Productie multimedia si audio-video

Coordonatorul programului: Prof. dr. Georgeta DRULĂ

Email: gdrula@yahoo.com

 

Masterul "PRODUCTIE MULTIMEDIA ŞI AUDIO-VIDEO" este un program interdiscipinar format din cursuri ce acoperă următoarele tematici: design, multimedia, tehnologia informaţiei, teoria comunicării, legislaţie.

Oportunităţi de inserţie profesioanală în meseriile: editor de imagine digitală, grafician, web editor, web designer etc. 

Programul de masterat PRODUCŢIE MULTIMEDIA ŞI AUDIO-VIDEO oferă pregătire în domeniul mediilor digitale, urmărind obţinerea de către studenţi a următoarelor competenţe şi abilităţi:

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi tehnicilor folosite în domeniul digital în vederea realizării unui proiect sau pentru o cercetare.
  • Obţinerea de abilități practice privind realizarea unor site-uri, elaborarea unor componente multimedia individuale sau a produselor audio-video cu ajutorul unor softuri specifice.

Abordarea domeniului se face din perspectiva creativă şi de producţie, dar şi din perspectiva eficienţei comunicării. Acest program este primul care vizează dezvoltarea unui conţinut digital, interactiv şi permite studenţilor tranziţia de la viaţa academică la o carieră practică  în domeniul digital atât de rapid, supus transformărilor.

 

 

Probele de admitere la masterat - Producţie multimedia şi audio-video

- proiect + interviu

 

Proiect – proba scrisă

Candidatul va întocmi o propunere de proiect de cercetare în domeniul multimedia / audio-video sau o propunere de proiect practic în domeniul multimedia / audio-video.

Propunerea de proiect va cuprinde între 4 - 6 pagini, inclusiv bibliografia. Propunerea de proiect va fi scrisă pe foaie A4, la un rând cu corp 12.

Structura proiectului va cuprinde motivaţia alegerea temei, importanţa temei penttru domeniu, modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare, obiectivele şi rezultate preconizate.

 Propunerea de proiect va fi însoţită de listă bibliografică întocmită de către candidat, pe tema aleasă. Se pot da ca referinţe şi surse de pe Internet.

 Propunerea de proiect va însoţi documentele candidatului şi se va preda la înscriere.

 Interviu – proba orală

Candidatul va prezenta argumentele legate de motivaţia participării la acest program de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau proiect practic din domeniu multimedia / audio-video. 

 

 

 

Avantajele acestui program de masterat:

- finanţare de la buget în limita locurilor repartizate programului de masterat,

- cazare în limita locurilor disponibile în căminele Universității din București,

- burse de studiu,

- posibilitatea de a studia în străinătate în cadrul programului ERASMUS.

- posbilitatea de a dezvolta lucrări practice sub coordonarea unor practicieni din mediul profesional.

Pagină actualizată la 26 Martie 2015.