Centrul de Studii Chineze

 

Este înfiinţat în anul 2000, în urma aprobării Consiliului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine ( NR.873, 18. 12, 2000) şi a Rectorului Universităţii din Bucureşti. Centrul este reactivat de Universitatea din Bucureşti, prin aprobarea din Senat, Decizia Nr. 2309 din 10.09.2007.

Sediul centrului: Str. Pitar Moş nr.7, sala 33.

Amenajat la început din sponsorizarea oferită de Ambasada R.P. Chineze, a fost ulterior dotat cu aparatură electronică, obţinută prin proiectul propriu din 2006.

 

Obiectivele centrului:

- crearea unui cadru instituţionalizat pentru studiile de sinologie, în care să fie angrenaţi profesorii, studenţii, masteranzii şi doctoranzii secţiei de limba chineză

- înfiinţarea unui centru de traduceri axat pe traducerea textelor fundamentale precum şi a unor lucrări de sinologie 

- amenajarea unei biblioteci de specialitate, prin donaţiile de carte din China

- acordarea de consultanţă în domeniul limbii şi culturii chineze

 

Centrul de Studii Chineze se află în subordinea Facultăţii de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti.

 

Structura de conducere:

Director: prof.dr. Florentina Vişan

Membrii colegiului director: prof. dr.Luminiţa Bălan, lector dr. Dinu Luca, dr. Mugur Zlotea

 

Atribuţii:

Centrul de Studii Chineze organizează împreună cu secţia de Limbă Chineză a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine activităţi academice (colocvii, simpozioane, mese rotunde), activităţi de promovare a limbii chineze (Concursul internaţional anual de limbă chineză, examene HSK).

 

Publicaţii: 

Volumul aniversar 50 de ani de sinologie, EUB, 2006, revista Tradiţii în dialog, în colaborare cu Departamentul de Limbi şi Literaturi Orientale

Cursuri, manuale: Lingvistică chineză, EUB, 2005; Prelegeri de confucianism, EUB, 2008

 

Parteneri:

- Universitatea de Limbi Străine din Beijing - Beijing Waiyu daxue, Institutul chinez organizator al activităţilor de promovare a limbii chineze- Han ban, Departamentul de Limbi Orientale al Universităţii din Gent

 

Activităţile Centrului de Studii Chineze se desfăşoară conform obiectivelor şi planurilor de cercetare anuale.

 

Grupuri de cercetare:

- studii culturale

- studii de lingvistică chineză

- traductologie

- didactică

 

Teme de cercetare: Confucianismul ca model cultural, Modernitatea alternativă, Traducerea culturală, traducerea  termenilor-cheie, Verbele de direcţie din limba chineză

 

Texte fundamentale traduse:

- Lie Zi, Calea vidului desăvîrşit, Polirom, 2000

- Xun Zi, Calea guvernării ideale, Polirom, 2004

- Zhuang Zi, Călătorie liberă, Humanitas, 2009

 

Activități ale Centrului de Studii Chineze:

- seminarul conducerii Asociaţiei Europene de Studii Chineze, Bucureşti, 2004

- 10 colocvii anuale ale C.S.C, mese rotunde,  6 prelegeri ale lectorului chinez, 5 sesiuni de comunicări

- aniversarea a 50 de ani de sinologie în Universitatea din Bucureşti

- colocviul internaţional pe tema traducerilor, Bucureşti-Beijing, 2008

- workshopuri lunare cu masteranzii

 

Finalizarea a cinci teze de doctorat, conduse, asistate în cadrul centrului, avînd subiecte din temele de cercetare referitoare la confucianism, modernitate şi traducere conceptuală.

                          CENTRUL DE STUDII CHINEZE

 

Este infiinţat în anul 2000, în urma aprobării Consiliului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine ( NR.873, 18. 12, 2000) şi a Rectorului Universităţii din Bucureşti. Centrul este reactivat de Universitatea din Bucureşti, prin aprobarea din Senat, Decizia Nr. 2309 din 10.09.2007.

 

Sediul centrului: Str. Pitar Moş nr.7, sala 33.

 

Amenajat la început din sponsorizarea oferită de Ambasada R.P. Chineze, a fost ulterior dotat cu aparatură electronică, obţinută prin proiectul propriu din 2006.

 

Obiectivele centrului:

-         crearea unui cadru instituţionalizat pentru studiile de sinologie, în care să fie angrenaţi profesorii, studenţii, masteranzii şi doctoranzii secţiei de limba chineză

-         înfiinţarea unui centru de traduceri axat pe traducerea textelor fundamentale precum şi a unor lucrări de sinologie 

-         amenajarea unei biblioteci de specialitate, prin donaţiile de carte din China

-         acordarea de consultanţă în domeniul limbii şi culturii chineze

 

Centrul de Studii Chineze se află în subordinea Facultăţii de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti.

 

Structura de conducere:

Director: prof.dr. Florentina Vişan

Membrii colegiului director: prof. dr.Luminiţa Bălan, lector dr. Dinu Luca, dr. Mugur Zlotea

 

Atribuţii:

Centrul de Studii Chineze organizează împreună cu secţia de Limbă Chineză a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine activităţi academice (colocvii, simpozioane, mese rotunde), activităţi de promovare a limbii chineze (Concursul internaţional anual de limbă chineză, examene HSK).

Publicaţii:  Volumul aniversar 50 de ani de sinologie, EUB, 2006, revista Tradiţii în dialog, în colaborare cu Departamentul de Limbi şi Literaturi Orientale

 

Parteneri:

Universitatea de Limbi Străine din Beijing- Beijing Waiyu daxue, Institutul chinez organizator al activităţilor de promovare a limbii chineze- Han ban, Departamentul de Limbi Orientale al Universităţii din Gent

 

Activităţile Centrului de Studii Chineze se desfăşoară conform obiectivelor şi planurilor de cercetare anuale

Grupuri de cercetare:

-         studii culturale

-         studii de lingvistică chineză

-         traductologie

-         didactică

 

Teme de cercetare: Confucianismul ca model cultural, Modernitatea alternativă, Traducerea culturală, traducerea  termenilor-cheie, Verbele de direcţie din limba chineză

Texte fundamentale traduse: Lie Zi, Calea vidului desăvîrşit, Polirom, 2000; Xun Zi, Calea guvernării ideale, Polirom, 2004; Zhuang Zi, Călătorie liberă, Humanitas, 2009

 

Cursuri, manuale: Lingvistică chineză, EUB, 2005; Prelegeri de confucianism, EUB, 2008

Seminarul conducerii Asociaţiei Europene de Studii Chineze, Bucureşti, 2004

 

10 colocvii anuale ale C.S.C, mese rotunde,  6 prelegeri ale lectorului chinez, 5 sesiuni de comunicări

 

Aniversarea a 50 de ani de sinologie în Universitatea din Bucureşti

 

Colocviul internaţional pe tema traducerilor, Bucureşti-Beijing, 2008

 

Workshopuri lunare cu masteranzii

 

Finalizarea a cinci teze de doctorat, conduse, asistate în cadrul centrului, avînd subiecte din temele de cercetare referitoare la confucianism, modernitate şi traducere conceptuală.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Mai 2012.