Masteratul de Strategii Comunicaţionale şi Interculturale - Literare şi Lingvistice

 

Curs de masterat interdisciplinar 2016-2018:

Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

 

MODULUL Studii de hispanistica 2016-2018

 

Descrierea programului

Programul de master  „Strategii comunicaţionale interculturale“ se adresează în primul rând absolvenţilor din domeniul umanist: limbi străine, litere, filozofie, istorie, sociologie, relaţii cu publicul, biblioteconomie, jurnalism etc., care doresc să se specializeze în domeniul comunicării profesionale, al managementului complex de programe culturale și de marketing cultural. Concepția programului de studii răspunde unor obiective concrete pornind de la exigențele pieței muncii, într-o epocă caracterizată prin intereferenţialitate și interdisciplinaritate socială, culturală şi economică, de aceea organizatorii au avut în vedere conexiunile tot mai numeroase dintre competențele formate de domeniul de studiu umanist si alte tipuri de programe academice. Astefel, acest program de 4 semestre este deschis  tuturor absolvenţilor de învăţământ superior de lungă durată, cunoscători (de nivel avansat si mediu)  ai limbii spaniole.

Ca parte integrantă a acestuia, și pornind de la ideea că orice act de comunicare este un act de cultură, modulul de Studii de hispanistică propune construirea unui ansamblu de competențe specifice, pornind de la cele care privesc aprofundarea cunoștințelor de limbă, pâna la cele care permit surprinderea diversității fenomenului literar și artistic actual în lumea hispanică, a dinamicilor economice și culturale care definesc spatiul socio-cultural spaniol; in perspectiva istorica, programul prezinta evoluția institutiilor, dar si a mentalităților specifice, precum și principalele strategii comunicative în sfera mediatică, a industriei cărții și a proiectelor culturale. În același timp, programul situează aceste competențe într-un context amplu, pe verticala istoriei europene și pe orizontala diversității culturale și lingvistice amomentului actual, insistând asupra formării spiritului critic alstudentilor, asupra amplitudinii perspectivelor de comunicare si colaborare intre paradigme culturale diverse, precum si asupra competențelor concrete de analiză si de acțiune în domenii specifice de activitate (economie, politică, societate, cultura si artă). Un obiectiv esențial este perfecționarea comunicării în limba spaniolă și formarea competențelor culturale care stau la baza comunicării, în încercarea de a dezvolta capacitățile pe care programul de licență le inițiază.

 

Absolvenții programului sunt calificați să lucreze în următoarele domenii:

 • mediere culturală internaţională
 • iniţierea şi întreţinerea cooperărilor internaţionale la nivelul firmelor şi instituţiilor
 • didactică interculturală
 • consultanţă interculturală, inclusiv adaptarea textelor de publicitate în funcţie de particularităţile culturale
 •  educaţie (învăţământ, mass media, management cultural)
 • departamentele  de comunicare din instituţii cu caracter cultural, literar sau redacţii culturale, edituri, ONG-uri etc.
 • departamentele de resurse umane, marketing, relaţii publice ale diverselor organizații
 • societăţi de consultanţă în comunicare, de recrutare a resurselor umane, de relaţii publice
 • instituţii şi organisme europene şi internaţionale
 • cariere academice
 • arhive, muzee, biblioteci, centre de cercetare, edituri

 

Examenul de admitere va consta din:

 prezentarea în fața comisiei, în limba spaniolă, a unui proiect de cercetare (care continuă tema abordată în lucrarea de licenţă, sau care propune o temă nouă de cercetare, legată de aria curiculară a studiilor culturale hispanice), astfel încât comisia să poată evalua nivelul de structurare al intereselor de studiu și nivelul de motivație al candidaților.

 

Inscriere: 13-20  iulie 2016

Examen (susținerea proiectului de studii in fața comisiei): 21 iulie 2016

(Data precisă a interviului în fața comisiei va fi confirmată la sfârșitul perioadei de înscriere)

Documente necesare: diploma bacalaureat - original, diplomă sau adeverinţă studii superioare-original, certificat naştere în copie legalizată, 3 fotografii.

Informaţii suplimentare: mianda_cioba2000@yahoo.com, horatiu.decuble@lls.unibuc.ro

 

Bibliografie:

 1. Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Bucureşti, Univers, 1995 
 2. Eco, Umberto, Şase plimbări prin pădurea narativă, Constanţa, Pontica, 1997
 3. Garin, Eugenio (coord.), Omul Renaşterii, Iaşi, Polirom, 2000
 4. Joly, Martine, Introducere în analiza imaginii, Bucureşti, All, 1998
 5. Le Goff, Jacques (coord.), Omul medieval, Iaşi, Polirom, 1999.
 6. Villari, Rosario (coord.), Omul baroc, Iaşi, Polirom, 2000

Lucrările se găsesc la Biblioteca Centrală Universitară sau la Biblioteca Facultăţilor de Litere sau de Limbi şi Literaturi Străine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare: 

 mianda_cioba2000@yahoo.com

horatiu.decuble@lls.unibuc.ro

 

 
Pagină actualizată la 11 Iulie 2016.