Germană/ Deutsch

 

INDRUMARI PRIVIND EXAMENUL DE LICENTA IUNIE 2018

În conformitate cu regulamentele Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine și cu Metodologia de finalizare a studiilor, începând din sesiunea iunie 2018 ciclul de licenţă de 3 ani de la specializările filologice se încheie prin susţinerea unui proiect de licență (teză) la una din specializări (limba A sau limba B, la alegere) şi a unui examen scris la cealaltă specializare.

Examenele scrise la limba Germană A sau B conţin în mod obligatoriu o probă tripartită de 1) comentariu/ eseu, 2) lingvistică/ exerciţii gramaticale şi 3) curs practic (traduceri).

Pentru a fi declarat promovat, studentul trebuie să obţină, la examenul scris, nota minimă 5 (cinci).

Pentru modelul examenului scris la Limba şi Literatura Germană, A şi B, vezi mai jos. La cele două specializări, Filologie Germană A şi B, structura examenului scris este identică, ceea ce diferă fiind doar gradul de dificultate al subiectelor de examen.

Îndrumări privind redactarea lucrării de licenţă pot fi găsite în documentele ataşate mai jos, de asemnea lista îndrumătorilor și o listă de teme la alegere pentru candidații care nu propun o temă proprie:

Fisier de tip .docx ! Themenvorschlaege fuer Lizenziats- und Masterarbeiten 2017-2018

Fisier de tip .pdf ! Criterii Redactare Licenta LITERATURA GERMANA

Fisier de tip .pdf ! Criterii Redactare Licenta LINGVISTICA GERMANA

 

 

MODEL DE SUBIECT PENTRU EXAMENUL SCRIS

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice

 

Examen de licenţă

Sesiunea .............

 

1. Subiectul de curs practic

1.1. Übersetzen Sie folgenden Text ins Deutsche: (3 PUNKTE)

Alaltăieri dimineaţă, la 10 fix, îmi dădusem întâlnire în faţa restaurantului “Perla” cu Peter, vechiul meu prieten din Germania, care se afla de două zile în România la invitaţia unui institut de cercetare, cu care el colabora de mai multă vreme. Ce mult mă bucuram la gândul ca vom putea petrece măcar două ceasuri împreună la o cafea! Cum Peter a fost de cînd îl ştiu eu un om foarte punctual, am luat un taxi şi am ajuns la întâlnire cu zece minute înainte de ora stabilită. Mă îmbrăcasem la patru ace, de parcă aş fi mers la teatru sau la operă! Voiam să-i arăt prin aceasta lui Peter că nu uitasem ce-mi spusese cu ani în urmă: „Trăieşte-ţi fiecare clipă din viaţă ca pe o sărbătoare!“ Pe măsură ce îl aşteptam, deveneam tot mai nervos. De ce nu mai apare odată? Am aruncat o privire pe ceasul de la mână şi cînd am văzut ce târziu se făcuse, l-am sunat pe telefonul mobil! Nu mi-a răspuns. Am plecat foarte îngrijorat înapoi acasă. Abia către seară am aflat ce se întâmplase. Peter se întâlnise întâmplător pe drum cu prietena sa din vremea studenţiei şi cei doi au luat în mai puţin de un sfert de oră hotărârea să se căsătorească! Drept care s-au dus să-şi comande verighete, uitând cu totul de întâlnirea noastră! (2,5 Punkte)

1.2. Übersetzen Sie folgenden Text von Bertolt Brecht ins Rumänische: (2 Punkte)

Herr Keuner ging durch ein Tal, als er plötzlich bemerkte, dass seine Füße in Wasser gingen. Da erkannte er, dass sein Tal in Wirklichkeit ein Meeresarm war und dass die Zeit der Flut herannahte. Er blieb sofort stehen, um sich nach einem Kahn umzusehen, und solange er auf einen Kahn hoffte, blieb er stehen. Als aber kein Kahn in Sicht kam, gab er diese Hoffnung auf und hoffte, dass das Wasser nicht mehr steigen möchte. Erst als ihm das Wasser bis ans Kinn ging, gab er auch diese Hoffnung auf und schwamm. Er hatte erkannt, dass er selber ein Kahn war.

 

2. Subiectul de lingvistică

2.1.Finden Sie jeweils ein deutsches Synonym für die fett geschriebenen Wörter! (jeweils 0, 25 Punkte, insgesamt 1 PUNKT)

2.2. Finden Sie jeweils ein Antonym für die kursiv gedruckten Wörter! (0,50 Punkte)

2.3. Verwandeln Sie den folgenden komplexen Satz, soweit es geht, in mehrere Hauptsätze.  Achten Sie darauf, dass der Sinn der Mitteilung dabei erhalten bleibt: „Erst als ihm das Wasser bis ans Kinn ging, gab er auch diese Hoffnung auf und schwamm.“ (1 Punkt)

2.4. Setzen Sie den kursiv und fett gedruckten Satz in die indirekte Rede; beginnen Sie mit: „Jemand sagte mir, dass…“: „Er hatte erkannt, dass er selber ein Kahn war.“ (1 Punkt)

3. Subiectul de literatură:

Schreiben Sie einen Aufsatz von ungefähr 400 Wörtern, in dem Sie sich mit der Lehre der Brechtschen Parabel über Herrn Keuner und seinen Kahn auseinandersetzen! Gehen Sie dabei besonders auf die Bedeutung des letzten Satzes der Parabel ein! (2 PUNKTE)

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 16 Noiembrie 2017.