Al 17-lea Colocviu Internațional al Departamentului de lingvistică: Variație în română și în limbile romanice (24-25 noiembrie 2017)

Fisier de tip .pdf ! LR.17.program  

Al 16-lea Colocviu Internațional al Departamentului de lingvistică: Lingvistică românească, lingvistică romanică (25-26 noiembrie 2016)

Fisier de tip .pdf ! Worshop.Formal.Approaches.Bucharest.2016.2nd.call

Fisier de tip .pdf ! circulara-Bucuresti-call-for-papers-Bucharest.2016

Fisier de tip .pdf ! Afis_2016  

Fisier de tip .pdf ! PROGRAM 

 

Al 15-lea Colocviu Internațional al Departamentului de lingvistică: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române (27-28 noiembrie 2015)

Fisier de tip .doc ! circulara Bucuresti - call for papers Bucharest.2015 

Fisier de tip .doc ! Comitetul stiintific 2015 

Fisier de tip .pdf ! Program_Bucuresti_2015 

Al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de lingvistică: Variația lingvistică: probleme actuale (28-29 noiembrie 2014)

Fisier de tip .doc ! circulara.call for papers 

Fisier de tip .doc ! program colocviu Bucuresti 2014 

Fisier de tip .pdf ! comitet stiintific 2014 

Al 13-lea Colocviu Internațional al Departamentului de lingvistică (13-14 decembrie 2013)

Fisier de tip .doc ! prima circulara2013.first call 

Fisier de tip .pdf ! colocviu-comitete

 

Fisier de tip .doc ! Colocviu 2013 program final bun 

 

 

  Al 12-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de lingvistică - Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică
Fisier de tip .pdf ! Program colocviu 14-15 decembrie 2012 

Fisier de tip .pdf ! colocviu-comitete 

 

 

 

 

 

Departamentul de Lingvistică

Departamentul de lingvistică cuprinde specialişti de prestigiu în domeniul lingvisticii, al căror principal obiect de cercetare este limba română, sub toate aspectele şi în toate varietăţile sale, în sincronie şi diacronie. Preocupările ştiinţifice ale membrilor departamentului acoperă o arie largă, de la morfosintaxa limbii române, fonetică şi fonologie, lexic, frazeologie, semantică lexicală, terminologie, stilistică, retorică şi pragmatică – la istoria limbii, filologie, dialectologie, lingvistică computaţională etc.

            Departamentul are un masterat propriu – Studii avansate în lingvistică. Structura şi funcţionarea limbii române şi asigură organizarea studiilor doctorale în domeniul lingvistic aplicate limbii române (13 profesori sunt conducători de doctorat).

            Activitatea ştiinţifică se desfăşoară prin intermediul centrului de cercetare al Departamentului – Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) – şi în colaborare cu institutele Academiei Române (în primul rând cu Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”). Membrii departamentului au participat şi participă la mai multe proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale.

            Departamentul organizează anual, la începutul lunii decembrie, un colocviu internaţional, ajuns în 2012 la a douăsprezecea ediţie.

 

Istoric Departamentul de lingvistică este unul dintre cele mai vechi ale facultăţii, continuând activitatea Catedrei de limba română, apărute prin reunirea catedrelor de Istoria limbii române şi de Limba română contemporană. Sub diverse titulaturi şi cuprinse în diferite structuri administrative, disciplinele filologice şi lingvistice au fost predate încă de la constituirea Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, astfel că printre figurile tutelare ale Departamentului se numără, începând din secolul al XIX-lea, Bogdan Petriceicu Hasdeu, August Treboniu Laurian, Lazăr Şăineanu, apoi Ov. Densusianu, Al. Rosetti, I. A. Candrea, J. Byck, Tache Papahagi, Iorgu Iordan, Al. Graur şi, mai aproape de noi, Ion Coteanu, Boris Cazacu, Em. Vasiliu, Liviu Onu, Matilda Caragiu Marioţeanu, Theodor Hristea şi mulţi alţii.

 

Membri: În momentul de faţă, Departamentul cuprinde 34 de membri (profesori, conferenţiari, lectori, asistenţi) şi 9 profesori emeriți: Angela Bidu Vrănceanu, Grigore Brâncuş, Florica Dimitrescu, Maria Cătănescu, Liliana Ionescu Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Valeria Guţu Romalo, Nicolae Saramandu.

            Sunt membri corespondenţi ai Academiei Române profesorii Gabriela Pană Dindelegan şi Gheorghe Chivu şi – dintre profesorii consultanţi –Valeria Guţu Romalo, membru de onoare, şi Grigore Brâncuş, membru corespondent.

 

Didactică: Membrii departamentului asigură o bună parte din cursurile şi seminarele specialităţii de licenţă Limba şi literatura română – O limbă şi literatură străină (cursuri generale – Limbă română contemporană, Istoria limbii, Lingvistică generală – şi numeroase cursuri opţionale), precum şi cursuri adaptate la necesităţile altor programe de licenţă (Literatură universală şi comparată—o limbă şi literatură străină; Etnologie; Comunicare şi relaţii publice; Studii europene; Biblioteconomie şi ştiinţa informării; Asistenţă managerială şi secretariat). De asemenea, membrii departamentului ţin cursurile şi atelierele masteratului de specialitate Studii avansate în lingvistică, precum şi cursuri la alte programe de masterat ale facultăţii (Didactici ale disciplinelor filologice, Teoria şi practica editării etc.).

            Un alt obiect de activitate didactică a departamentului este reprezentat de organizarea cursurilor introductive şi practice de predare a românei ca limbă străină pentru anul pregătitor şi pentru studenţii Erasmus şi de realizarea unor testări naţionale şi internaţionale, în colaborare cu Institutul limbii române şi cu alte instituţii.        

 

Cercetare: CLTA

 

 

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Edgar Quinet 5-7, Sector 1, 010017, Bucureşti, România
Tel: +4 021.314.35.08/int.2118
Tel/Fax: +4 021.313.43.36
Email: madalina.naidinoaia@litere.ro

departament din:
Facultatea de Litere.

Conducere

Director departament: Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU
Secretar departament: asist. drd Mădălina NAIDINOAIA

Consiliul departamentului:

Prof. univ. dr. Rodica Zafiu
Prof. univ. dr. Andra Vasilescu
Prof. univ. dr. Camelia Stan
Conf. univ. dr. Ioana Valentina Murăruș
Conf. univ. dr. Camelia Ușurelu
Pagină actualizată la 22 Noiembrie 2017.