Colectiv Etnologie și Folclor

Specializarea Studii culturale. Etnologie din cadrul Facultăţii de Litere funcţionează cu avizul ARACIS din anul universitar 2008-2009. Anterior, între anii 1999-2004, a fost inclusă în programul de licenţă ca specializare B.

Misiunea secţiei este formarea specialiştilor în domeniul cercetării şi interpretării culturii populare româneşti în context balcanic şi european, capabili să înţeleagă, să evalueze, să administreze şi să promoveze adevăratele valori tradiţionale.

Programul de studiu include cursuri fundamentale, de specialitate şi opţionale în domeniile antropologie culturală, etnologie şi folclor, dar şi de legislaţie şi management cultural, antropologie vizuală, etnomuzicologie şi etnocoreologie. Acestea oferă studenţilor perspective moderne pentru a înţelege, a explica şi respecta „diferenţa” ca factor de identitate culturală; de a-şi forma deprinderi de observare, înregistrare şi interpretare a faptelor de cultură tradiţională şi a fenomenelor contemporane aflate în continuă schimbare; de a acumula cunoştinţele necesare demersurilor de proiectare a strategiilor de păstrare, transmitere şi valorificare a patrimoniului imaterial în cadre formale şi non-formale.

Avem ca parteneri instituţionali Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, al Academiei Române, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România, Universitatea de Vest din Timişoara şi Departamentul de Antropologie Culturală al Universităţii „Victor Segalen”, Bordeaux 2, Franţa. De asemenea, aplicaţiile practice şi cercetările de teren se efectuează cu sprijinul instituţiilor patrimoniale judeţene din Arad, Alba, Argeş, Braşov, Olt, Sălaj şi Vrancea.

Absolvenţii specializării Studii culturale. Etnologie vor putea deţine posturi incluse în Codul Ocupaţiilor din România precum: cercetători, muzeografi, referenţi ştiinţifici, inspectori şi experţi în domeniul patrimoniului imaterial, cadre didactice universitare, consultanţi de specialitate în instituţii de spectacol, în turism şi ONG-uri, precum şi în administraţia centrală şi regională, redactori şi editori în mass-media.

Studiile pot fi continuate cu masteratul în etnologie, antropologie culturală şi folclor şi doctorat.

 

Cadre didactice ale specializării Etnologie și folclor:

 

Prof. univ. dr. Rodica Zane

Conf. univ. dr. Ioana Ruxandra Fruntelată

Conf. univ. dr. Narcisa Alexandra Ştiucă

Lect. univ. dr. Lucia Ofrim

Lect. univ. dr. Adrian Stoicescu

Asist. univ. dr. Cătălin Constantin

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 25 Martie 2013.