Masteratul de Studii Culturale Balcanice

Durata studiilor – 4 semestre

 

 

TEMATICĂ

1. Conceptul de balcanism ca fenomen cultural
2. Balcanism şi orientalism
3. Relaţia dintre slavitate şi europenitate
4. Mituri istorice, mituri culturale

 

Cursurile se vor desfăşura in limba română, seminarele in limbile bulgara, sîrbă, croată, macedoneană, slovenă, rusă.

https://www.facebook.com/DepartamentulDeFilologieRusaSiSlava?fref=ts
http://www.old.unibuc.ro/depts/limbi/filologie_rusa_si_slava/slave/Masterat.php

 

BIBLIOGRAFIE

Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului , Bucureşti, Humanitas, 2000 (capitolele Două regimuri ale imaginarului, Imaginarul istoric, Mituri politice)

Olteanu, Antoaneta, Homo balcanicus. Trăsături ale mentalităţii balcanice , Ed. Paideia, Bucureşti, 2004 (cap. Balcanii mei )

Todorova, Maria, Balcanii şi balcanismul , Humanitas, Bucureşti, 1997, 2000 (cap. Introducere, Balcanii. Nomen, „Balcanii” ca autodesemnare, p.15-102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate

 

 
Pagină actualizată la 28 Martie 2016.