Masteratul de Strategii Comunicaționale și Interculturale - Literare și Lingvistice (SCILL) (modulul de Hungarologie)

 

Prezentare:

Program interdisciplinar internaţional, iniţiat de Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice împreună cu Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice şi Italiană, Departamentul de Limbi şi Literaturi Slave şi de Limba şi Literatura Rusă, Departamentul de Filologie Clasică şi Departamentul de Limba şi Literatura Engleză – specialitatea Studii Canadiene, Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice si Rromani, coordonat de Centrul de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan”. 

 

Masteranzii noștri au posibilitate sa obțină burse de studii în Ungaria prin Institutul Cultural Balassi, si prin Erasmus, burse de vară etc. 

În fiecare an organizăm o conferință de Hungarologie (ultima a fost în 14-15 martie 2014), unde și masteranzii au posibilitate de a prezenta lucrări.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 28 Martie 2016.