Doctorat

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2015-2016 
MARŢI 27 OCTOMBRIE 2015, ORA 14.00 SALA DE LECTURĂ A CADRELOR DIDACTICE

 

Cursuri în cadrul programului de pregătire universitară avansată
(pentru doctoranzii înmatriculați în octombrie 2015)

 

–       Despre arhive, biblioteci, manuscrise, cărți rare și documente - de la cercetarea clasică la epoca internetului – 4 ore/săptămână, Prof. univ. dr. Viorel Panaite (marți, orele 14-18, Facultatea de Istorie, sala 8)

–       Metodologia cercetării istorice. Definirea temelor de cercetare și poziționarea istoriografică – 4 ore/săptămână, Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (miercuri, orele 16-20, Facultatea de Istorie, sala 8)

–       Proiecte de țară și politici externe în România secolului XXSurse și metodologie – 2 ore/săptămână, Prof. univ. dr. Mihai Retegan (vineri, orele 14-16, Facultatea de Istorie, Sala 303)

–       Competențe transversale pentru doctoranzi. Managementul proiectului – 2 ore/săptămână, Prof. univ. dr. Paul Marinescu (in fiecare vineri, intre 6 noiembrie si 11 decembrie, orele 16-18, Laborator 1 Informatică, Facultatea de Administrație și Afaceri)

 

Cursurile se vor ține timp de 12 săptămâni, în perioada 2 noiembrie 2015 – 29 februarie 2016, de comun acord cu titularul cursului.

Prof.dr. Viorel Panaite
Directorul Școlii Doctorale de Istorie

 

OFERTA DE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE PENTRU DOCTORANZII ÎNMATRICULAŢI LA 01.10.2015,
CURSURI DEDICATE COMPETENŢELOR TRANSVERSALE


1,,Sistemul normativ şi judiciar al Uniunii Europene/The Legal and Judicial System of the European Union’’, (6 credite ECTS) – Prof. univ. dr. Elena SiminaTănăsescu, curs în limba englezănumăr ore de curs – 24.

Cursul se desfăşoară astfel:

–       08 octombrie 2015, între orele 14-20, sala C Stoicescu;

–       09 octombrie 2015, între orele 14-20, sala de consiliu a Facultăţii de Drept (decanat);

–       10 octombrie 2015, între orele 10-16, sala Petre Antonescu;

–       11 octombrie 2015,între orele 10-16, sala Petre Antonescu.

 

2. ,,Dreptul internaţional al drepturilor omului, umanitar, al refugiaţilor şi criminal/Droit international des droits de l'homme, humanitaire, des réfugiés et criminal’’, (6 credite ECTS) – Prof. univ. dr. Corneliu-Liviu Popescu, curs în limba franceză, număr ore de curs – 24;

Cursul este organizat în comun de Şcoala Doctorală de Drept şi de Institutul Juridic Francofon Doctoral şi Postdoctoral al Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene

Cursul se desfăşoară astfel:

–       02 octombrie 2015, între orele12-20, sala C. Stoicescu;

–       03 octombrie 2015, între orele 8-16, sala C Stoicescu;

–       04 octombrie 2015, între orele 8-16, sala C Stoicescu.

 

3. ,,Managementul şi etica cercetării biologice”(10 credite ECTS) – Conf. univ. dr. Elena Ionică.

Cursul se va desfăşura astfel:

–       timp de 12 săptămâni în fiecare zi de miercuri, începând din 14 octombrie 2015, orele 16.00.

Cursul va avea loc în Laboratorul de Biochimie din cadrul Facultăţii de Biologie de pe Splaiul Independenţei 91-95.

4. ,, Managementul proiectelor’’(5 credite ECTS) – Prof. univ. dr. Paul Marinescu (coordonator), Asist. univ. Ionuţ Constantin, Drd. Daniel Neagoe, consultant Ionuţ Minciună.

Cursul se va desfăşura astfel:

–       6 noiembrie 2015, între orele 16.00-20.00;

–       13 noiembrie 2015, între orele 16.00-20.00;

–       20 noiembrie 2015, între orele 16.00-20.00;

–       27 noiembrie 2015, între orele 16.00-20.00;

–       4 decembrie 2015 între orele 16.00-20.00;

–       11 decembrie 2015 între orele 16.00-20.00.

Cursurile vor avea loc în Laboratorul 1 Informatică, Facultatea de Administraţie şi Afaceri, lângă secretariat. 

 

5. Dezvoltare personală(3credite ECTS) – Conf. dr. Florinda Golu.

Cursul se va desfăşura astfel:

–       30 octombrie 2015, orele 14.00 – 18.00;

–       27 noiembrie 2015, orele 14.00 – 18.00;

–       11 decembrie 2015, orele 14.00 – 18.00;

–       15 ianuarie 2016 orele 14.00 – 18.00.

Cursurile vor avea loc în sala de consiliu a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Şoseaua Panduri 90 et.1.

Semestrul II:

1. ,,Managementul carierei academice”, (5credite ECTS ) – Prof. univ. dr. Romiţă Iucu. Data şi locul vor fi anunţate în luna februarie 2016 .

2. ,,Autorat stiintific si managementul cercetarii”(4 credite ECTS) – Acad. prof. dr. Marius Andruh. Data şi locul vor fianunţate în luna februarie 2016.

 

 

ÎN ATENŢIA DOCTORANZILOR

ÎNMATRICULAŢI ÎN ANUL I 2014-2015

 

COLOCVIUL DE TRECERE ÎN CICLUL II DESTUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT VA AVEA LOC  ÎN DATA DE 17 SEPTEMBRIE 2015, ora 10.00.

PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI DE TRECERE ÎN ANUL  II SUNT NECESARE:

–       CENTRALIZATORUL DE NOTE, COMPLETAT CONFORM PROGRAMEI DE STUDII PENTRU SERIA 2014-2017, ÎNSOŢIT DE CATALOAGE ŞI AVIZAT DE COORDONATORUL ŞTIINŢIFIC;

–       PREZENTAREA PROIECTULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ.

PARTICIPAREA ESTE OBLIGATORIE PENTRU TOŢI DOCTORANZII  ÎNMATRICULAȚI  LA 01 OCTOMBRIE 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 21 Octombrie 2015.