Limbi și Literaturi Orientale

 

Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale cuprinde secţiile de limba arabă, chineză, coreeană, hindi, japoneză, persană şi turcă. Aceste limbi diverse sunt reunite sub eticheta de „limbi orientale” şi pentru că, în afară de strategiile de predare, ele au în comun o metodă de abordare şi cercetare care, printr-un consens intelectual nediscriminator, aduce aproape limbi şi culturi îndepartate.

Unic în ţară, departamentul reprezintă şcoala românească de orientalistică, care s-a format în timp cu eforturi deosebite, iar la ora actuală arabistica, sinologia, turcologia, indianistica sau niponistica română au intrat în circuitul internaţional şi sunt recunoscute şi apreciate de organisme academice internaţionale.

Profesorii catedrei au o specializare complexă, căci un număr mic de cadre didactice predau la fiecare secţie o mare diversitate de discipline conform programei, cursuri practice de limbă contemporană, precum şi cursuri de limbă veche (clasică), cursuri de lingvistică (tipologie, gramatică funcţională, dialectologie), cursuri de civilizaţie (istoria ideilor, mentalităţi, etnologie) şi de literatură (istoria genurilor, stilistică literară, poetică).

Pe lângă sarcinile didactice, fiecare secţie are un proiect comun de traducere şi prezentare în cultura română a operelor fundamentale reprezentative pentru culturile a căror limbă o predau.

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 09 Octombrie 2017.