Comunicare corporativa - masterat cu frecventa redusa

 

Program de masterat cu frecvenţă redusă

Coordonatorul programului: Conf. univ. dr. Viorica PĂUŞ

Email: vioricapaus@yahoo.co.uk

Managerul departamentului ID-IFR: Lector univ. dr. Antonio MOMOC

Email:  antoniomomoc@yahoo.com

 

În concordanţă cu standardele academice, acest program de master, în curs de acreditare, este echivalent cu programul de master de la zi de Comunicare corporativă (acreditat), iar numărul de ore de seminar este acelaşi. Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, a lansat acest program conform Ordonanţei de urgenţă nr. 89/2008 şi este în proces de acreditare de către ARACIS, conform Legii Educaţiei, 1/2011.

Întâlnirile tutoriale au loc în week-end (patru întâlniri pe semestru) iar cursurile sunt oferite sub formă de  materialele de studiu, la începutul fiecărui semestru.

Examenul de admitere este similar cu cel de la zi: 

- proiect + interviu

 

Curricula programului de masterat:

http://www.fjsc.ro/ro/informatii/10-Masterat-zi  

 

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Iunie 2013.