Turcă

 

Înfiinţată în anul 1957, secţia de limba şi literatura turcă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine s-a numărat printre primele secţii de limbi orientale ale Universităţii din Bucureşti, împlinind recent 50 de ani de existenţă. Limba turcă a avut în permanenţă statutul de limbă A, fiind asociată, în general, cu o altă limbă străină sau cu limba şi literatura română.Începând cu anul 2011, limba turcă poate fi studiată şi ca limbă B. În plus, a mai fost predată de-a lungul anilor, în funcţie de solicitări, şi ca limbă facultativă sau ca „limbă a treia” din planul de învăţământ.

Secţia de limba şi literatura turcă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti este singura secţie de profil din ţară în cadrul căreia limba turcă se studiază în regim de limbă A, cu ofertă curriculară completă (limbă şi literatură).

Durata studiilor a fost iniţial de 5 ani, pentru a se reduce ulterior la 4 ani, iar recent, ca urmare a procesului Bologna, la 3 ani. Cifra de şcolarizare (locuri bugetare) a variat, de la o serie la alta, de la 7 la 15 studenţi; studenţilor admişi pe locuri de la buget li s-au adăugat în ultimii ani şi studenţi cu taxă (o parte dintre aceştia, aflaţi la a doua facultate, iar o altă parte, originari din Turcia şi Turkmenistan).

Din 2011 admiterea are loc în fiecare an, alternativ pentru turcă limba A sau B, după ce, pentru o scurtă perioadă, în anii 1980, se optase pentru admiterea la 4 ani, ceea ce a generat, în perioada post-1989, o reală criză de specialişti. Dat fiind faptul că turca figurează rareori pe listele curriculare ale şcolilor din România (fac excepţie câteva şcoli din Dobrogea, unde este studiată ca limbă facultativă, îndeosebi de către elevii de etnie turcă şi tătară), examenul de admitere se poate susţine fie prin intermediul limbii turce (nivel mediu), fie printr-o limbă de circulaţie internaţională – formulă pentru care optează majoritatea covârşitoare a viitorilor studenţi. Prin urmare, studiul limbii începe, cel mai adesea, de la zero.

 

 

 

 

 

Contact

Adresa: Strada Pitar Moş nr. 7-13, parter, sector 1, Bucureşti

web: http://turca.lls.unibuc.ro/

Site-ul secției de limba turcă: http://turca.lls.unibuc.ro/ 

 

 

 
Pagină actualizată la 04 Iulie 2015.