Mass media, dezvoltare, societate (in limba franceza)

MÉDIAS, DÉVELOPPEMENT, SOCIÉTÉ

 

 

Coordonatorul programului: Prof. dr. Daniela FRUMUSANI

Email: danifrumusani@yahoo.com

 

Programul este lansat cu sprijinul AUF (Agentia Universitară a Francofoniei din Europa centrală şi de Est) şi al partenerilor instituţionali din cadrul programului Erasmus.

Discipline: Jurnalism civic, Jurnalism şi dezvoltare durabilă, Antropologia comunicării, Comunicarea pentru ONGuri şi dezvoltare durabilă, Comunicare interculturală şi relaţii interetnice, Industriile culturale şi noile tehnologii.

Profesori şi traineri români şi străini: Nicolas Pelissier (Université de Nice), Dana Popescu Jourdy, Alain Giroud, Odile Riondet (Université de Lyon), Stefan Bratosin, Mihaela Ionescu (Université de Toulouse), Gina Stoiciu (Université du Québec à Montréal), Mihai Coman, Viorica Păuş, Natalia Vasilendiuc, Camelia Beciu, Mirela Lazăr, Daniela Frumuşani, George Popescu, Nicolae Perpelea, Luminiţa Roşca, Silvia Branea.

Programul se desfăşoară integral în limba franceză şi va avea ca public studenţi Erasmus şi studenţi români şi străini interesaţi de noile practici jurnalistice, noile tehnologii, dezvoltare durabilă şi comunicare interculturală.

 

Le programme, accrédité par ARACIS (Agence roumaine de la qualité dans l’enseignement supérieur), bénéficie de l’appui de l’AUF- Bureau de l’Europe Centrale et Orientale qui octroie aux étudiants de la région des bourses de mobilité, ainsi que de la participation des partenaires institutionnels  Erasmus (plus de 15 partenaires francophones).

Disciplines: Journalisme civique, Journalisme et développement durable, Anthropologie de la communication, Communication pour les ONGuri et développement durable, Communication interculturelle et relations interethniques, Industries culturelles et nouvelles technologies.

Professeurs et trainers roumains et étrangers: Nicolas Pelissier (Université de Nice), Dana Popescu Jourdy, Alain Giroud, Odile Riondet (Université de Lyon), Stefan Bratosin, Mihaela Ionescu (Université de Toulouse), Gina Stoiciu (Université du Québec à Montréal), Mihai Coman, Viorica Păuş, Natalia Vasilendiuc, Camelia Beciu, Mirela Lazăr, Daniela Frumuşani, George Popescu, Nicolae Perpelea, Luminiţa Roşca, Silvia Branea.

Le programme se déroule intégralement en français et aura comme public les étudiants Erasmus et les étudiants roumains et étrangers intéressés par les nouvelles pratiques journalistiques, le dévelopopement durable, la communication intercultuelle, les nouvelles technologies.

Probele de admitere la masterat - Medias, Developpement, Societe (Mass- media, Dezvoltare, Societate)

-Examenul de admitere va consta în două probe:

Proba scrisă - proiect de cercetare în domeniu prezentat în limba franceză sau română

Proba orală- interviu susţinut în limba franceză.

Bibliografie

Beciu, Camelia, 2009 Comunicare şi discurs mediatic, Bucureşti, comunicare.ro

Coman, Mihai, 2007, Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Polirom

Lochard, Guy et Boyer, Henri, 1998 La communication médiatique,Paris, Seuil

Rieffel, Rémy, 2008 Sociologia mass media, Iaşi, Polirom

 

L’examen d’ admission comprend:

Une épreuve écrite - un projet de recherche de 7-8 pages (déposé à l’inscription) dans le domaine présenté soit en français soit en roumain.

Une épreuve orale - entrevue soutenu en francais.

Bibliographie

Beciu, Camelia, 2009 Comunicare şi discurs mediatic, Bucureşti, comunicare.ro

Coman, Mihai, 2007, Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Polirom

Lochard, Guy et Boyer, Henri, 1998 La communication médiatique,Paris, Seuil

Rieffel, Rémy, 2008 Sociologia mass media, Iaşi, Polirom

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Iunie 2013.