Master ID Diplomatie si istorie politica

Prezentare Master

Diplomatie si istorie politica în secolele XIX-XXI
Facultatea de Istorie din Universitatea din Bucuresti ofera absolventilor din învatamântul universitar, începând cu anul 2009, un program de studii postuniversitare – masterat - în domeniul istoriei relatiilor internationale. Acest program se va derula în formatul specific învatamântului deschis la distanta. În perioada 2006-2009 facultatea de Istorie a derulat un program similar, Master în Integrare Europeana si Relatii Internationale, absolvit de un numar de aproximativ 50 de studenti.
Proiectul noului program de master în Diplomatie si Istorie Politica în secolele XIXXXI a fost conceput plecând de la nevoia de a se introduce în învatamântul post-universitar studierea fenomenului relatiilor internationale contemporane pe coordonatele sale politice, diplomatice, militare, economice, geopolitice si societale ca o modalitate de pregatire a noilor generatii de studenti pentru acele evolutii în plan international care marcheaza începutul secolului XXI.
De asemenea, motivatia ce a stat la baza initierii acestui proiect a cuprins si convingerea ca o analiza academica interdisciplinara - istorie, stiinte politice, geopolitica, economie etc. este absolut necesara pentru sporirea calitatii procesului de învatamânt din România si racordarea acestui cu tendintele europene si mondiale. În realizarea proiectului, în scopul obtinerii unei profesionalizari eficiente si coerente, au fost luate în considerare în principal domeniile de cunoastere proprii fenomenului istoric, urmarindu-se în plus familiarizarea cursantilor cu cele mai importante si noi achizitii din zona teoriei si practicii relatiilor internationale.
În conceperea curriculei s-a urmarit atât introducerea studiilor privind evolutiile politico-diplomatice ale celor mai importanti actori internationali în perioada amintita cât si realizarea compatibilitatii dintre sistemul de cercetare de tipul „nucleelor de reflectie” (thinktank), specific universitatilor occidentale si experienta româneasca în domeniu.
Competentele de specialitate vizate în cadrul programului sunt, pe scurt, urmatoarele:
- utilizarea competenta si relevanta a bagajului conceptual specific precum si a tehnicilor si metodologiilor de lucru proprii domeniului în cauza,
- deprinderea tehnicilor de utilizare a surselor primare si secundare în conformitate cu standardele academice existente, examinarea critica si discriminarea între diferitele categorii de text si de instante de comunicare,
- dezvoltarea unor abilitati specifice precum spiritul analitic, gândirea critica, perceperea coerenta a timpului si a spatiului istoric, întelegerea coordonatei fenomenologice si procesuale, investigarea si interpretarea fenomenelor istorice.
În cadrul programului de masterat un accent deosebit este pus pe studierea fenomenului relatiilor internationale si al problematicii de securitate din secolul XIX pâna la începutul secolului XXI, luându-se în considerare conceptul cuprinzator actual al relatiei dinamice dintre diplomatie si politica cu toate dimensiunile sale: politica, economica, militara, culturala etc.
În acest context, programul si-a propus profesionalizarea studentilor în directia excelentei academice, intentionând a se manifesta si actiona dincolo de traditional si solutii generale, propunând un nivel înalt al analizei stiintifice si al expertizei în domenii partial explorate în România, precum management-ul diplomatic al afacerilor internationale, tipologii diverse ale conceptelor de securitate în plan national si euro-atlantic, tehnici si mecanisme de gestionare a crizelor, analize operationale si strategii, analiza mecanismelor si tiparelor decizionale.
Programul ofera cursuri structurate în formule complexe, teoretice, metodologice si practice, ce cupleaza eficient instrumente analitice si acizitii gnoseologice din variate domenii – istorie, drept, stiinte politice, geopolitica, economie, filozofie politica, diplomatie – cu scopul de a pregati absolventi calificati într-un domeniu ce beneficiaza de o piata a muncii în continua dezvoltare. De la institutiile guvernamentale la organizatiile non-guvernamentale de profil, România, în noul context international si în calitate de membru activ al comunitatii euro-atlantice, are fara îndoiala nevoie de un numar crescând de specialisti în relatiile internationale.

Titularii disciplinelor sunt cadre universitare cu mare experienta didactica si autoritate profesionala. Volumele stiintifice publicate si programele de cercetare în care au fost antrenati au fost focalizate, cu precadere, asupra studierii în profunzime a fenomenelor istorice pe paliere diplomatice, politice, economice, asupra raporturilor de securitate în spatiul euroatlantic, istoriei si evolutiei institutiilor de securitate cu vocatie universala (Liga Natiunilor, O.N.U.) si regionale (N.A.T.O., C.E.E., U.E. etc.). O atentie speciala a fost acordata studiilor comparative, elaborate într-o maniera interdisciplinara.
O atentie deosebita a fost acordata spre acele sectoare în care politica externa si internationala a României si-a precizat prioritatile (Integrarea Europeana si Euro-Atlantica) dar programul de master este dedicat si cunoasterii istoriei si evolutiei internationale în spatiul Euro-Atlantic în domeniile politico-militar si economic, în diferite etape ale istoriei secolelor XIX si XX. Se are în vedere conjugarea a doua actiuni majore, una de formare continua în profesie si alta de cercetator în domeniul relatiilor internationale.
Obiectivele Programului de Diplomatie si istorie politica în secolele XIX-XXI
- Institutionalizarea pregatirii de specialitate în domeniul relatiilor internationale, în conformitate cu necesitatea participarii României la dinamica internationala, pentru adâncirea integrarii în structurile europene si euro-atlantice;
- Aprofundarea pregatirii absolventilor din institutiile academice, în domeniul istoriei relatiilor internationale contemporane, cu scopul înlesnirii desfasurarii unei activitati profesionale în cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale din tara si strainatate;
- Asigurarea unei pregatiri corepunzatoare absolventilor unor institutii de învatamânt superior care doresc sa-si perfectioneze si sa-si îmbogateasca nivelul de cunostinte specifice, pentru a desfasura o activitate ulterioara în structuri politice sau de cercetare stiintifica.

Desfasurare
Programul de master, cu o durata de doi ani, cuprinde activitati didactice integrate, simulari, cercetari si analize, prezentari orale si scrise.
Concursul de admitere se desfasoara în conformitate cu prevederile legale si regulamentele interne ale Universitatii din Bucuresti si consta în doua probe – un proiect de cercetare sau un eseu pe o tematica anuntata anterior si un interviu în fata unei comisii de specialitate.
Curricula oferita contine atât discipline teoretice, cât si teme practice si exercitii pentru abilitati si se concentreaza asupra comunicarii, simularii, abordarilor integrate a studiilor de caz, analizelor fenomenelor si proceselor curente. Disciplinele teoretice acopera domenii variate de la istoria si teoria relatiilor internationale la drept international, relatii economice internationale, studii de securitate si geopolitica. În cadrul programului sunt prevazute seminarii practice si seminarii aplicate .
De asemenea în cadrul programului se are în vedere centrarea pregatirii studentilor preponderent pe studiul individual si implicarea în cercetari personale sau în grup. Aceasta strategie de lucru urmareste consolidarea unor deprinderi practice de studiu individual, cautarea si studierea unei bibliografii si derularea unor investigatii proprii. Pentru o mai buna coordonare a activitatii, studentii sunt organizati în echipe de lucru carora le este atribuit un cadru didactic „tutor”, care va îndruma activitatea sau va include echipa reespectiva în propria sa activitate de cercetare. Ultima forma de îndrumare este de preferat. Temele de cercetare
sunt alese în functie de preocuparile cadrelor didactice si de interesul studentilor.
La finalul programului studentii vor realiza o lucrare de cercetare stiintifica supusa evaluarii unei comisii de specialitate. Absolvirea programului de master se probeaza prin Diploma de master.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 09 Martie 2011.