Centrul de Excelență "Paul Celan"

Despre iniţierea şi crearea, precum şi activităţile Centrului de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan al Departamentului de Limbi şi Literaturi Germanice vezi aici!

Ştiri:

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan" al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti şi Editura RAO lanseaza în ziua de 28 noiembrie 2009, orele 10.30, la Pavilionul Central al Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus primul volum (XV) din seria de 18 volume ale noii ediţii româneşti de "Opere alese" ale lui Johann Wolfgang Goethe. Programul poate fi accesat la adresa: Societatea Germaniştilor din România.

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan" al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti şiSocietatea Germaniştilor din România organizează împreună cu Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti în zilele de 10 şi 11 decembrie 2009, în Rotonda MLR, un Colocviu şi o Expoziţie dedicate poetului bucovinean Paul Celan. Programul poate fi accesat la adresa: Societatea Germaniştilor din România.

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan" al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti şiSocietatea Germaniştilor din România a organizat împreună cu realizatorii Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu" şi cu Fundaţia "Allianz" din München Simpozionul Ştiinţific Internaţional "Paul Celan" în zilele ce au urmat prezentării operei "Celan" de Peter Ruzicka (Germania). Opera a fost prezentată în seara zilei de 24 septembrie 2009, la Opera Natională Română din Bucureşti. intrarea fiind liberă pentru toţi cei interesaţi. 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Ianuarie 2014.