Campanii de comunicare in relatii publice si publicitate

Coordonatorul programului: Prof. dr. Cristina COMAN

Masterul de CAMPANII DE COMUNICARE ÎNRELATII PUBLICE SI PUBLICITATE oferă pregătire de specialitate în aceste domenii, dezvoltând următoarele competențe și abilități:

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale din științele comunicării în vederea căutării de informații necesare rezolvării unei probleme;
 • Stăpânirea acelor abilități profesionale care permit activitatea de a produce bunuri de relații publice sau de publicitate: ușurința în comunicare interpersonală, abilitățile de persuasiune, capacitatea de exprimare scrisă în mod clar, capacitatea de a rezolva probleme și a planifica strategic activitatea; capacitatea de a soluționa creativ problemele, abilitatea de a efectua cercetări asupra publicului, capacitatea de a sintetiza rapid informații din surse variate (cercetări sociologice, cercetări psihologice, analize media, interacțiunea cu oamenii etc); 
 • Planificarea strategică a activității (documentare, concepere, elaborare produse, evaluare) şi gestionarea ei cu ajutorul instrumentelor de comunicare disponibile;
 • Aplicarea criteriilor, metodelor si modelelor de evaluare folosite în managementul comunicării (criteriile SMART, metoda SWOT etc.)
 • Capacitatea de a supraveghea realizarea unor sarcini specifice şi de a rezolva situaţii conflictuale; capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 • Capacitatea de a comunica unor audiențe diverse evaluarea situației, strategiile și tacticile de soluționare a problemei în vederea soluționării prin eforturi comune a problemei respective.
Probele de admitere la masterat - Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice

Proba scrisă: test de cunoştinţe din domeniul comunicării şi relaţiilor publice

Proba orală: interviu care să ateste cunoaşterea domeniului.

Bibliografie: 

Relatii publice

1.      Cristina Coman "Relatii publice - principii si strategii", Ed. Polirom, 2001

 • Cap.1 Relatii publice - cadru general (pag. 13 - 43),
 • Cap.3 Departamente si firme de relatii publice (pag. 61 - 73),
 • Cap.6 Coduri profesionale in relatii publice, Anexa (pag.179 - 185)

2.      Cristina Coman  "Relatiile publice si mass-media", Ed. Polirom, 2004

 • Cap.2 Relatiile publice si activitatile conexe (pag. 18 - 30)

3.      Doug Newsom, Bob Carrell, "Redactarea materialelor de relatii publice", Ed. Polirom, 2004

 • Cap.2 Responsabilitatea etica si juridica a autorului de texte pentru relatii publice ( pag. 34 - 59),
 • Cap.5 Scrisul care prezinta clar si simplu lucrurile complicate stil si continut ( pag. 109 - 134) ,

4.      D.Newsom, J. Van, Slyke, D. Kruckeberg "Totul despre relatiile publice" , Ed. Polirom, 2003

 • Cap.1 Realitatile relatiilor publice (pag. 17 - 53)
 • Cap.8 Etica si responsabilitatile in relatii publice ( pag. 300 - 347)

Publicitate

1.      Pringle H., Field P. - Strategii pentru brandingul de success, Ed. Polirom, 2011
Partea a II-a: Modelele comerciale commune: semnificative sau amenintatoare pentru branduri?, Pag. 57 - 119
Partea a III-a: Evolutia modelelor din industria publicitatii, Pag. 119 - 145

2.      Kotler Ph. et alii - Principiile marketingului, Ed. Teora, 1998
Capitolul 7: Piata marfurilor de larg consum, Pag. 337 - 387
Capitolul 9: Segmentarea si alegerea pietei-tinta, Pag. 437 - 490
Capitolul 10: Pozitionarea, Pag. 490 - 530
Capitolul 18: Promovarea produselor: strategia de comunicare si promovare, Pag. 813 - 848
Capitolul 19: Promovarea produselor: publicitatea, promovarea vanzarilor si relatiile publice, Pag. 848 - 900

 

 

Pagină actualizată la 26 Iunie 2013.