Admitere Master Facultatea de Istorie 2015

ADMITERE STUDII DE MASTER 2015-2016

 

SEPTEMBRIE 2015


ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

 

TEHNICI DIPLOMATICE

 

ISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX-XXI

 

POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX

STUDII MEDIEVALE

INTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI ANTICHITATE

ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA

ISTORIE, RESURSE CUTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE MASĂ

EXPERIMENTE  ALE MODERNITĂŢII

 

Nr. crt.

PROGRAM DE STUDIU/SPECIALIZARE

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NUMĂR DE LOCURI

Subvenționate

Cu taxă

1.

ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

ZI

24

30

2.

TEHNICI DIPLOMATICE

ZI

24

30

3.

ISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX-XXI

ZI

10

30

4.

POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX

ZI

10

25

5.

STUDII MEDIEVALE

ZI

16

25

6.

INTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI ANTICHITATE

ZI

15

30

7.

ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

ZI

20

25

8.

ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA

ZI

15

25

9.

ISTORIE, RESURSE CULTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

ZI

12

25

10.

ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE MASĂ 

ZI

15

25

11.

EXPERIMENTE  ALE MODERNITĂŢII

ZI

12

30

 CONDIŢII DE ADMITERE

Pentu toate programele admiterea se face  pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:

 Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;

 

•  Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.

Proiectul trebuie să respecte următoarele elemente de bază:

• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;

• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:

– definirea subiectului;

– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;

– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;

– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;

– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;

– o bibliografie relevantă.

 

CALENDAR ADMITERE

TAXA DE ADMITERE ŞI DE STUDII

• Înscrieri: 3 – 11 septembrie;

• Examene: 14 – 19 septembrie;

• Data limită de afişare a rezultatelor: 23 septembrie.

Taxa de admitere: 150 LEI/dosar de admitere depus;

• Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 LEI/AN. 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

  • Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);
  • Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2015) în original;
  • Copie legalizată a certificatului de naştere;
  • Fotocopia cărţii de identitate;
  • Adeverinţă medicală eliberată recent;
  • Taxa de admitere (achitată la facultate);
  • Dosar plic;
  • 4 fotografii tip buletin;
Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.
Programele de master oferite de Facultatea de Istorie 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 31 August 2015.