SCOALA DOCTORALA DE GEOLOGIE

DIRECTORUL SCOLII DOCTORALE: prof.dr.ing.DANIEL SCRADEANU

sigla SDG

USER NAME SKYPE ACCOUNT:

scoaladoctoralageologie@yahoo.com


hydro_romHROMmineral_rom

Intre Ştiinţele Pământului, Geologia şi Geofizica - în sensul cel mai larg – sunt domeniile care cumulează specializări dintre cele mai diverse, de la Cristalografie şi Mineralogie la originea şi evoluţia Pământului, de la Paleontologie şi Stratigrafie la Geodinamică, de la Vulcanologie la Petrografie, de la Hidrogeologie la Geologie marină, pentru a aminti doar direcţii de cercetare şi, implicit, discipline care şi-au câştigat, în timp, o poziţie bine definită în cercetare şi programele de învăţământ. Dacă acestora le adăugăm Sedimentologia, Metalogenia, Geologia ambientală, Geologia inginerească, Geochimia, Seismologia, Geologia planetară, Teledetecţia...diversitatea lor este de natură să recomande Geologia ca o ştiinţă pluridisciplinară, complexă şi fundamentală pentru înţelegerea formării şi evoluţiei scoarţei terestre, a naşterii în cadrul ei a tuturor resurselor minerale – cărbuni, hidrocarburi, substanţe utile metalifere (aur, argint, cupru, plumb, zinc, fier, aluminiu) şi nemetalifere (sare, gips, caolin, barit, granit, marmoră), cele radioactive (uraniu, thoriu) şi, nu în ultimul rând, a locurilor în care se acumulează rezervoarele de apă potabilă şi minerală. 

Alături de toate acestea Geofizica, cu specializările ei – seismică, gravimetrie, magnetism terestru, electrometrie, radiometrie, geotermometrie, este astăzi un domeniu fundamental care investighează structura adâncă a Pământului şi, prin numeroase alte conexiuni, este parte componentă a numeroase programe inter- şi multi disciplinare.

O foarte sumară analiză a fenomenelor naturale cu efecte catastrofice pentru omenire – cutremurele de pământ, erupţiile şi explozile vulcanice, alunecările de pământ, inundaţiile....demonstrează că înţelegerea cauzelor care le-au generat şi căutarea căilor de a le preveni este în totalitate, de esenţă geologică şi geofizică.


 

 

Școala Doctorală de Geologie(SDG)

funcționează din anul 2005


Conducere

Director:

prof.dr.ing.Daniel SCRĂDEANU

telefon office: 0213051405


 

Consiliul Scolii doctorale:

prof.dr.ing.Daniel SCRĂDEANU

dr.ing. Marin PALCU

drd.Florin NACHE


FORMULARE PENTRU DOCTORANZI

 

Fisier de tip .doc ! Raport lunar de activitate        (doctorand bursier)   P.V.


Planuri de pregatire individuală - modele

Fisier de tip .doc ! PPI_romana

Fisier de tip .doc ! PPI_ENGLEZA

 

 

 

 

 

 


 

 

 
Pagină actualizată la 12 Ianuarie 2018.