Masterat de Studii Culturale Slave 

Rusia şi ţările slave din Centrul şi Estul Europei

 

 

BIBLIOGRAFIE:

Babeţi, Adriana, Ungureanu, Corneliu (coord.), Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii , Iaşi, Ed. Polirom, 1997 (cap. Cuvînt înainte, Europa Centrală – Europa de Sud-Est )

Barborică, Corneliu, Studii literare slave (capitolul Mesianismul slav ca teorie globală şi remediu universal), Bucureşti, Editura Universităţii, 2009

Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului , Bucureşti, Humanitas, 2000 (capitolele Două regimuri ale imaginarului, Imaginarul istoric, Mituri politice)

Delsol, Chantal, Maslowski, Michel, Nowicki, Joanna, Mituri şi simboluri politice în Europa Centrală , Chişinău, Ed. Cartier, 2003 (cap. Alina Nowicka-Jezowa, Mitul celor trei fraţi sau comunitatea slavă programată în istoriografia evului mediu şi a Renaşterii )

Olteanu, Antoaneta, Miturile Rusiei clasice , Paideia, Bucureşti, 2004 (cap. De la Moscova la Rusia. Mitul lui Petru cel Mare)

Olteanu, Antoaneta, Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea , Ed. All, Bucureşti, 2011

Larry Wolff, Inventarea Europei de Est, Bucureşti, Humanitas, 2000 (cap. Introducere )

Masterat de Studii Culturale Slave 

Rusia şi ţările slave din Centrul şi Estul Europei

 

BIBLIOGRAFIE:

Babeţi, Adriana, Ungureanu, Corneliu (coord.), Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii , Iaşi, Ed. Polirom, 1997 (cap. Cuvînt înainte, Europa Centrală – Europa de Sud-Est )

Barborică, Corneliu, Studii literare slave (capitolul Mesianismul slav ca teorie globală şi remediu universal), Bucureşti, Editura Universităţii, 2009

Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului , Bucureşti, Humanitas, 2000 (capitolele Două regimuri ale imaginarului, Imaginarul istoric, Mituri politice)

Delsol, Chantal, Maslowski, Michel, Nowicki, Joanna, Mituri şi simboluri politice în Europa Centrală , Chişinău, Ed. Cartier, 2003 (cap. Alina Nowicka-Jezowa, Mitul celor trei fraţi sau comunitatea slavă programată în istoriografia evului mediu şi a Renaşterii )

Olteanu, Antoaneta, Miturile Rusiei clasice , Paideia, Bucureşti, 2004 (cap. De la Moscova la Rusia. Mitul lui Petru cel Mare)

Olteanu, Antoaneta, Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea , Ed. All, Bucureşti, 2011

Larry Wolff, Inventarea Europei de Est, Bucureşti, Humanitas, 2000 (cap. Introducere )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 28 Martie 2016.