Masterat

Admitere 2016

- oferta educationala -

Fisier de tip .pdf ! master admitere 2016

- pagina admiterii -

http://lls.unibuc.ro/admitere-master/

 

 

 


Admitere 2015

 

 

Fisier de tip .pdf ! Specializari si locuri masterat 2015

 

Sesiunea de admitere SEPTEMBRIE 2015

ÎNSCRIERE ŞI EXAMEN

Înscrierile vor avea loc în perioada 3 – 11 septembrie, între orele 10-12, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et. II (telefon: 021.341.89.65).

Examenul de admitere se va desfăşura între 14 şi 19 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afişate până la 23 septembrie 2015. 

 

OFERTA FACULTĂŢII DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

 

 

ACTELE necesare la înscriere:
 
 • fișă tip de înscriere;
 • diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2015;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (numai însoţită de o adeverinţă care să ateste faptul că diploma în original se află la o altă facultate);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în  cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

  
IMPORTANT : 
           Adeverinţele sau diplomele de licenţă eliberate de instituţii de învăţământ particulare trebuie să aibă specificat numărul hotărârii de acreditare şi forma de învăţământ (ZI)


 

 

 

Pagină actualizată la 29 Iunie 2016.