Departamentul de Științe Administrative

Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti pregăteşte, în conformitate cu o tradiţie care datează din 1863, specialişti în domeniul filologic şi, în conformitate cu dinamismul specializărilor, cu cerinţele pieţei muncii, specialişti în domeniul ştiinţelor comunicării şi al studiilor culturale, al ştiinţelor documentării şi informării, al ştiinţelor administrative. Preocupată de raporturile contemporane dintre spaţiul academic şi cel al culturii proprii şi al altor culturii, dintre spaţiul academic şi societatea civilă, Facultatea de Litere poate oferi studenţilor un cadrul superior, preconizând deschiderea unor programe noi de studii, în conformitate cu cadrul legislativ al reformei învăţământului superior şi cu potenţialul ei formativ.

Specializării Asistenţă Managerială, Secretariat si Informatica Aplicata din cadrul Facultăţii de Litere se ocupa de formarea profesională a unor specialişti în domeniul administrativ, asistentei manageriale si secretariatului, printr-o pregătire teoretica şi practică adecvată, precum şi dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor necesare construirii unei cariere de succes. Specializarea urmăreste promovarea unui sitem de învăţământ de calitate, interactiv şi inovativ, fundamentat pe abordarea practică, pe cercetarea ştiinţifică, încurajand modul de gândire independent şi anticipativ.

Misiunea specializării Asistenţă Managerială şi Secretariat este clar formulată, fiind axată atât pe aspectele didactice-formative, cât şi pe activitatea de cercetare ştiinţifică. Ea conţine şi elemente de specificitate şi oportunitate, în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Universitatea Bucuresti, Str. Edgar Quinet nr.5-7
Tel: 021.311.68.35
Fax: 031.8153875
Email: centru.diginfo@gmail.com
web: www.diginfo.ro

departament din:
Facultatea de Litere.

Conducere

Director:

Conf.univ.dr. Niculina Vârgolici
Pagină actualizată la 17 Decembrie 2014.