vor beneficia de:

 • transport dus-întors până la locul de stagiu
 • alocaţie lunara de 810€/570€/480€ în funcţie de ţara aleasă (pentru Franţa, Belgia, Elveţia suma este de 810€)
 • asigurare de sănătate
Durata stagiului este între 1 si 3 luni.

14 februarie 2015: în atenţia studenţilor

Le Lectorat de français de l’Université de Bucarest organise, en partenariat avec l’Institut français de Roumanie, les Facultés de Sciences Politiques, de Lettres et de Langues et littératures étrangères de l’Université de Bucarest, la troisième édition d’un concours d'articles (ETRE UNE FEMME DANS LA ROUMANIE D’AUJOURD’HUI) sous le signe de la Journée internationale pour les droits des femmes. Ce concours vise à faire un point sur la situation des femmes, aujourd'hui, en Roumanie, en abordant les questions de discriminations et d’égalité.

La date limite d’envoi est fixée au 1er mars 2015 à minuit.

Fisier de tip .jpg ! afficheconcours5mars 

Fisier de tip .pdf ! presentation du concours 

Fisier de tip .pdf ! reglement du concours 

27 februarie 2015: în atenţia studenţilor

Journée internationale pour les droits des femmes - Université de Bucarest

La Faculté de Sciences Politiques et le Lectorat de français de l’Université de Bucarest organisent, en partenariat avec l’Institut français de Roumanie et la Faculté de Langues et littératures étrangères de l’Université de Bucarest, la troisième édition de la Journée internationale pour les droits des femmes, à l'Université de Bucarest.

L'événement se déroulera jeudi 5 mars 2015 à la Faculté de Sciences Politiques, 8 rue Spiru Haret (Salle Negulescu).

Fisier de tip .pdf ! Presentation FR 

Fisier de tip .pdf ! Prezentare RO 

Fisier de tip .jpg ! Affiche 5mars 

26 martie 2015: în atenţia studenţilor / masteranzilor / doctoranzilor

Les étudiants de l’Université de Bucarest, en partenariat avec le CEREFREA Villa Noël et avec le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie, de l’Ambassade de Suisse et de plusieurs sponsors privés, vous invitent au colloque Narcisse contemporain – sources et manifestations qui aura lieu les 27 et 28 mars 2015 à la Villa Noël (6, Rue Emile Zola, Secteur 1, Bucarest).

A l’événement participeront des chercheurs roumains et d’autres spécialistes de Liban, Tunisie, France, Suisse, Croatie et République de Moldavie

Fisier de tip .pdf ! Brochure finale colloque Narcisse 

Fisier de tip .jpg ! Affiche Narcisse 

3 aprilie 2015: în atenţia studenţilor / masteranzilor 

Concours de traduction

Dans le cadre du Cinquantenaire de la Maison d’édition l’Ecole des Loisirs, spécialisée en littérature d’enfance et de jeunesse, le Département de langue et littérature françaises de l’Université de Bucarest, en partenariat avec l’Institut français de Roumanie, organise un concours de traduction à destination des étudiants de l’Université de Bucarest et des élèves de XIIe de « Şcoala Centrală » de Bucarest. Ce concours de traduction vise à mettre en lumière l’œuvre de Manuela Draeger (hétéronyme d’Antoine Volodine) et plus particulièrement son roman Le radeau de la sardine, publié en 2009 à l’Ecole des Loisirs. Ce roman n’a jamais été traduit en Roumanie. L’objet de ce concours est d’en traduire un extrait, en roumain. Le concours est ouvert aux étudiants en licence et master dûment inscrits à l’Université de Bucarest. Nous invitons les étudiants à lire attentivement le règlement du concours pour prendre connaissance de ses conditions de participation et de son déroulement.

Fisier de tip .pdf ! Reglement 

Fisier de tip .pdf ! Texte a traduire 

Fisier de tip .jpg ! Affiche Sardine 

21 octombrie 2015: în atenţia masteranzilor MTSST / CLOE

Le jeudi 22 octobre 2015 une conférence sur le thème « Les défis de la traduction juridique en contexte multilingue » et un atelier en traduction juridique respectivement présentée et animé par Madame Corina VELEANU (Université Lumière Lyon 2), cibleront au premier degré les programmes de master qui approfondissent le domaine de licence « langues modernes appliquées » – soit CLOE (pour la section de LMA) et MTSST (pour la section de Traduction et interprétariat) : de 14h à 16h (salle 404), conférence et atelier de traductions juridiques destinés aux mastérants en Traductions Spécialisées et Etudes Terminologiques (Ière et IIème années), et respectivement de 18h à 20h (salle 402), atelier de traductions juridiques destiné aux mastérants en CLOE.

Traductrice-interprète juridique (français-anglais-roumain) pour la Commission Européenne jusqu’en 2001, avant de se tourner vers une carrière académique, et actuellement encore près la Cour d'Appel de Lyon et le Tribunal de Grande Instance de Lyon, docteur ès lettres et membre du CRTT-Centre de Recherche en Terminologie et Traduction, Corina VELEANU enseigne l’anglais économique et des affaires (traduction juridique, traduction de spécialité, culture et civilisation britannique) à l'Université de Lyon 2, et est membre du CRTT- Centre de Recherche en Terminologie et Traduction. Ses domaines de recherche privilégiés sont la jurilinguistique comparée et l'histoire des institutions européennes.

Descriptif de la conférence : Dans le contexte de la mondialisation des échanges commerciaux et de l'internationalisation de la justice, le rôle du traducteur juridique relève à la fois de la précision et de la fidélité exigée par la technicité du langage juridique, et aussi de la capacité à gérer l'ambiguïté et l'interprétation dans un contexte multiculturel. La performativité du langage juridique implique ainsi une modulation de la traduction en langue cible en fonction de la situation de communication, dans laquelle le poids des termes à fort contenu culturel et des néologismes n'est pas à négliger.

16 noiembrie 2015

În cadrul suitei de evenimente care marchează 25 de ani de RFI în România, joi, 19 noiembrie, va fi o zi plină la sediul ARCUB - Hanul Gabroveni.

Se vor organiza ateliere de limbă franceză, cu traineri acreditați din partea TV5 Monde, pentru nivelul debutant-intermediar (de la 14:15 la 15:15 și 17:45 la 18:15), precum și pentru nivelul intermediar-avansat (de la 16:15 la 16:45). Pentru înscrieri, vă rugăm să-l contactați pe dl. Bogdan Munteanu - jurnalist, consultant PR (dlbogdanmunteanu@yahoo.com).

Fisier de tip .pdf ! Anunt Ateliers Francophones 

19 ianuarie 2016: în atenţia studenţilor / masteranzilor 

AUF - appel à candidatures atelier « Entrepreneuriat »

Lien : https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/atelier-entrepreneuriat/

23 februarie 2016: în atenţia studenţilor / masteranzilor

Pe 1 martie 2016, la ora 19, va avea loc, în Sala Elvira Popesco (Institutul Francez, Bd. Dacia Nr. 77), premiera românească a filmului documentar Tara – Voyage au cœur de la machine climatique, subtitrat în limba română de membrii Cercului studenṭesc ContrasTER, Departamentul de Limbă şi Literatură Franceză (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti). Intrare gratuită. Va aşteptăm cu drag !

Fisier de tip .jpg ! ContrasTER subtitrare 

9 martie 2016: în atenţia studenţilor / masteranzilor

ZILELE CARIEREI. TRADUCERE SPECIALIZATĂ

Joi, 10 martie 2016, orele 16, la sala 404 (Edgar Quinet), în cadrul Zilelor Carierei, Departamentul de Limbă şi Literatură Franceză organizează o prezentare de stagii extra muros în traducere specializată.

Liliana COMĂNESCU, din partea Reprezentanṭei DGT la Bucureşti, va vorbi despre rolul traducătorului în instituṭiile europene şi îndeosebi despre modalităṭile de depunere a candidaturii la stagii, în cadrul acestor instituṭii.

Cristina-Ramona ŞERBĂNOIU, Responsabil de Comunicare internă de întreprindere şi Ṣef al Departamentului de Traduceri la societatea DECATHLON Romania va vorbi despre caracteristicile activităṭii unui traducător de întreprindere  şi va detalia oferta de stagii şi eventualele oportunităṭi de angajare/ carieră la DECATHLON.

Sunt invitaṭi sa participe studenṭii secṭiilor de Traducere-Interpretare si LMA (programe de licenṭă, ani terminali), şi masteranzii programelor de profil (MTSST, MEFIC, CLOE).

19 mai 2016: în atenţia studenţilor în anul III / masteranzilor în anul II

Fisier de tip .pdf ! Program eliberare adeverinte practica 

19 aprilie 2017: în atenţia studenţilor / absolvenţilor

Stagii platite la Decathlon, durata 2-3 luni.

Detalii: Fisier de tip .pdf ! Fiche de stage fr_Decathlon 

19 aprilie 2017: în atenţia studenţilor / masteranzilor 

Le Département de Langue et Littérature françaises de l’Université de Bucarest, en partenariat avec l’Institut français de Roumanie,  le Lectorat de français de l’Université de Bucarest  et le CRU AUF de l’Université de Bucarest vous invitent à participer à un concours de traduction littéraire: un extrait du roman « L’autre qu’on adorait » de Catherine Cusset (La Liste Goncourt. Le Choix roumain 2016). Les inscriptions ont lieu au Lectorat de français du 5 avril au 5 mai et les traductions sont à remettre jusqu’au 5 mai.

Fisier de tip .pdf ! concours-de-traductions_texte 

Fisier de tip .pdf ! concours-reglement 

Fisier de tip .jpg ! cusset_concours 

2 mai 2017: în atenţia studenţilor / masteranzilor 

Stages et carrières dans les institutions européennes, présentation par Liliana COMĂNESCU, antenne de la DGT à Bucarest, le 12 mai, à 12h (Edgar Quinet, salle 404).

Fisier de tip .pdf ! DLLF_ContrasTER_CRU_anunt afis_prezentare stagii-cariere europene_12 mai2017 

13 mai 2017: în atenţia doctoranzilor 

Şcoala doctorală de toamnă CORPUS, organizată la Constanţa 13-16 septembrie 2017.

Manifestarea ştiinţifică se adresează doctoranzilor din domeniul larg al filologiei (literatură, lingvistică, didactică, studii culturale) şi se derulează în limbile franceză, engleză şi română, într-o dinamică plurilingvă. Doctoranzii vor avea posibilitatea să asiste la prelegerile unor colegi străini (în franceză, engleza şi română) cu privire la colectarea şi analiza corpusului şi să participe la ateliere de lucru sub supravegherea acestora. BECO AUF este partener al manifestarii

Doctoranzii pot depune intenţiile de participare până la data de 28 mai 2017, la adresa monicavlad@yahoo.fr.

Detalii: Fisier de tip .pdf ! Scoala doctorala CORPUS 

4 martie 2018: în atenţia masteranzilor / doctoranzilor

Universitatea Brusov din Erevan organizează, în 23-24 octombrie 2018, colocviul internaţional Le miroir linguistique de l’univers. Synergie dans la diversité (ediţia a zecea).

Masteranzii şi doctoranzii sunt invitaţi să trimită propunerile de comunicări până la data de 23 martie 2018.

Detalii: Fisier de tip .pdf ! Erevan_2018 

23 octombrie 2018: în atenţia studenţilor / masteranzilor

Henrik Nilsson, Preşedintele Asociaţiei Europene de Terminologie, pentru a doua oară la Universitatea din București

Între 25 şi 27 octombrie 2018, Henrik Nilsson, terminolog la C.A.G. Next şi Preşedinte al Asociaţiei Europene de Terminologie (AET) este invitat de CRU (Centre de Réussite Universitaire) al Universităţii din București să susţină o conferință şi să anime o serie de ateliere destinate studenților şi cadrelor didactice ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – secțiile de Traducere-Interpretare şi de Limbi Moderne Aplicate, licență şi masterate).

Intervențiile pedagogice vor fi centrate pe experiența suedeză în materie de terminologie şi traducere specializată, bănci de date terminologice, dimensiunea cognitivă a terminologiei bilingve şi relațiile între terminologie şi traducere în general. Campion al utilizării limbii franceze ca limbă de comunicare internaționala (franceza este a doua limbă de lucru a AET), Henrik Nilsson este la a doua vizită la Universitatea din București. Atelierele şi conferințele de anul trecut au fost foarte bine primite de studenții Departamentului de Limba şi Literatura Franceză.

Activităţi programate

5 decembrie 2018: în atenţia studenţilor

Programul Lectoratului francez (sală de lectură şi împrumut), asigurat de Gabriela Lupu:

 • Luni: 12-16
 • Marţi: 14-18
 • Miercuri: 10-14
 • Joi: 9-13
 • Vineri: 10-14

Programul este valabil până la începutul semestrului II.

 

Pagină actualizată la 05 Decembrie 2018.