Admitere la specializarea Studii europene 2010-2011

Începând cu sesiunea de admitere din iulie 2010, pentru anul universitar 2010-2011, la PROGRAMUL DE LICENŢĂ STUDII EUROPENE, ADMITEREA SE VA FACE PE BAZA CONCURSULUI DE DOSARE. Media de concurs se va calcula astfel: 50% media examenului de bacalaureat, 25% media rezultatelor din cei patru ani de liceu la limba şi literatura română şi 25% media rezultatelor din cei patru ani de liceu la limba şi literatura străină

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Candidaţii se pot înscrie la una sau mai multe specializări din cadrul Facultăţii de Litere. Candidaţii care doresc să se înscrie la mai multe specializări trebuie să depună un singur dosar complet și să completeze pe fișa de înscriere denumirile specializărilor la care doresc să se înscrie.

Înscrierea la concurs se face pe baza unui dosar cuprinzând următoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie legalizată la notariat (absolvenţii care au dat bacalaureatul în sesiunea 2010 vor aduce o adeverinţă de la liceu care atestă calitatea de absolvent, precizând totodată media la bacalaureat);
 2. copie legalizată după foaia matricolă pentru candidaţii care se înscriu la specializările cu concurs de dosare (absolvenţii care au dat bacalaureatul în sesiunea 2010 vor aduce o adeverinţă de la liceu care precizează media rezultatelor la limba română în cei patru ani de liceu şi media rezultatelor la prima limbă străină pentru cei patru ani de liceu);
 3. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 4. certificatul de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul);
 5. adeverinţa medicală tip de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt/ă pentru specializarea la care candidează;
 6. trei fotografii tip buletin de identitate;
 7. B.I. sau C.I. în copie xerox;
 8. chitanţa de plată a taxei de admitere (150 de lei pentru prima specializare; 100 de lei pentru a doua specializare; câte 50 de lei pentru următoarele specializări);
 9. un dosar plic;
 10. formularul-tip de înscriere – accesibil pe site-ul facultății (www.litere.ro), de unde poate fi descărcat și completat înainte de înscriere; formularele sunt disponibile și la Comisia de înscriere, dar, pentru evitarea aglomerației, vă recomandăm să veniți cu el completat;
 11. Candidaţii din Republica Moldova vor depune şi o copie simplă după paşaport;
 12. Persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:
  1. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  2. adeverinţe de la centrul de plasament (în cazul copiilor aflaţi în această situaţie);
  3. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a susţinătorilor legali;
  4. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat la Universitatea din Bucureşti (în activitate, pensionat sau decedat).

Dacă un candidat doreşte să susţină examen la mai multe specializări, scutirea de taxă se aprobă numai pentru o specializare (150 de lei).

Numărul de locuri

Numărul de locuri la examenul de admitere la Facultatea de Litere, sesiunea iulie 2010 va fi anunțat în momentul în care cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2010-2011 vor fi aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și de către Universitatea din București.

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Noiembrie 2010.