Masteratul de Strategii Comunicaţionale şi Interculturale - Literare şi Lingvistice (SCILL)

 

 

Prezentare generală:

 

Program interdisciplinar iniţiat în anul 2010 de Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice împreună cu Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice şi Italiană, Departamentul de Limba şi Literatura Engleză – specialitatea Studii Canadiene, Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice si Rromani.

Programul îşi propune să familiarizeze studenţii cu fenomenele multi-, trans- şi interculturale, pe care le aprofundează din perspectivă filologică, cu precădere în domeniul literaturii şi lingvisticii. Astfel, conceptele teoretice şi abordările posibile vor fi însuşite în cursuri comune ţinute în limba română pentru studenţii tuturor specialităţilor afiliate, cu exemple din toate spaţiile culturale relevante, urmând ca materializarea lor în limbă şi literatură să fie studiată în ore separate pe discipline, în limba fiecărui spaţiu cultural (german, canadian, francez, italian, maghiar etc.). Ideea de bază este construirea identităţii proprii, specifică fiecărui spaţiu cultural şi lingvistic, prin impactul percepţiei alterităţii.

 

Domenii prioritare: identitate culturală şi discurs, interculturalitate în acţiune, fenomenul migraţional, transculturalitatea înţelegerii alterităţii, pragmatică interacţională, stereotipiile în contactul intercultural, identificarea diferenţelor culturale, potenţialitatea conflictului etc. Un accent deosebit se pune pe capacitatea de a identifica şi analiza critic conexiunile multi-, trans- şi interculturale, de a se adapta şi identifica strategiile de optimizare a comunicării situaţionale atât din punct de vedere cultural (obiceiuri, tradiţii, mentalităţi) cât şi din punct de vedere al contactelor şi interferenţelor lingvistice.

 

Oferta curriculară:

- Cursuri de trunchi comun, în limba română (maxim 6 ore/ săptămână):

a) Concepte multi-, trans- şi interculturale (Antichitatea greco-latină şi cultura europeană; Mentalităţi culturale ş.a.).

b) Discursul intercultural în literatură  (Construcţii identitare de gen în discursul narativ recent ; Raportul dintre literaritate şi oralitate ş.a.).

c) Interferenţe culturale la nivelul limbii (Interculturalitate în spaţii limitrofe; Discursul identitar etno-cultural ş.a.).

- Cursuri în limbile specialităţilor (maxim 16 ore/ săptămână): 

a) Germană: Literatura de expresie germană din România; Comunicare interculturală (aplicaţii practice); Antropologie şi etnografie; diverse cursuri opţionale; cursuri practice. 

b) Hispanistică/Romanice: Cultura şi literatura hispano-americană; Romanul spaniol postmodern de temă istorică; Antropologie culturală şi istoria ideilor politice; Atelier de perfecţionare a competenţelor de limbă spaniolă; Tehnici editoriale şi editare de text vechi. 

c) Canadiene: Three Great Canadian Novelists: Atwood, Laurence, Ondaatje; Multiculturalismul canadian etc.

d) Hungarologie: Interculturalitate in literatura maghiara contemporana, Comunicare interculturală, traduceri de texte, Cultura şi civilizaţia spaţiului lingvistic maghiar, Literatura maghiară din România, Antropologie etc.

La acestea se adaugă cursuri speciale, cursuri-atelier, cursuri intensive de limbă în specialitatea respectivă.

 

Echipa pedagogică: 

- Germană: Ruxandra Cosma, Ioana Crăciun-Fischer, Daniela Ionescu-Bonanni, Mariana Lăzărescu, Marianne Koch, Raluca Rădulescu, Sabine Schwager, Mihaela Zaharia, Gabriel H. Decuble, Markus Fischer, George Guţu, Ioan Lăzărescu.

- Hispanistică/ Romanistică: Oana Sălişteanu, Smaranda Elian, Mianda Cioba, Anca Crivăţ, Cristina Halichias, Roxana Utale, Coman Lupu, Mircea Doru Brânză, Hanibal Stănciulescu, Adriana Ciama, Oana Balaş.

- Canadiene: Monica Bottez, Ileana Mihăilă, Mădălina Nicolaescu, Irina Bădescu, Daniela Frumuşani, Silvia Branea, Ruxandra Rădulescu, Lidia Cotea, Bogdan Ştefănescu.

- Hungarologie: Bányai Éva, Bandi Irén, Szilágyi Szilárd, Zsigmond Győző.

 

Mobilităţi

În cadrul programului “Erasmus+”, fiecare masterand poate beneficia de o mobilitate Erasmus, chiar dacă a avut deja una în timpul programului de licenţă. La contractele de colaborare deja în vigoare (Berlin, Bergen, Braga, Bratislava, Budapesta, Dijon, Köln, München, Leipzig, Roma, Salzburg, Udine, Viena etc.) se adaugă cele în curs de perfectare anul acesta.

 

Perspective în carieră:

Prin competenţele de acţiune interculturală în spaţii variate acumulate pe parcursul studiului, absolvenţii pot dezvolta o carieră în următoarele domenii:

- mediere culturală internaţională;

- iniţierea şi întreţinerea cooperărilor internaţionale la nivelul firmelor şi instituţiilor;

- didactică interculturală;

- mediere şi consultanţă interculturală, inclusiv adaptarea textelor de publicitate în funcţie de particularităţile culturale;

- instituţii educaţionale (învăţământ, mass media, management cultural);

- departamentele  de comunicare din instituţii cu caracter cultural, literar sau redacţii culturale, edituri, ONG-uri etc.;

- departamentele de resurse umane, marketing, relaţii publice;

- societăţi de consultanţă în comunicare, de recrutare a resurselor umane, de relaţii publice;

- instituţii şi organisme europene şi internaţionale;

- cariere academice;

 

Admitere:

Componenţa dosarului de înscriere: cerere/fişă tip de înscriere; diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original sau adeverinţa de licenţă (pt. promoţia 2016); certificatul de naştere, în copie legalizată; 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate; chitanţă pt. taxa de înscriere (plătibilă la casieria Universităţii de la Rectorat / Facultatea de drept), copie simplă dupa cartea de identitate, adeverinţă medicală în original, dosar plic.

 

Modalitate de admitere: 

- Proba de dosar: candidaţii nu se prezintă, comisia examinând doar dosarele depuse de candidaţi la înscriere (diploma de licenţă sau echivalentul acesteia; alte diplome sau atestate privind competenţele lingvistice în limbile străine respective).

- Probă orală: vezi descrierea fiecărui modul.

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT: 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Str. Edgar Quinet 5-7, 70106, BucureştiTel: +021-314 35 08, Tel/Fax: +021- 312 13 13; Email: office@limbi-straine.ro.

Coordonatorul programului:

Conf. dr. Gabriel H. Decuble

E-mail: horatiu.decuble@lls.unibuc.ro 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 28 Martie 2016.