UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ISTORIE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - I.D.
CONVERSIE PROFESIONALĂ

 

         Dragi studenţi,

       Cursurile anului universitar 2015-2016 vor începe sâmbătă, 24 octombrie 2015, ora 8.00, conform orarului afişat ulterior. 

 

Orar CONVERSIE
Semestrul I
Anul universitar 2015-2016

 

Anul I

Data

Ora

Disciplina

Sala

24 X. 2015

8.00 – 10.00

Didactica ariei curriculare „Om și societate” (C. Căpiţă)

Amf. Iorga

10.00 – 12.00

Antropologia relaţiilor de putere(Al. Ţârlea)

Amf. Iorga

12.00 – 14.00

Cultură, civilizaţie si expresii ale autoritatii in lumea antică (M. Marcu)

Amf. Iorga

14.00 – 16.00

Ştiinţe auxiliare (M. Gheboianu)

Amf. Iorga

 

 

 

21 XI. 2015

8.00 – 10.00

Didactica ariei curriculare „Om și societate” (C. Căpiţă)

Amf. Iorga

10.00 – 12.00

Antropologia relaţiilor de putere(Al. Ţârlea)

Amf. Iorga

12.00 – 14.00

Cultură, civilizaţie si expresii ale autoritatii in lumea antică (M. Marcu)

Amf. Iorga

14.00 – 16.00

Ştiinţe auxiliare (M. Gheboianu)

Amf. Iorga

16.00 – 18.00

 

 

 

 

12 XII 2015

 

8.00 – 10.00

Didactica ariei curriculare „Om și societate” (C. Căpiţă)

Amf. Iorga

10.00 – 12.00

Antropologia relaţiilor de putere(Al. Ţârlea)

Amf. Iorga

12.00 – 14.00

Cultură, civilizaţie si expresii ale autoritatii in lumea antică (M. Marcu)

Amf. Iorga

14.00 – 16.00

Ştiinţe auxiliare (M. Gheboianu)

Amf. Iorga

 

 

 

 

 

16.I.2016

 

8.00 – 10.00

Didactica ariei curriculare „Om șisocietate” (C. Căpiţă)

Amf. Iorga

10.00 – 12.00

Antropologia relaţiilor de putere(Al. Ţârlea)

Amf. Iorga

12.00 – 14.00

Cultură, civilizaţie si expresii ale autoritatii in lumea antică (M. Marcu)

Amf. Iorga

14.00 – 16.00

Ştiinţe auxiliare (M. Gheboianu)

Amf. Iorga

16.00 – 18.00

 

 

 

 

Anul II

Data

Ora

Disciplina

Sala

24 X. 2015

8.00 – 10.00

Procesul de modernizare in spatiul institutional si societal romanesc(sec.XVIII-XIX) (C. Gudin)

211

10.00 – 12.00

Opțional didactică: Predarea istoriei şi educaţia civica(C. Căpiţă)

211

12.00 – 14.00

Procesul de modernizare in Europa (secolele XVII-XIX) (B. Antoniu)

211

14.00 – 16.00

Didacticaistoriei 1 (C. Căpiţă)

211

 

 

 

21 XI. 2015

8.00 – 10.00

Procesul de modernizare in spatiul institutional si societal romanesc (sec.XVIII-XIX) (C. Gudin)

211

10.00 – 12.00

Opțional didactică: Predarea istoriei şi educaţia civica(C. Căpiţă)

211

12.00 – 14.00

Procesul de modernizare in Europa (secolele XVII-XIX) (B. Antoniu)

211

14.00 – 16.00

Didactica istoriei 1 (C. Căpiţă)

211

 

 

 

 

 

12XII 2015

 

8.00 – 10.00

Procesul de modernizare in spatiul institutional si societal romanesc (sec.XVIII-XIX) (C. Gudin)

211

10.00 – 12.00

Opțional didactică: Predarea istoriei şi educaţia civica(C. Căpiţă)

211

12.00 – 14.00

Procesul de modernizare in Europa (secolele XVII-XIX) (B. Antoniu)

211

14.00 – 16.00

Didactica istoriei 1 (C. Căpiţă)

211

 

 

 

 

 

16.I.2016

 

8.00 – 10.00

Procesul de modernizare in spatiul institutional si societal romanesc (sec.XVIII-XIX) (C. Gudin)

211

10.00 – 12.00

Opțional didactică: Predarea istoriei şi educaţia civica(C. Căpiţă)

211

12.00 – 14.00

Procesul de modernizare in Europa (secolele XVII-XIX) (B. Antoniu)

211

14.00 – 16.00

Didactica istoriei 1 (C. Căpiţă)

211

 

 

 

 

 

Fisier de tip .doc ! Metodologie_conversie_profesionala

 

ORGANIZAREA ADMITERII

Admiterea în cadrul programului de formare de conversie postuniversitară la specializarea Istorie din cadrul Universității din București, se realizează pe baza analizei dosarului de înscriere, conform criteriilor stabilite şi în limita locurilor disponibile .

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERI:

9 – 21 IULIE 2015, orele 9,00-14,00 (fără zilele de sâmbătă și duminică)

• 1-23 SEPTEMBRIE 2015, orele 9,00-14,00 (fără zilele de sâmbătă și duminică)

 

Taxă de înscriere:

  •  100 RON/dosar

 

LOCUL DE ÎNSCRIERE:

Facultatea de Istorie, Secretariat, Bd.Regina Elisabeta,nr.4-12, sector 1, București

Persoană de contact: Ratcu Constanța,Tel. 021/3100680/ 0722531728,

e-mail: mihaelamustatea@yahoo.com

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

• Cerere tip (conform anexei 1);

• Formular de înscriere tip (conform anexei 2);

• Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată;

• Diploma de studii şi foaia matricolă pentru ultimele studii absolvite, în original sau copie legalizată;

• Certificatul de naştere, în copie legalizată;

• Adeverinţa medicală 

• Trei fotografii tip buletin de identitate;

• Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere;

• Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate ;

• Copie carte de muncă ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 21 Octombrie 2015.