Masteratul de Traductologie Latino-Romanică

(spaniolă, italiană, portugheză, catalană*, latină*, neogreacă)

Modulele de italiană, portugheză, spaniolă, neogreacă

 

Durata programului este de doi ani, iar încheierea sa se face prin prezentarea unei dizertaţii.

 

Modul neogreacă

La specialitatea neogreacă examenul de admitere este alcătuit din două probe:

- o testare scrisă a cunoştinţelor de limbă, cuprinzând o traducere şi o

retroversiune (texte de largă accesibilitate), precum şi redactarea unui eseu

- un interviu în care candidaţii vor prezenta în limbile română şi greacă un

proiect de cercetare în domeniul studiilor neoelene, pe care doresc să îl

dezvolte sub forma viitoarei disertaţii masterale

Cele două probe vor avea loc în datele de luni, 25 iulie şi marţi 26 iulie 2016,

începând cu orele 9.00.

În cazul obţinerii unor medii egale, criteriile criteriile de departajare a candidaţilor

vor fi următoarele:

1. media de licenţă

2. media generală a anilor de studii universitare

3. participarea la sesiuni ştiinţifice.

Compania Fatrom S.A. anunţă acordarea a 6 (şase) burse de studiu în valoare de 200 de euro pe lună net pentru candidaţii admişi la specialitatea neogreacă.

Candidaţii admişi pot participa la concursul în vederea obţinerii bursei de cercetare în valoare de 500 de euro net pe lună acordate în anul universitar 2016-2017 de către asociaţia culturală Protagoras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 22 Iunie 2016.