Managementul instituţiilor mass-media

 

Coordonatorul programului: Prof. dr. Luminita ROSCA

Programul de masterat este deschis absolvenţilor de învăţământ superior cu diplome în învăţământul jurnalistic, sociologic, economic, socio-psihologic sau în ştiinţe politice. Programul oferă competenţe în gestionarea resurselor întreprinderilor de presă, în distribuţie şi promovare, în jurisprudenţa mass-media, în comunicarea internă şi în comportamentul organizaţional.

Programul de masterat urmăreşte să formeze profesionişti capabili să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente în zona managementului de mijloc şi a celui operaţional, dar şi a celor specifice profesiei de jurnalist. Profesiile vizate prin programul de masterat sunt:

  • Moderator de radio-tv
  • Producător radio-tv
  • Editor (presă scrisă, radio, tv)
  • Realizator radio-tv

 

Probele de admitere la masteratul - Managementul instituţiilor mass-media

- proiect + interviu

 

La finalizarea programului de studii masterale, absolvenţii sunt în măsură să ocupe un post într-o organizaţie de presă, să practice în mod adecvat jurnalismul, să înţeleagă mecanismele pieţei, să se poată integra într-o echipă managerială, să construiască strategii şi să identifice punctele tari şi pe cele slabe ale managementului unei organizaţii. De aceea, competenţele profesionale vizate pentru absolventii acestui program sunt:

  • Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula;
  • Capacitatea de a discerne elementele constitutive ale analizei de management;
  • Capacitatea de a crea şi de a dezvolta strategii de management;
  • Capacitatea de a lucra  şi de a gestiona o echipa
  • Iniţiativa şi spiritul antreprenorial.

Masteratul „MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR MASS-MEDIA” funcţionează în Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării începând cu anul universitar 1997-1998, este primul program de masterat din FJSC si singurul din ţara de acest profil.

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Martie 2015.