Practical Course

 

Cerințe

  1. 75% prezență. Studenții care nu  vor avea acest număr de prezențe, nu au dreptul să se prezinte la examen.
  2. Medie Finală: Examen parțial (scris, jumătatea semestrului) + Examen final (scris și oral).
  3. Activitatea în clasă va fi recompensată cu bonusuri/puncte scăzute:

Trei teme nefăcute= 1 punct scăzut din nota finală

Trei răspunsuri bune în clasă: un punct de bonus pentru nota finală (în cazul în care este necesar)

  1. Bibliografie recomandată: Visan, N & R. Visan. English Grammar and Practice for Advanced Learners, Bucuresti: Cavaliotti, 2006;  Huddleston, R. & G.K. Pullum. A Student’s Introduction to English Grammar, Cambridge: CUP, 2002; Cox, K & D. Hill. English for Academic Purposes, Pearson: Longman, 2004. 
  2. Bibliografie opțională: Sorea, Daniela. Translation Theory and Practice. Bucuresti: Coresi, 2007; Cornilescu, Alexandra. Accuracy and Fluency.  Iasi: Institutul European, 1995
  3. Subiecte de gramatică: Timp și Modalitate
  4. Activități:  Reading Comprehension, Translation Romanian/English, English/Romanian, Vocabulary, Listening Comprehension, Conversation, Writing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated at: October 03, 2011.