Masteratul de Traductologie Latino-Romanică

MODULUL DE FILOLOGIE CLASICǍ

 

 

MASTERAT DE TRADUCTOLOGIE LATINO-ROMANICǍ 
 
MODULUL DE FILOLOGIE CLASICǍ

 

 

● Modulul de filologie clasică funcţionează în cadrul masteratului de Traductologie latino-romanică.

● Modulul urmăreşte, prin intermediul cursurilor de trunchi comun şi a cursurilor atelier.; studierea teoriilor şi tehnicilor de traducere, cu scopul de a le crea şi dezvolta masteranzilor deprinderea de a selecta cea mai pertinentă manieră de abordare a unui text;  aprofundarea cunoştinţelor de limbă română, cu scopul de a optimiza medierea între limbile clasice, pe de o parte, şi română, pe de o alta; aprofundarea cunoaşterii limbilor clasice prin intermediul actului complex al traducerii;

● Acest program de 4 semestre este deschis tuturor absolvenţilor de învăţământ superior – ciclul de licenţă, cunoscători ai uneia dintre limbile clasice, latina sau elina. Se pot înscrie şi absolvenţi ai facultăţilor din domenii conexe (istorie, filosofie, teologie).

● In cadrul acestui program vor preda profesori din domeniul filologiei clasice.

● Cursanţii vor putea beneficia de burse de studiu în Franţa, Portugalia şi Germania.

● Absolvenţii programului îşi vor putea continua studiile prin programul de doctorat.

●Cursurile vor fi ţinute în limba română

 

Obiective generale

- orientarea teoretică a cursanţilor, prin cursurile de trunchi comun (6 ore saptămânal) în direcţii precum: anul I- teoria traducerii; tipologia discursului; stilistica limbii române; anul al II-lea - antichitatea greco-latină; traducerea intersemiotică; mentalităţi reflectate în lexic; procedee traductive în spaţiul paratextual; neologisme greco-latine în limbile romanice : sensuri originare şi dificultăţi de traducere; tipare mitologice şi alterări folclorice : concepte şi lexic specific;

- axarea cursurilor-atelier (8 ore saptamânal) pe interpretări de texte şi autori care nu se studiază în cadrul ciclului de licenţă, dar sunt în continuarea temporală şi stilistică a acestora şi care, în acelaşi timp, au legătură directă cu problematica expusă în cadrul cursurilor teoretice: limbaje specializate (latina creştină; greacă creştină; tratate tehnico-ştiinţifice antice şi medievale), atelier de traducere a textului litarar, traductologie  (teorie şi analiză), perfecţionarea cunoştinţelor de limbă latină şi greacă veche

 

Calificarea profesională:

Prin competenţele acumulate pe parcursul studiului, absolvenţii vor putea lucra ca:

• traducători;

• terminologi;

• redactori-publicişti, tehnoredactori, referenţi, lectori în mass media şi în sectorul editorial;

• arhivişti;

• documentarişti;

• bibliografi;

• muzeografi;

• cercetători ştiinţifici, asistenţi de cercetare;

 

Pedagogia programului:

Atât cursurile teoretice, cât şi activităţile de seminar vor combina caracterul expozitiv cu principiul interacţiunii profesor-cursant.

 

Modalitatea de admitere

- o probă de dosar (media la licenţă, alte dovezi de cunoaştere a uneia dintre limbile latină sau elină); candidaţii nu se prezintă, examinarea dosarelor se face de către comisie!

- interviu (constând în prezentarea proiectului disertaţiei finale de masterat – tema posibilă, principalele argumente, principalele puncte ale conţinutului);

 

Echipa pedagogică

prof. dr. Florica Bechet, prof. dr. Ioana Costa, prof. dr. Liviu Franga, conf. dr. Ana-Cristina Halichias, lect. dr. Ioana Munteanu, lect. dr. Maria-Luiza Oancea, lect. dr. Theodor Georgescu

Persoană de contact: ana_cristina_halichias@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact: ana_cristina_halichias@yahoo.com

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 28 Martie 2016.